Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo.

 

Dla wspólnoty, jaką jest naród, fundamentalnego znaczenia nabierają wydarzenia, które mają jednoznaczny  wymiar. Wydarzenia o charakterze zwrotu historycznego odmieniającego los wspólnoty. Takie wydarzenia, które są odsunięte w czasie, do których narosły komentarze badaczy historii, które dają się płynnie, obiektywnie opowiedzieć.

 

Do takich wydarzeń należy 11 listopada 1918 r., dzień, w którym Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu pełnię władzy nad wojskiem. 11 listopada to symboliczny dzień odrodzenia Państwa Polskiego po latach zaborów.

 

Polacy nie wybili się  na niepodległość o własnych siłach. Polska odrodziła się po I wojnie światowej w wyniku upadku carskiej Rosji, cesarstwa Austro-Węgier, cesarstwa Prus i otomańskiej Turcji. Nie byłoby II Rzeczypospolitej bez udziału w tej wojnie wojsk Stanów Zjednoczonych, kiedy prezydentem był Thomas W. Wilson ze swą wizją Europy składającej się z państw narodowych, w tym odrodzonej Polski.

 

Trzeba było polskim politykom podczas negocjacji pokojowych  w 1918 i 1919 r. znosić kąśliwe opinie Paryża, który wojenną ofiarę żołnierza polskiego miał za nic wobec śmierci 1.5 mln żołnierzy francuskich.

Trzeba było przemilczeć szyderstwa Londynu na temat Polaków, którzy już przecież mieli własne państwo i nie potrafili o nie zadbać, więc dlaczego dawać im za darmo drugą szansę.

Trzeba było tu, w kraju, przeciwstawić się nastrojom rozbudzanym przez partie komunizujące, dla których niepodległość Polski była niepotrzebna.

 

Polska jako państwo odrodziła się dzięki sprzyjającym nam trendom w polityce europejskiej i światowej, jakie nastąpiły po zakończeniu I wojny światowej. Ale to odrodzenie było możliwe także dlatego, ponieważ Polacy żyjący w trzech różnych państwach zaborczych zachowali w życiu domowym  język, wiarę, obyczaje. Dzięki kulturze i religii przeniesiona została przez pięć pokoleń idea wolności i niepodległości własnego państwa. Przytłaczająca większość Polaków chciała wolnej Polski.

 

Przy takich okazjach jak dzisiejsza zewsząd padają słowa, że nie byłoby Polski bez Józefa Piłsudskiego i ofiary krwi żołnierzy jego Legionów, bez Romana Dmowskiego i Komitetu Narodowego Polskiego, bez Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Wincentego Witosa. Są wymieniane także nazwiska innych osób, które uczestniczyły wówczas w wielkiej polityce.

 

Ta wielka polityka tocząca się w Paryżu i Warszawie miała swoje odbicie w Sierpcu i na Ziemi Sierpeckiej. To rękami miejscowych patriotów zaprowadzano nowy ład. Przypomnę  kilka faktów sprzed 94 lat.

Powiat Sierpecki był w listopadzie 1918 r. okupowany przez Niemców, którzy w lutym 1915 r. usunęli Rosjan obecnych na naszej ziemi równe 100 lat. Na skutek wieści o rewolucji w Niemczech wśród żołnierzy niemieckich stacjonujących w sierpeckich koszarach powstał ferment i rozprzężenie dyscypliny. Ośmielało to sierpecki  oddział Polskiej Organizacji Wojskowej do podjęcia działań. Już 9 listopada podjęto w Sierpcu udane próby rozbrojenia funkcjonariuszy tajnej policji.  Tego dnia oddział POW z Kisielewa zajął w Grąbcu 4 samochody niemieckie, co wśród sierpczan podniosło znacznie temperaturę uczuć narodowych. Komendant POW w Sierpcu,  Chawłowski, 10 listopada przejął z rąk niemieckich w sposób negocjacyjny sierpeckie więzienie, pocztę, spichlerz, urząd powiatowy, stację kolei wąskotorowej, magistrat wraz z kasą skarbową.

Tego dnia w Babcu oddział POW pod dowództwem Henryka Tułodzieckiego podjął nieudaną próbę zagarnięcia niemieckich taborów. Wieczorem 10 listopada na sierpeckich ulicach doszło do kilku rozbrojeń pojedynczych żołnierzy niemieckich. 11 listopada oddział POW pod dowództwem dziedzica z Piastowa, Wiśniewskiego, podjął nieudaną próbę opanowania niemieckich koszar w Sierpcu. Udało się natomiast temu oddziałowi rozbroić posterunek żandarmerii niemieckiej przy dworcu kolei wąskotorowej. 11 listopada w mieszkaniu Radomyskich zebrali się wszyscy mianowani już kilka miesięcy temu na ważne stanowiska w Sierpcu. Byli to: Ignacy Konarzewski - Starostwo Powiatowe, Świerczewski -  Magistrat, Grzybowski – więzienie, Cybulski – stacja kolejowa, Borucki – policja oraz tymczasowy burmistrz – Wacław Gurbski.   Zebrani ustalili, że po opuszczeniu Sierpca przez Niemców obejmą wyznaczone stanowiska.

 

Niemieccy żołnierze opuścili Sierpc dobrowolnie dopiero 13 listopada.  I to był pierwszy dzień wolności dla sierpczan. Tego dnia powołano władze powiatu sierpeckiego. Naczelnikiem powiatu został Ignacy Konarzewski.

 

W skład Komitetu Wykonawczego sierpeckiej Rady Powiatowej weszli: Marian Chmielewski z Kosemina, rejent Wacław Gurbski, Marian Jabłoński z Zalesia, Janusz Jemielewski z Sierpca, Jan Kaplarczyk z Zamościa, Antoni Klicki z Grodkowa, Bronisław Kowalski ze Studzieńca, Bronisław Markuszewski z Włók, Henryk Tułodziecki z Grąbca.

 

Przypominam  nazwiska pierwszej sierpeckiej władzy po odzyskaniu niepodległości. Te dawno nieżyjące osoby, w większości nie budzące w nas, współczesnych, emocji,  mają dziś w Sierpcu swój dzień.

 

Szanowni Państwo.

Kiedy garnizon niemiecki opuścił koszary 13 listopada 1918 r., w farze o godzinie 10.00 odprawiono nabożeństwo, a następnie radosny tłum pomaszerował pod Ratusz.

 

My dzisiaj także byliśmy na uroczystej mszy, złożyliśmy hołd pod pomnikiem poświęconym osobom związanym z Ziemią Sierpecką, którzy w kwietniu 1940 r. oddali życie za odrodzone Państwo Polskie i przybyliśmy do tego pięknego gmachu będącego znakiem nowych czasów.

 

Tu  wspominamy bardzo ważne dla nas wydarzenie sprzed 94 lat. Obchodzimy radosne święto narodowe, które  wszystkich, tu zgromadzonych, jednoczy. Jesteśmy mimo naszej woli złączeni z naszymi przodkami, z ich pracą, z dokonanymi przez nich wyborami. Mamy wobec minionych pokoleń obowiązki. Odpowiadamy za przejęte dziedzictwo, na które składa się  zarówno mozolna praca, jak i powstańcza ofiara. Nie wolno nam tej spuścizny zmarnotrawić w imię modnej  dziś filozofii głoszącej pochwałę indywidualizmu, egoizmu i hedonizmu.

 

Swą obecnością tu, na tym święcie, potwierdzamy, że ważna jest dla nas wspólnota narodowa połączona ponad tysiącletnią tradycją trwania. Dobitnie przekazujemy komunikat, że w pełni chcemy realizować się poprzez przynależność do tej wspólnoty. Składamy oświadczenie, że jesteśmy patriotami przedkładającymi dobro Rzeczypospolitej nad dobro własne.

 

Mamy także obowiązki wobec przyszłego pokolenia, któremu chcemy pozostawić dobrą pamięć o sobie, o naszej pracy wykonywanej dla dobra wspólnoty narodowej.

 

Mam nadzieję, że kiedy nas zabraknie, znajdą się tacy, którzy powtórzą nasze zachowania.

Jestem przekonany, że Państwo tu zebrani także macie taką  niepłonną nadzieję.

 

Dziękuję za uwagę.

 

Zdzisław Dumowski - 11.11.2012, CKiSz

Kadencja 2018 - 2023
XXII Sesja Rady Miejskiej Sierpc 27 listopada 2019 Porządek dzienny posiedzenia
XXI Sesja Rady Miejskiej Sierpca 30 października 2019 Porządek dzienny posiedzenia
XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 9 października 2019 Porządek dzienny posiedzenia
XIX Sesja Rady Miejskiej Sierpca 25 września 2019 Porządek dzienny posiedzenia
XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 2 września 2019
XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 21 sierpnia 2019 Porządek dzienny posiedzenia
XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 5 sierpnia 2019 Porządek dzienny posiedzenia
XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 16 lipca 2019
XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 5 lipca 2019
XIII Sesja Rady Miejskiej Sierpca 26 czerwca 2019 Porządek dzienny posiedzenia
XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 7 czerwca 2019 Porządek dzienny posiedzenia
XI Sesja Rady Miejskiej Sierpca 29 maja 2019 Porządek dzienny posiedzenia
     
X Sesja Rady Miejskiej Sierpca 17 kwietnia 2019 Porządek dzienny posiedzenia
IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 25 marca 2019  
     
VIII Sesja Rady Miejskiej Sierpca 13 marca 2019 Porządek dzienny posiedzenia
     
VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 21 Lutego 2019 Porządek dzienny posiedzenia
     
VI Sesja Rady Miejskiej Sierpca 23 stycznia 2019  
     
V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 18 stycznia 2019  
     
IV Sesja Rady Miejskiej Sierpca 28 grudnia 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
III Sesja Rady Miejskiej Sierpca 19 grudnia 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
II sesja Rady Miejskiej Sierpca 5 grudnia 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
I sesja Rady Miejskiej Sierpca 21 listopada 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
Kadencja 2014 - 2018
LXVI sesja Rady Miejskiej Sierpca 17 października 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Sierpca 28 września 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
LXII Sesja Rady Miasta 26 września 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
LXI Sesja Rady Miasta 22 Sierpnia 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
LIX Sesja Rady Miasta 27 Czerwca 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
LVIII Sesja Rady Miasta 20 Czerwca 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
LVII Sesja Rady Miasta 30 Maja 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
LV Sesja Rady Miasta 18 Kwietnia 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
LII Sesja Rady Miasta 28 lutego 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
LI Sesja Rady Miasta 31 Stycznia 2018 Porządek dzienny posiedzenia
     
L Sesja Rady Miasta 29 Grudnia 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XLIX Sesja Rady Miasta 20 grudnia 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XLVIII Sesja Rady Miasta 29 listopada 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XLVII Sesja Rady Miasta 25 października 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XLV Sesja Rady Miasta 27 września 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XLIII Sesja Rady Miasta 30 Sierpnia 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XL Sesja Rady Miasta 28 czerwca 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXXIX Sesja Rady Miasta 28 czerwca 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXXVIII Sesja Rady Miasta 17 maja 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXXV Sesja Rady Miasta 29 marca 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXXIV Sesja Rady Miasta 8 lutego 2017 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXXIII Sesja Rady Miasta 25 stycznia 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXXI Sesja Rady Miasta 21 grudnia 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXX Sesja Rady Miasta  23 listopada 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta 10 listopada 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXVII Sesja Rady Miasta 26 października 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXVI Sesja Rady Miasta 7 września 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXIII Sesja Rady Miasta 15 czerwca 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXII Sesja Rady Miasta 18 maja 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta 19 kwietnia 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XVIII Sesja Rady Miasta 24 lutego 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XVII Sesja Rady Miasta 27 stycznia 2016 Porządek dzienny posiedzenia
     
XVI Sesja Rady Miasta 30 grudnia 2015 Porządek dzienny posiedzenia
     
XV Sesja Rady Miasta 2 grudnia 2015 Porządek dzienny posiedzenia
     
XIV Sesja Rady Miasta 28 października 2015 Porządek dzienny posiedzenia
     
XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta 14 października 2015 Porządek dzienny posiedzenia
     
XII Sesja Rady Miasta 16 września 2015 Porządek  dzienny posiedzenia
     
X Sesja Rady Miasta 24 czerwca 2015 Porządek  dzienny posiedzenia
     
IX Sesja Rady Miasta 29 kwietnia 2015 Porządek  dzienny posiedzenia
     
VII Sesja Rady Miasta 25 marca 2015 Porządek  dzienny posiedzenia
     
VI Sesja Rady Miasta 25 lutego 2015 Porządek  dzienny posiedzenia
     
V Sesja Rady Miasta 14 stycznia 2015 Porządek  dzienny posiedzenia
     
IV Sesja Rady Miasta 30 grudnia 2014 Porządek  dzienny posiedzenia
     
III Sesja Rady Miasta 18 grudnia 2014 Porządek  dzienny posiedzenia
     
II Sesja Rady Miasta 8 grudnia 2014 Porządek  dzienny posiedzenia
     
I Sesja Rady Miasta 28 listopada 2014 Porządek  dzienny posiedzenia

 

Odpowiedź na zarzuty i insynuacje Zdzisława Dumowskiego pod moim adresem

Ta dewiza jednej z bohaterek znanej komedii stała się mottem  politycznych działań Zdzisława Dumowskiego, radnego Rady Miejskiej.  Zgodnie z tą maksymą, której jest wierny od kampanii wyborczej, wszystko, co zrobiłem w przeszłości i co robię obecnie, było , jest i zawsze będzie złe, nie takie, jak on sobie wyobraża. „ A poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć  ” – kończył pewien, skąd inąd mądry senator rzymski, niezależnie od tego, co mówił wcześniej. Burmistrz jest zły, bo jego miejsce musi zająć ktoś z nadania  pana Zdzisława i stworzone przez niego Aktywne Centrum.  Zapewni to radnemu spokojną przyszłość, bo w miejscu aktualnego zatrudnienia zapewne nie czuje się zbyt komfortowo. Kto myśl i inaczej, w najlepszym przypadku jest podejrzany o układy z burmistrzem, bo „działał za przyzwoleniem burmistrza albo burmistrz musiał o tym wiedzieć” itp.  Nosicielem prawdy absolutnej, niepodważalnej jest, oczywiście, jedynie pan Zdzisław. To, że te „prawdy” często  rozmijają się z faktami, nie jest ważne. Tym gorzej dla faktów.

 

Ta filozofia myślenia charakteryzuje wszelkie wystąpienia radnego na forum RM, występuje także w ostatnim wpisie na blogu. Pan Zdzisław próbuje wmówić czytelnikom , że burmistrz prowadzi walkę z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej i lekceważy jej ustalenia.  Nigdy niczego i nikogo nie lekceważyłem, tym bardziej Komisji Rewizyjnej. Nie mogę jednak być obojętny na   wnioski, kłócące się z faktami . Żadne fakty nie będą przez radnego respektowane, jeżeli nie będą prowadzić do wniosku, że Burmistrz jest zły, prowadzi do ruiny Miasto i tylko AC i wskazany przez nie nowy włodarz wszystko i od zaraz uzdrowi, ponaprawia i wyprostuje. Brak kompetencji – świadomy, bądź nie – nie ma tu znaczenia. Jak mawiali starożytni : papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie. Największą głupotę też.

 

Na blogu pan Zdzisław stwierdza : „ A przekaz Komisji Rewizyjnej był i jest prosty i czytelny. Leonium płaci niski czynsz. ZGM wykonuje usługi drogo”. Nie był prosty i czytelny. Przede wszystkim nie był jednak prawdziwy. W sprawie wysokości czynszu wielokrotnie stwierdzałem,  że jest to temat do dyskusji.  ( Na ostatniej sesji Rady Miejskiej pan Zdzisław poinformował, ze zespół, którego był członkiem, wynegocjował od Leonium stawki czynszu wyższe o 50% od dotychczasowych i że to zakończyło konflikt pomiędzy Leonium  i Gimnazjum Miejskim. Jaki konflikt? Po paru minutach okazało się, że to kolejna nieprawda).

 

Nie zgadzałem się  natomiast z wnioskami, powtarzanymi przez kilka miesięcy, że między Leonium i Szkołą Podstawową Nr3 istnieje nierównowaga ekonomiczna i że SP Nr 3 dotuje Leonium. Wykazaliśmy, że to nieprawda.  Podobnie jak i twierdzenie o drogich usługach ZGM-u.  Wnioski w sprawie ZGM-u  zweryfikował  niezależny audytor. Jego werdykt radny jednak kwestionuje z bardzo czytelną insynuacją, że został kupiony. Ale to nie koniec listy stawianych mi zarzutów.

 

Kolejnym jest – „ angażowanie Prokuratury Rejonowej w prowadzenie dochodzeń przeciwko członkom Komisji Rewizyjnej”. To kolejne kłamstwo, wymagające odrębnego potraktowania. Nigdy nie angażowałem prokuratury w żadne dochodzenie przeciwko Komisji Rewizyjnej ani jej członkom.

 

Podobnie nieprawdziwa jest insynuacja, że kierownicy kontrolowanych jednostek otrzymali przyzwolenie na utrudnianie kontroli.  Komisja miała dostęp do wszystkich dokumentów, które ją interesowały. 

 

W zdumienie wprawia zarzut dzielenia członków Komisji Rewizyjnej na „dobrych” i „złych”. Nigdy tego nie robiłem.  A kto dzieli? Wystarczy przeczytać przedostatni akapit wpisu na blogu z 12 września.  Autorowi  tego tekstu, pod wpływem emocji, pomyliły się widocznie  adresy.

 

Uważałem, i nadal uważam, że pięcioosobowa Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym, suwerennym, wszyscy jej członkowie mają równe prawa i  mogą podejmować decyzje zgodnie z wiedzą osiągniętą w trakcie kontroli, a wnioski przyjmowane są większością głosów. Radny Dumowski  nie podziela tych zasad prawnych. Rozstrzyga arbitralnie, nie będąc członkiem Komisji, że jedynymi wiarygodnymi jej członkami są Barbara Gil i Wojciech Mielczarek . Podziwia „ich hart ducha” i obiektywizm.  Wyrazem tego „obiektywizmu” było chyba wprowadzenie do protokołu Komisji wniosków, które przed rozpoczęciem kontroli były przez radnego upubliczniane w różnych wypowiedziach. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej: Maria Szklarska, Krzysztof Rudowski i Janusz Buczyński,  zostali na blogu odpowiednio zdefiniowani, jako, według radnego, niewiarygodni, gdyż ośmielili się mieć zdanie odbiegające od jedynie słusznej linii radnego Dumowskiego i Aktywnego Centrum.

 

Zdaję sobie sprawę, że wydarzenia ostatniej sesji RM spowodowały zdenerwowanie Zdzisława Dumowskiego, rozumiem zasady i realia walki politycznej. Istnieją jednak pewne granice, których nawet w takiej sytuacji przekraczać nie można.  Wyznacza je ochrona dobrego imienia przed kłamliwymi pomówieniami. Nie uprawnia ich w żadnym wypadku stan emocjonalny radnego tracącego grunt pod nogami. Poważnie zatem rozważę podjęcie kroków prawnych przeciwko radnemu ma drodze cywilnoprawnej. Dam mu szansę udowodnienia przed Sądem, że powoduję, czy też powodowałem działania Prokuratury przeciwko radnym, przyzwalałem – bądź wręcz namawiałem - kierowników jednostek do lekceważenia komisji rewizyjnej i utrudniania jej pracy, a audytor w ZGM sporządził opinię określonej treści tylko dlatego, że mu za to zapłacono. Odpowiedzialności za słowo należy się uczyć, ale i uczyć innych.

 

Zainteresowanych faktami zapraszam do obejrzenia materiałów archiwalnych z sesji Rady Miejskiej:

http://www.youtube.com/watch?v=Lvrf1wcuSTY&feature=plcp, oraz ostatniej XXXI

 

Burmistrz Marek Kośmider          

Gorącego, letniego dnia grupa 35 dzieci i 6 opiekunów z osiedla nr 1 w Sierpcu udała się na wycieczkę do Torunia. Wyjazd odbył się w sobotę 07.07 br., autokar wyruszył spod kościoła farnego parę minut po godzinie 9. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach koło Torunia. Wszystkim podobało się położenie tego obserwatorium, który otoczony był zielonym parkiem. Mieliśmy możliwość zobaczyć ogromny teleskop, który znajdował się w kopule z rozsuwanym dachem, zrobił on na nas duże wrażenie. Dzieci były wszystkiego ciekawe. Chciały wszystko dotknąć, zobaczyć i zadawały wiele pytań panu, który nas oprowadzał.

Po obejrzeniu teleskopów oraz zapoznaniem się z otaczającymi nas planetami i gwiazdami przeszliśmy przez pola, by dotrzeć pod wielki radioteleskop, przez dzieci był on pewnie pierwszy raz widziany, zwłaszcza z tak bliska. Pan opowiedział kilka ciekawostek na temat otaczającego nas kosmosu oraz zachęcał dzieci by same wykazały się swoją wiedzą. Następnie ruszyliśmy do autobusu i pojechaliśmy na toruńską starówkę, gdzie powędrowaliśmy na gorący dwudaniowy posiłek. Chwila odpoczynku przy obiedzie i dalej spacer po starówce. Dzieci miały chwilę czasu na zakup pamiątek, ciężko było im się zdecydować, którą wybrać, gdyż wszystko im się podobało i zachęcało do kupna. Oczywiście, kto chciał mógł zaopatrzyć się w słynne pierniki. Nie mogło także zabraknąć wspólnego zdjęcia obok pomnika naszego wielkiego rodaka – Mikołaja Kopernika. Kolejnym punktem a zarazem ostatnim wycieczki było udanie się pod krzywą wieże. Pozytywnie zmęczeni, nasyceni nową wiedzą i zapoznani ze starówką wróciliśmy do autobusu. Droga do Sierpca minęła szybko pewnie też i dlatego, że dziewczynki umilały czas śpiewając znane piosenki.

 

 

                                                                       Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1

                                                                       Tomasz Kowalski

 

 

IMG_4295.JPGIMG_4346.JPGIMG_4353.JPGIMG_4368.JPG

 Apel

[hdplay videoid=5 height=370 width=100% autoplay=false playlist=summer] 

 
 
 

Materiał edukacyjny

 [hdplay videoid=6 height=370 width=100% autoplay=false playlist=summer] 

 
 

 

W sobotę, 7 lipca 2012 roku, o godzinie dziesiątej, na terenie osiedla Niepodległości rozpoczęła się dwudniowa Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Przybyło na nią dwudziestu ośmiu wyróżniających się hodowców z całego województwa. Miała więc większy zasięg niż poprzednia edycja, w której uczestniczyli jedynie rolnicy z powiatu sierpeckiego i ościennych.

Ewenementem tych dwóch dni była pogoda – wyjątkowo upalna i dodatkowo z nocną burzą, która trochę szkód na terenie wystawowym poczyniła. Na szczęście okazały się niezbyt groźne w skutkach.

Organizatorami imprezy byli: burmistrz Sierpca, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew i Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka Parzniew, a współorganizatorami: Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. Zakład w Sierpcu, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku oraz Starosta Sierpecki i wójtowie gmin powiatu sierpeckiego. Patronem honorowym wystawy był minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki. Patronat medialny sprawowali: ,,Tygodnik Płocki”, ,,Kurier Sierpecki” i ,,Hodowla i Chów Bydła”. Jak zawsze, nie mogło zabraknąć sponsorów. A byli nimi: ,,Wipasz”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu oraz Browar Kasztelan Sierpc. Wystawę dofinansował także Fundusz Promocji Mleka.

Imprezę otworzył burmistrz Marek Kośmider. Po powitaniu gości i zgromadzonych, oraz okazjonalnym wystąpieniu, rozpoczął się główny punkt programowy tego dnia. Był nim konkurs – ocena bydła ras mlecznych. Odbywał się w pięciu kategoriach – jałowice niecielne, jałowice cielne, krowy pierwiastki I  laktacji oraz II i III laktacji.

Punktem programu, budzącym duże zainteresowanie zgromadzonych, był Konkurs Młodego Hodowcy. Pod tą, tajemniczo brzmiącą nazwą, kryje się oprowadzanie cieliczek przez dzieci. Najmłodszy uczestnik zmagań z kapryśną naturą cielaka miał tylko pięć lat. Ten konkurs ma już wieloletnią tradycję i wyraźne przesłanie, gdyż nie służy jedynie uatrakcyjnieniu imprezy.

Integralną częścią wystawy były Targi Rolnicze. Tak dużej ilości stoisk i tak bogatej oferty chyba nigdy w przeszłości nie było. Poza nowoczesnymi maszynami rolniczymi, środkami do produkcji rolnej, można było degustować produkty rolne i rolnopochodne. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska ogrodnicze, a zwłaszcza prezentowane krzewy, drzewa i kwiaty.

W trakcie wystawy, w sposób znaczący, zaprezentowała się Lokalna Grupa Działania ,,Sierpeckie Partnerstwo”. Stowarzyszenie tworzą gminy naszego powiatu. Miały swoje stoiska, na których, w ramach konkursu kulinarnego ,,Tradycyjne ciastko na niedzielę” serwowane były rodzime wypieki. Lokalne wyroby odwiedzającym smakowały. Musiały być bardzo dobre, bo jurorzy mieli problem z wyłonieniem lidera. Ostatecznie, pierwsze miejsce zajęły pączki upieczone przez panie z KGW z Golejewa, gmina Gozdowo, a drugie – KGW z Bendorzyna i Lisic Nowych, gmina Mochowo.

W niedzielę, licznie zgromadzeni na terenie wystawowym mieszkańcy miasta i powiatu poza degustacją konkursowych wypieków i odwiedzaniem stoisk, mieli okazję obejrzeć pokaz wyłonionych poprzedniego dnia czempionów, pokaz ras kolorowych oraz pokaz oprowadzania cieliczek. W godzinach południowych dokonano wręczenia nagród i wyróżnień. Najpierw przyznanych w konkursie kulinarnym, a potem -  nagrody, dyplomy i wyróżnienia otrzymali laureaci konkursu głównego, związanego z oceną ras bydła mlecznego. Gośćmi szczególnymi drugiego dnia wystawy byli – Piotr Zgorzelski, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Piotr Jakubowski, zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Goście, zabierając głos, podziękowali hodowcom i organizatorom wystawy. Nie kryli, że są pod wrażeniem skali przedsięwzięcia i perfekcyjnej organizacji. Wiele ciepłych słów zostało skierowanych do burmistrza Marka Kośmidra – inicjatora wystawy.

Ostatnim akordem dwudniowej imprezy był występ Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP pod batutą Michała Głowackiego.

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie – ocena bydła mlecznego:

Rolę jurorów pełnili: Mirosław Anaczkowski, Marek Heda. Komisja Sędziowska wyłoniła 4 czempiony oraz 9 wiceczempionów. Tytuły te otrzymały krowy poniższych hodowców:

Grupa - jałowice niecielne:

- Jan Majkowski z miejscowości Jarzyły – wiceczempion

- Grzegorz Staniszewski z miejscowości Jaworowo-Lipa – wiceczempion

- Elżbieta Świeżak z miejscowości Poszewka – czempion

Grupa - jałowice cielne:

- Roman Kołodziejski z miejscowości Dziedzice – wiceczempion

- Dariusz Nasiłowski  z miejscowości Skwierczyn Dwór – wiceczempion

- Jan Majkowski z miejscowości Jarzyły- czempion

Grupa – pierwiastki:

- Jacek Mieczkowski z miejscowości Patrykozy Kolonia – wiceczempion

- Tadeusz Stelęgowski z miejscowości Kudelczyn -  wiceczempion

- Elżbieta Świeżak z miejscowości Poszewka – czempion

Grupa – II laktacja:

- Dariusz Nasiłowski  z miejscowości Skwierczyn Dwór – wiceczempion

- Marek Niestępski z miejscowości Bobino Grzybki - czempion

Grupa – III laktacja i dalsze:

- Bohdan Jeżewski z miejscowości Świerczynek – wiceczempion

- Edmund Oleszczuk z miejscowości Świerczynek - wiceczempion

- Jan Majkowski z miejscowości Jarzyły- czempion

Podobnie jak w trakcie poprzednich edycji, wyłoniono superczempiona. Ten prestiżowy tytuł przypadł krowie Marka Niestępskiego z miejscowości Bobino Grzybki.

 

Stanisław Majchrzak

 
DSC00672.JPGDSC00674.JPGDSC00677.JPGDSC00691.JPGDSC00707.JPGDSC00709.JPGDSC00717.JPGDSC00731.JPGDSC00733.JPGDSC00740.JPGDSC00760.JPGDSC00773.JPGDSC00793.JPGDSC00803.JPGDSC00811.JPGDSC00813.JPGDSC00822.JPGDSC00831.JPGDSC00836.JPGDSC00842.JPGDSC00846.JPGDSC00851.JPGDSC00860.JPGDSC00862.JPGDSC00881.JPGDSC00900.JPGDSC00902.JPGDSC00910.JPGDSC00912.JPGDSC00921.JPGDSC00930.JPGDSC00938.JPGDSC00961.JPGDSC00972.JPGDSC00977.JPGDSC00992.JPGDSC00999.JPGDSCF6333.JPG
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                     

 

IX  REGIONALNA WYSTAWA  ZWIERZĄT HODOWLANYCH

 

pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

7 LIPCA 2012 ROKU, W GODZ. 1000 - 1700

8 LIPCA 2012 ROKU, W GODZ. 1000 - 1600

 

 

S I E R P C

OS. NIEPODLEGŁOŚCI –

TEREN PRZYLEGŁY DO ULICY  PADEREWSKIEGO

 

Impreza towarzysząca

TARGI ROLNICZE - SIERPC 2012

 

W PROGRAMIE:

 

7 lipca 2012 roku (sobota) w godz. 10.00 - 17.00

Konkurs - ocena bydła ras mlecznych, „Konkurs  Młodego Hodowcy” - oprowadzania cieliczek przez dzieci, zwiedzanie Wystawy oraz „Targów Rolniczych Sierpc 2012”

 

8 lipca 2012 roku (niedziela) w godz. 10.00 – 16.00

Konkurs kulinarny „Tradycyjne ciastko na niedzielę” (w godz. 10.00-12.00), pokaz wiceczempionów, czempionów, ras kolorowych, oprowadzania cieliczek przez dzieci, wręczanie nagród w konkursie kulinarnym „Tradycyjne ciastko na niedzielę” (ok. godz. 12.45), wręczanie nagród i trofeów (ok. godz. 13.00), Koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Sierpcu, zwiedzanie Wystawy oraz „Targów Rolniczych Sierpc 2012”

 

ORGANIZATORZY:

Burmistrz Miasta Sierpca

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew,

Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka Parzniew

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu, Mazowiecka Izba Rolnicza,  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku,  Starosta Sierpecki, Urząd Gminy w Gozdowie,  Wójt Gminy Mochowo, Gmina Rościszewo, Wójt Gminy Sierpc,  Wójt Gminy Szczutowo, Gmina Zawidz

 

GŁÓWNI SPONSORZY

 

  
 
 

Wystawa dofinansowana z Funduszu Promocji Mleka

 

PATRONAT MEDIALNY

  

Mapa dojazdu

  

 Wielkie Otwarcie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu już w najbliższy
weekend 28 - 29 kwietnia 2012

 

 

 

28 kwietnia (sobota)

od godziny 10 zwiedzanie i zapisy do zespołów i kół zainteresowań

 

- godzina 10.00, świetlica artystyczna


Otwarty Turniej Warcabowy w kategoriach

 • szkoły podstawowe - warcaby 64-polowe
 • gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne - warcaby 100-polowe
 • kategoria otwarta - open (od godz. 12.oo)  - warcaby 100-polowe

 

- godzina 10.30, kawiarnia kulturalna

 • Turniej Otwarcia o puchar Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki
  Zawody Brydżowe w kategorii par rozegrane systemem barometr

 

 

 

Kino Jutrzenka zaprasza na otwarte seanse (UWAGA: dla pierwszych 298 chętnych)

 

godzina 16.00
Mniam! animowany / Malezja 2011

godzina 18.00
John Carter (3D) Przygodowy, Sci-Fi / USA 2012


godzina 20.00
W ciemności Dramat, Wojenny / Polska 2012


29 kwietnia (niedziela)

"Zapraszamy na koncerty i spektakle (UWAGA: pierwszych 298 chętnych)"

- godzina 10.00, spektakl dla dzieci „CUDOWNA LAMPA ALADYNA” w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego w Płocku

- godzina 17.00, koncert:
 • laureata programu „Mam talent” oraz prowadzącego rewelacyjnie spisującą się drużynę w programie „Bitwa na głosy”, Kamila Bednarka z zespołem STAR GUARD MUFFIN,
 • sierpeckiego rockowego znaku firmowego, zespołu Open to the Public

Sierpc: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych-uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki do zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania inwestycyjnego, pn. Budowa w stanie wykończeniowym, surowym wielorodzinnego budynku mieszkalnego z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1754/19 oraz sieci wod-kan na działce nr 1753/34 i 1754/20 przy ul. Poziomkowej w Sierpcu
Numer ogłoszenia: 110812 - 2012; data zamieszczenia: 07.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 3666609, 2758645, faks 024 3666606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych-uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki do zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania inwestycyjnego, pn. Budowa w stanie wykończeniowym, surowym wielorodzinnego budynku mieszkalnego z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1754/19 oraz sieci wod-kan na działce nr 1753/34 i 1754/20 przy ul. Poziomkowej w Sierpcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Podbitka, schody strychowe, posadzki w piwnicy, malowanie piwnic, furtki piwniczne oraz podwyższenie terenu wokół budynku z przeniesieniem stanowiska śmietnika (w tym: montaż opaski od strony południowej, demontaż opaski, ponowny montaż opaski, doświetlacze okienne, rury spustowe, przestawianie słupa, ukształtowanie terenu, zmiana lokalizacji śmietnika)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. Budomex Dariusz Rzeszotarski, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51973,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53917,86

 • Oferta z najniższą ceną: 53917,86 / Oferta z najwyższą ceną: 53917,86

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu w budynku podbitki, schodów strychowych, posadzki w piwnicy, malowania piwnic, furtek piwnicznych dla zapewnienia poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz estetyki budynku. Przedstawione prace mają również na celu uatrakcyjnienia nieruchomości dla potencjalnych klientów lokali mieszkalnych w tej nieruchomości. Podwyższenie terenu wokół budynku z przeniesieniem stanowiska śmietnika wynikają z wykonanych w terminie późniejszym, odrębnie od wykonania budynku drogi i parkingów w terenie nie będącym własnością TBS-u, co pociągnęło za sobą konieczność nachylenia terenu od budynku na tę drogę oraz zmianę lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego udzielonego umową z dnia 28.09.2010r. Zamówienie udzielone jest dotychczasowemu wykonawcy usług w okresie do 3-ch lat od udzielenia zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego. Mając na uwadze fakt, iż wszystkie przesłanki faktyczne o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 zostały spełnione - udzielnie zamówienia jest zgodne z przepisami Pzp.

W kwietniu i maju bieżącego roku obchodzić będziemy w Sierpcu 690 rocznicę lokacji miasta.

Dla programowo-organizacyjnego przygotowania Jubileuszu, powołany został  Komitet Organizacyjny. Kieruje nim Burmistrz, a w skład weszli przedstawiciele samorządu, instytucji miejskich i organizacji pozarządowych. Organizatorzy przygotowali bardzo bogatą ofertę imprez o charakterze integracyjno-edukacyjnym i rozrywkowym. W przyjętym przez organizatorów programie, każdy mieszkaniec, bez względu na wiek i zainteresowania, znajdzie na pewno coś dla siebie interesującego. Ramowy zestaw propozycji ilustruje zamieszczony poniżej tekst.

Szczegółowy program Jubileuszowych imprez, ze stosownym wyprzedzeniem, przekazany będzie na plakatach i innych, powszechnie przyjętych formach.

Program obchodów 690 rocznicy lokacji miasta Sierpca,

 

MAJ

Wystawa  „SIERPC W MALARSTWIE” - Galeria im. Stefana Tamowskiego w Centrum Kultury i Sztuki

 

1 MAJA

- godz. 10.00 - TEST COOPERA – biegowy, marszowy; POKAZ FITNESS - Jeziórka – Główny organizator: TKKF „Kubuś”

- godz. 11.00 - OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY KATEGORIA OPEN - Jeziórka – Główny organizator: TKKF „Kubuś”

 

2 MAJA

ŚWIĘTO FLAGI 

- godz. 12.00 - Zbiórka grup w barwach narodowych – Plac Europejski

- godz. 12.15 – Przemarsz ulicami miasta do kościoła Wniebowzięcia NMP (Klasztor)

- ok. godz. 12.45 w kościele: Modlitwa w intencji Ojczyzny i poległych za wolność; Prezentacja
  patriotyczno – historyczna przygotowana przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca;
  Ogłoszenie wyników konkursu „Polskie Barwy Narodowe”

- ok. 13.30 – Spotkanie rekreacyjne i artystyczne na Placu Koronacyjnym Organizatorzy:
  Burmistrz Miasta Sierpca, Parafia pw. Św. Benedykta, Centrum Kultury i Sztuki,
  Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

 

3 MAJA

- godz. 7.00 (start), godz. 11.30 (dekoracja) – SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE o Puchar
  Starosty Sierpeckiego – Jeziórka  - Główny organizator: Koło Wędkarskie

 

5 MAJA

- godz. 12.00 - Most przy ul. Marii Konopnickiej w Sierpcu - RODZINNY MARSZ ZDROWIA WZDŁUŻ
  SIERPIENICY -  Główny organizator: TKKF „Kubuś”

 

Od 5 MAJA  do  31 SIERPNIA

- Wystawa  „SIERPECKI DOROBEK LITERACKI I PUBLICYSTYCZNY” – Miejska Biblioteka Publiczna

 

7 MAJA

- godz. 9.30 - V Konkurs Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi
  Sierpeckiej - Centrum Kultury i Sztuki – Główny organizator: Burmistrz Sierpca

 

7 MAJA – 13 MAJA

- WYSTAWA HISTORYCZNA połączona z projekcją multimedialną nt. dziejów Sierpca i nadania praw
  miejskich - Centrum Kultury i Sztuki  - Główny Organizator: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
  Sierpc

 

9 MAJA

- godz. 18.00 -  „Szwadron” - Kino Jutrzenka, Centrum Kultury i Sztuki – WSTĘP WOLNY

 

10 MAJA

-  godz. 16.00 - Odsłonięcie pomnika  gen. Nila - Skwer im. gen. Nila przy dworcu PKP

- godz. 17.00 - Spotkanie z aktorem Olgierdem Łukaszewiczem - Kino Jutrzenka, Centrum Kultury
  i Sztuki

- godz. 18.00 - „Generał Nil” – Kino Jutrzenka, Centrum Kultury i Sztuki– WSTĘP WOLNY

 

11 MAJA

- godz. 10.00 - II SIERPECKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLI „LONDYN 2012” - Stadion - Główny
  organizator: MOSiR

 

11 MAJA - 13 MAJA

- Wystawa starych znaków i stempli -  Centrum Kultury i Sztuki – Główny Organizator:
  Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Sierpcu

 

11 MAJA

- godz. 10.00 - Konferencja „690 LAT MIASTA SIERPCA – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ” -
  Centrum Kultury i Sztuki - Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Sierpcu – wstęp wolny

 

12 MAJA

- godz. 10.00 - I MEMORIAŁ IM. JANA KWIATKOWSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ -  Stadion - Główny
  organizator: MOSiR

- godz. 11.30 - I SIERPECKA „5”  im. Zdzisława Krzyszkowiaka, BIEG na 5 km -  START  SKANSEN.
  Zapisy w MOSiR oraz w dniu imprezy do godz. 11.00  w Biurze Zawodów (stadion). META
  STADION MOSIR. Regulamin zawodów dostępny na stronie MOSiR –www.mosirsierpc.hpu.pl –
  Główny organizator: MOSiR

- godz. 13.00 - TOWARZYSKI TRÓJMECZ SAMORZĄDOWCÓW Sierpc – Inowrocław – Ostróda - 
  Stadion - Główny organizator: MOSiR

- w godz. 12.00 – 17.00   -  IX SIERPECKA BIESIADA JEŹDZIECKA - Teren zielony przy
  ul. Paderewskiego.

W programie:

- pokazy i konkursy powożenia zaprzęgami konnymi

- pokaz konny kaskaderski, w tym: układania koni z elementami tresury, władania biczami,
  łucznictwa konnego, jazdy zręcznościowej

- koncert zespołu country KONWÓJ,

 

13 MAJA

- godz. 11.00 - Msza Św. w intencji Miasta – FARA

- Przemarsz uczestników Mszy do  Centrum Kultury i Sztuki

 • ok. godz. 12.45 - Odsłonięcie tablicy na budynku Centrum Kultury i Sztuki
 • godz. 13.00 - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • ok. godz. 13.30  - Wręczenie nagród w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej

- od godz. 12.00 - JARMARK SIERPECKI - prezentacja twórców sierpeckich, ich prac, wyrobów;
  prezentacje historyczne; prezentacja i promocja sierpeckich zakładów pracy; pokaz –
  wystawa motocykli; zlot samochodów „Maluchów”

- od godz. 15.00 - KONCERT  towarzyszący Jarmarkowi w wykonaniu zespołów artystycznych
  działających w Sierpcu

- w godzinach  popołudniowo – wieczornych - KONCERT zespołu cygańskiego ROMA

 

 

18 MAJA

- godz. 9.30 - MEMORIAŁ LEKKOATLETYCZNY im. R. Bramczewskiego  - Stadion – Główny
  organizator: MOSiR

 

26  MAJA

- godz. 11.00 – PIKNIK SPORTOWO – REKREACYJNY Z OKAZJI DNIA MATKI I DZIECKA – Plac
  zabaw przy Przedszkolu Nr 4 im. Czerwonego Kapturka – Organizatorzy: Zarząd Osiedla Nr 4,
  Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

 

29  MAJA

- godz. 9.00 – Festyn rekreacyjno - sportowy „Z NAMI BEZPIECZNIEJ” - Stadion - Główny
  organizator: KPP w Sierpcu

 

1  CZERWCA

- godz. 16.30 - FINAŁ Konkursu Plastycznego WĘDKARSTWO W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY –
  Miejsce: Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Organizatorzy: Zarząd Osiedla Nr 4, PZW Koło Kasztelan,
  OPP.

 

9  CZERWCA

- godz. 15.00 -  WĘDKARSKIE POWITANIE LATA – Jeziórka -  Organizatorzy: Zarząd Osiedla Nr 4,
  PZW Koło Kasztelan, MOSiR

 

PATRONI MEDIALNI

 

 

 

SPONSORZY

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU
ul. Wiosny Ludów 6

Modny Sklep - U Leszka - Maja i Leszek Łyzińscy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU

 

 

 

 


 

DSCF4120.jpgDSCF4122.jpgDSCF4123.jpgDSCF4124.jpgDSCF4133.jpgDSCF4137.jpgDSCF4139.jpgDSCF4146.jpgDSCF4151.jpgDSCF4157.jpgDSCF4162.jpgDSCF4171.jpgDSCF4173.jpgDSCF4181.jpgDSCF4192.jpgDSCF4195.jpgDSCF4203.jpgDSCF4211.jpgDSCF4218.jpgDSCF4237.jpgDSCF4251.jpgDSCF4260.jpgDSCF4288.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                              

                                                           

                                                                                                             

VIII  REGIONALNA WYSTAWA
ZWIERZĄT HODOWLANYCH


Patronat honorowy
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

oraz
TARGI ROLNICZE - SIERPC 2011
15 MAJA 2011 ROKU, W GODZ. 9:30 - 17:00
S I E R P C
OS. NIEPODLEGŁOŚCI - TEREN PRZYLEGŁY DO ULICY PADEREWSKIEGO

 

 

W PROGRAMIE:

 

          godz. 9.30 – otwarcie Wystawy

          wycena bydła ras mlecznych:

- konkurs jałowic cielnych

- konkurs krów pierwiastek

- konkurs krów w II laktacji

- konkurs krów w III laktacji i dalszych

- wybór superczempiona

          pokaz bydła ras kolorowych

          konkurs oprowadzania cieląt przez dzieci

          prezentacja bydła ras mięsnych

          pokaz nagrodzonych zwierząt

          ok. godz. 13.45 – wręczenie nagród

 

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

 

v       w godz. 9.30-17.00 - Targi Rolnicze - Sierpc 2011

-    promocja i prezentacja firm

-    doradztwo specjalistyczne

 

v       w godz. 9.30-16.00 – Spotkanie z Kulturą Indian Ameryki Północnej

- scenografia wioski indiańskiej

- konkurencje, gry, animacje oraz zabawy dla dzieci i dorosłych

- ok. godz. 15.00  – pokaz tańców indiańskich Powwow

                                                                                                             

VIII  REGIONALNA WYSTAWA
ZWIERZĄT HODOWLANYCH


 

W niedzielę, 15 maja 2011r., po raz ósmy w Sierpcu odbyła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Otworzył ją, tradycyjnie, główny organizator, burmistrz Marek Kośmider. Towarzyszyli mu współorganizatorzy wystawy.

Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki i Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. Patronem medialnym byli: Tygodnik Płocki, Kurier Sierpecki, Poradnik Rolniczy, Dobry Hodowca – Bydło Mleczne,  Hodowla i Chów Bydła.

Mimo fatalnej pogody, która prześladuje ten projekt od wielu lat, na spotkanie z przodującymi rolnikami przyjechali: minister Julia Pitera i senator Eryk Smulewicz.

Pomysł organizowania wystawy w Sierpcu wynikał z mocnych, racjonalnych przesłanek. Powiat sierpecki od bardzo wielu lat należy do rejonów o zaawansowanej hodowli bydła. Z roku na rok powiększa się liczba rolników liczących się w produkcji mleka. Duża w tym zasługa, powstałego w Sierpcu w1957 roku, zakładu unasienniania zwierząt. Firma, istniejąca dziś pod nazwą Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, przyczyniła się do poprawy jakości zwierząt hodowlanych, szczególnie bydła. To jedno ze źródeł sukcesów sierpeckiej mleczarni.

Celem tegorocznej wystawy, podobnie jak i poprzednich, była ocena bydła ras mlecznych. Wzięło w niej udział 17 hodowców z terenu województwa mazowieckiego z powiatów: sierpeckiego, płockiego, gostynińskiego i płońskiego. Konkurs został rozegrany w czterech konkurencjach – jałowice cielne, pierwiastki,  krowy w II laktacji  oraz krowy w III laktacji i dalszej. Ogółem, w powyższych kategoriach, do konkursów przystąpiło 35 sztuk krów w rasie Ph-f/o.HO. Dodatkowo odbył się konkurs oprowadzania cieląt przez dzieci hodowców – dziewięcioro dzieci oprowadzało 9 szt. cieliczek, oraz pokaz ras kolorowych –  2 krowy w rasie SM oraz 2 krowy w rasie BG. Łącznie na wystawie było 48 sztuk bydła mlecznego. Hodowcy prezentowali swoje zwierzęta w strojach ufundowanych przez Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrody Zwierząt w Łowiczu oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Sierpcu.

Rolę jurorów pełnili: Krystian Korytkowski i Jacek Bieliński. Komisja Sędziowska wyłoniła 4 czempiony oraz 5 wiceczempionów. Tytuły te otrzymały krowy poniższych hodowców:

Grupa - jałowica cielna:

- Grzegorz Staniszewski z miejscowości Jaworowo Lipa – wiceczempion

- Roman Kołodziejski z miejscowości Dziedzice – czempion

Grupa – pierwiastka:

- Grzegorz Staniszewski z miejscowości Jaworowo Lipa – wiceczempion

- Danuta Maria Lewandowska z miejscowości Reczewo – czempion

Grupa – II laktacja:

- Dariusz Grabowski z miejscowości Brelki – wiceczempion

- Jan Kasztelan z miejscowości Rempin – wiceczempion

- Jan Kasztelan z miejscowości Rempin – czempion

Grupa – III laktacja i dalsze:

- Kazimierz Janasz z miejscowości Mokrzk – wiceczempion

- Jan Kasztelan z miejscowości Rempin – czempion

Podobnie jak w trakcie poprzednich edycji, wyłoniono superczempiona. Ten prestiżowy tytuł przypadł krowie Jana Kasztelana z Rempina. Ten, niewątpliwie wyróżniający się rolnik, gospodaruje na ponad sześciuset hektarach, a jego stado liczy 350 krów.

Do stałych punktów wystawy należało oprowadzanie cieląt przez dzieci. Dziewięcioro dzieci hodowców oprowadzało 9 szt. cieliczek. Stroje dla maluchów przysponsorowało Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrody Zwierząt. Na szczególny aplauz zgromadzonej publiczności zasłużył najmłodszy, pięcioletni ,,wodzirej”- Jakub Sadurski z Drobina.

Na Wystawie było prezentowane również bydło ras mięsnych – 8 sztuk. Prezentację tych zwierząt przygotował współorganizator - Zakład w Sierpcu Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt   w Łowiczu.

Wystawie, jak w latach poprzednich, towarzyszyły targi rolnicze. Handlowcy przybyli licznie, ale pogoda w dużym stopniu zniweczyła ich nadzieje na oczekiwane profity. Szkoda, bo oferta mogła zainteresować nie tylko rolników. Chociażby bardzo bogatą ofertą krzewów, roślin ozdobnych i kwiatów.

Podczas wystawy odbył się II Konkurs Kulinarny „Tradycyjne ciastko na niedzielę”. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z siedzibą w Mochowie. W konkursie udział wzięło sześć trzyosobowych grup reprezentujących poszczególne gminy powiatu sierpeckiego:

1.                  Gmina Mochowo - Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Mochowie,  ciasto: „Jabłecznik łaciaty babci”

2.                  Gmina Rościszewo - Koło Gospodyń Wiejskich w Borowie,  ciasto: „Sernik Babuni”

3.                  Gmina Gozdowo - Koło Gospodyń Wiejskich w Cetlinie,  ciasto: „Rurki drożdżowe z kremem”

4.                  Gmina Szczutowo - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczutowie, ciasto: „ Szarlotka Babuni”

5.                  Gmina Sierpc - Koło Gospodyń Wiejskich w Grodkowie-Zawisze, ciasto: „Rogaliki drożdżowe z różanym nadzieniem”

6.                  Gmina Zawidz – „Zawidzianki”, ciasto: „Szarlotki”

Każda z grup, która zgłosiła się do Konkursu przygotowała jeden rodzaj tradycyjnego ciasta podzielonego na około 150 porcji. Ciasta oceniane były przez uczestników VIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Osoby degustujące ciasta wypełniały karty do głosowania przygotowane przez Organizatora Konkursu. Wypełnione karty gromadzone były w urnie znajdującej się pod namiotem LGD.

Zgodnie z decyzją uczestników VIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, pierwsze miejsce w II Konkursie kulinarnym „Tradycyjne ciastko na niedzielę”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, zajęła grupa: Koło Gospodyń Wiejskich w Cetlinie, z terenu Gminy Gozdowo. Drugie miejsce zajęła grupa: „Zawidzianki”, reprezentująca Gminę Zawidz, natomiast  trzecie miejsce zajęła grupa: Koło Gospodyń Wiejskich w Borowie z terenu Gminy Rościszewo. Nagrody i upominki zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Współorganizatorami wystawy byli: Region Oceny Parzniew Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Zakładu w Sierpcu Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt   w Łowiczu,  Oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku, Mazowiecka Izba Rolnicza, Starosta Sierpecki oraz wójtowie gmin powiatu sierpeckiego: Mochowa, Sierpca,  Gozdowa, Rościszewa, Zawidza i Szczutowa oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, który dofinansował wystawę przeznaczając środki na zakup pucharów i druku zaproszeń oraz plakatów.

 

Stanisław Majchrzak

 

 

DSCF1846.JPGDSCF1911.JPGDSCF1922.JPGDSCF1949.JPGDSCF1959.JPGDSCF1965.JPGDSCF1972.JPGDSCF2007.JPGDSCF2023.JPGDSCF2069.JPGDSCF2072.JPGDSCF2099.JPGDSCF2106.JPGDSCF2145.JPG

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu, Mazowiecka Izba Rolnicza, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Urząd Gminy w Gozdowie, Wójt Gminy Mochowo, Gmina Rościszewo, Wójt Gminy Sierpc,

Wójt Gminy Szczutowo, Gmina Zawidz

 

SPONSORZY

 

             

 

 


PATRONAT MEDIALNY

 

      

 

  

               

 
INFORMACJE
Referat ds. Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej – Marzanna Łabędzka, tel. 0-24/ 275-86-49; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkie informacje dotyczące przyłączenia do sieci gazowej można znaleźć na stronie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa

Poniżej znajdują się przydatne dokumenty związane z procesem przyłączania do sieci gazowej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.

-         Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h.

-         Wniosek z zaznaczonymi pozycjami do wypełnienia, które są najbardziej istotne przy rozpatrywaniu wniosku. 

 

 

W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku można kontaktować się przedstawicielmi Mazowieckiej spółki Gazownictwa:

Małgorzata Tarasiewicz - 23 673-06-57

Joanna Michalska - 23 673-06-57

 

Wnioski należy składać  do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy Ciechanów ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów za pośrednictwem poczty lub osobiście.  
 

Skład  Zarządu

1. Małgorzata Kisielewska - Przewodnicząca

2. Halina Laskowska
3. Iwona Rycharska
4. Bogdan Kowalczyk
5. Marek Długokęcki

Komisja Rewizyjna

1. Iwona Szczepańska
2. Marek Grzybowski
3. Andrzej Bruze

 

 

Skład  Zarządu 

1. Krzysztof Skrzyński - Przewodniczący
2. Maciej Lewandowski
3. Piotr Kumosiński
4. Adam Zieliński
5. Paweł Karczewski

Komisja Rewizyjna

1. Anita  Gad-Turalska
2. Łukasz Pokrętowski
3. Zbigniew Nowak

 


 

 

Skład  Zarządu                                                                       

1. Bogdan Bartnicki - Przewodniczący
2. Aleksandra Kurta
3. Dariusz Zieliński
4. Jarosław Bartkowski
5. Sławomir Skierski
6. Małgorzata Brzezińska
7. Sławomir Florczak

Komisja Rewizyjna                                             

1. Barbara Kucińska
2. Lidia Lewandowska
3. Agnieszka Białek


Skład  Zarządu 

1. Hubert  Wiśniewski - Przewodniczący
2. Dorota Żbikowska
3. Wojciech Jaworowski
4. Mariusz Morozow
5. Wojciech Rychter
6. Dariusz Chyżyński
7. Melania Szałkucka 

Komisja Rewizyjna

1. Anna Konowada
2. Bożena Tober
3. Anna Górecka

  

 


 

 

 

 

Skład  Zarządu 

1. Zbigniew  Długokęcki - Przewodniczący
2. Zdzisław Peszyński
3. Kazimierz Goszczyński
4. Wojciech Wiśniewski
5. Janusz Wysocki
6. Halina Waszkiewicz
7. Teresa Poraszka

Komisja Rewizyjna

1. Kazimierz Cendlewski
2. Józef Kossowski
3. Jadwiga Osiecka

 


 

 

Skład  Zarządu

1. Tomasz Kowalski - Przewodniczący
2. Dorota Gańko
3. Małgorzata Staniszewska
4. Krzysztof Lorek
5. Anna Motyka
6. Krzysztof Krasiński
7. Rafał Pomianowski 

Komisja Rewizyjna

1. Krzysztof Rudowski
2. Maria Zielińska
3. Jarosław Michewicz

 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                             

                                                           

                                                                                                             

 
                      
 VII REGIONALNA WYSTAWA
ZWIERZĄT HODOWLANYCH

pod patronatem honorowym
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
oraz
TARGI ROLNICZE - SIERPC 2010
16 MAJA 2010 ROKU, W GODZ. 930 - 1700
S I E R P C
OS. NIEPODLEGŁOŚCI - TEREN PRZYLEGŁY DO ULICY PADEREWSKIEGO

W programie:
· wycena bydła ras mlecznych: konkurs jałowic cielnych, konkurs krów pierwiastek,
  konkurs krów w II laktacji, konkurs krów w III laktacji i dalszych, wybór superczempiona            
· pokaz bydła ras kolorowych
· konkurs oprowadzania cieląt przez dzieci
· prezentacja bydła ras mięsnych
· pokaz nagrodzonych zwierząt
· ok. godz. 14.30 – wręczenie nagród
· Targi Rolnicze - Sierpc 2010: promocja i prezentacja firm, doradztwo specjalistyczne
 
WSPÓŁORGANIZATORZY:
                                                                                                                                                                                                               
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Mazowiecki Związek Hodowców
Bydła i Producentów Mleka, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w
Łowiczu Zakład w Sierpcu, Mazowiecka Izba Rolnicza, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Urząd Gminy
w Gozdowie, Wójt Gminy Mochowo, Urząd Gminy Rościszewo, Wójt Gminy Sierpc, Wójt
Gminy Szczutowo, Gmina Zawidz, Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym
 
 
SPONSORZY
 
                                        
  
     PATRONAT MEDIALNY
      
                                          
              
                              
 
W dniu  16 maja 2010r. odbędzie się w Sierpcu VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wystawa będzie czynna dla zwiedzających w godzinach: 9.30 – 17.00, na terenie oś. Niepodległości, przy ul. Paderewskiego.  Podczas wystawy prezentowane będzie bydło ras mlecznych, cieliczki w konkursie oprowadzania przez dzieci oraz bydło ras mięsnych.

W czasie wystawy odbędą się również Targi Rolnicze, podczas których podmioty gospodarcze będą mogły prezentować swoją ofertę i prowadzić działania promocyjne oraz sprzedawać produkty.
 
Sierpecka wystawa, jak i targi rolnicze, na stałe już wpisała się w kalendarz naszych imprez. Jest ona znaczącą imprezą spośród znanych i cenionych mazowieckich inicjatyw. Cieszy się ona dużym uznaniem wśród rolników a przede wszystkim hodowców, którzy na niej prezentują swój dorobek hodowlany.

 
INFORMACJE
Referat ds. Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej – Marzanna Łabędzka, tel. 0-24/ 275-86-49; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 13.04.2010

 

Obraz 001.jpgObraz 042.jpgObraz 044.jpgObraz 050.jpgObraz 053.jpgObraz 076.jpgObraz 083.jpgObraz 091.jpgObraz 095.jpgObraz 098.jpgObraz 102.jpg


 

18.06.2010

 

Obraz 001.jpgObraz 006.jpgObraz 012.jpgObraz 023.jpgObraz 025.jpgObraz 038.jpgObraz 068.jpgObraz 075.jpgObraz 079.jpgObraz 083.jpg


15.07.2010

 

DSCN1314.jpgDSCN1315.jpgDSCN1327.jpgDSCN1331.jpgDSCN1334.jpgDSCN1345.jpg


20.08.2010

 

DSC05970.JPGDSC05985.JPGDSC06012.JPGDSC06016.JPGDSC06027.JPG
 

24.06.2011

 

DSCN2292.jpgDSCN2421.jpgDSCN2429.jpgDSCN2432.jpgDSCN2435.jpgDSCN2441.jpgDSCN2442.jpgDSCN2444.jpgDSCN2446.jpgDSCN2454.jpgDSCN2469.jpg
   
 

 

 

 

sierpc-got.druk.jpgsierpc-got3a.jpgwersja-2b.jpg

 

VI REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH
oraz TARGI ROLNICZE –SIERPC 2009
pod patronatem honorowym

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

17 maja 2009 roku
 teren na os. Niepodległości przy ul. I. Paderewskiego w Sierpcu
Wystawa otwarta dla zwiedzających
w godz. 9.30 – 17.00.

W PROGRAMIE:

 • godz. 9.30 – otwarcie Wystawy
 • wycena bydła ras mlecznych
  konkurs jałowic
  konkurs krów pierwiastek
  konkurs krów w II laktacji
  konkurs krów w III i dalszej laktacji
  wybór superczempiona
  pokaz bydła ras kolorowych
  konkurs oprowadzania cieląt przez dzieci
  pokaz pielęgnacyjny
 • prezentacja bydła ras mięsnych
 • pokaz nagrodzonych zwierząt
 • ok. godz. 16.00 – wręczenie nagród
 • Targi Rolnicze - Sierpc 2009
  promocja i prezentacja firm
  doradztwo specjalistyczne

 

ORGANIZATORZY:
Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Burmistrz Miasta Sierpca,
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu,
Mazowiecka Izba Rolnicza,
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku,
Samorząd Województwa Mazowieckiego,
Urząd Gminy w Gozdowie,
Wójt Gminy Mochowo,
Gmina Rościszewo
Wójt Gminy Sierpc,
Wójt Gminy Szczutowo,
Gmina Zawidz,
Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym

 

SPONSORZY


 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że w dniu 17 maja 2009r.  odbędzie się w Sierpcu VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Odbędzie się ona, tak jak w ubiegłych latach, na terenach zielonych na  os. Niepodległości, przy  ul. I. Paderewskiego.  Podczas tegorocznej Wystawy prezentowane będzie bydło ras mlecznych i mięsnych. Planujemy, że udział w wystawie wezmą hodowcy  z powiatów  z półonocno-zachodniej części województwa mazowieckiego.

Stwarzamy również Państwu możliwość przedstawienia swojej oferty, prowadzenia działań promocyjnych oraz sprzedaży produktów i usług podczas Targów Rolniczych będących integralną częścią wystawy. Sierpecka wystawa organizowana jest na dużym poziomie. Umożliwia nie tylko prezentację hodowców i ich zwierząt, ale również Państwa firm, bo tego typu imprezy ułatwiają pozyskanie  nowych odbiorców  i nawiązanie wzajemnych kontaktów.  Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty i udziału w  imprezie.   

Burmistrz Miasta Sierpca - Marek  Kośmider

 

 

INFORMACJE
Referat ds. Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej – Marzanna Łabędzka, tel. 0-24/ 275-86-49; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

01 - Utrzymanie zieleni i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Sierpca w okresie od 01 kwietnia 2008 do 31 marca 2011
( Wszczęcie | Unieważnienie )


02 - Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Sierpcu, działka ew. Nr 3267,3168/10
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )


03 - Utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca na okres jednego roku
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )


04 - Sprawozdanie do Urzędu Zamówień Publicznych za 2007 rok
( Sprawozdanie )


05 - Utrzymanie zieleni i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Sierpca w okresie od 01 kwietnia 2008 do 31 marca 2011 (2)
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )


06 - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy szkole podstawowej Nr 3 w Sierpcu - II etap ( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )


07 - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych urzędu miasta Sierpc oraz jednostek organizacyjnych” podzielone na dwa zadania: I: UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, II: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )


08 - Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu nawierzchni jezdni, remontach cząstkowych i odnowieniu nawierzchni bitumicznych, będących w zarządzie gminy miasto Sierpc w okresie trzech lat
( Wszczęcie | Unieważnienie )


09 - Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych od ul. Konstytucji 3-go Maja do targowiska miejskiego
( Wszczęcie | Unieważnienie )


10 - Renowacja zbiornika Jeziórko przewidziana do realizacji w Sierpcu pomiędzy ul. Piastowską, Świętokrzyską i Fredry, na działkach o nr ew. 2200, 1608/2
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )


11 - Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie gm. Sierpc - budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą
( Wszczęcie | Unieważnienie )


12 - Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie gm. Sierpc - budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą (2)
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie


13 - Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z wykonaniem podziałów nieruchomości oraz przygotowaniem dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )


14 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sierpcu w ulicy Chrobrego wg projektu budowlanego, działki nr ewid.1948/1, 1955/1, 2707/4, 1946/23, 4060, 1946/26, 4064, 1953/13.
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )


15 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana na działkach o nr ewid. 686/2 i 693.
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )


16 - Wymiana stalowych słupów oświetlenia ulicznego w ulicy Księcia Wacława, Farnej, Biskupa Floriana, pl. Chopina, 11-go Listopada, pl. Kardynała Wyszyńskiego, Płockiej, Piastowskiej i Narutowicza w Sierpcu (II etap).
( Wszczęcie | Rozstrzygnięcie )

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 26

tel./fax (24) 275-36-95;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mosir.sierpc.pl


Czynny od poniedziałku do piątku 7.30-15.30


{jgxgal folder:=[images/wystawa_zwierzat/2006/] title:=[IV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych] cols:=[4]}
III REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

IV REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH
pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
TARGI ROLNICZE

3-4 czerwca 2006 roku
Sierpc

OSIEDLE NIEPODLEGŁOŚCI - TEREN PRZYLEGŁY DO UL. PADEREWSKIEGO


Godziny otwarcia:
3.06.2006 r. (sobota) - 12.00 - 18.00
4.06.2006 r. (niedziela) - 10.00 - 15.00

W programie m.in.:
3 czerwca (sobota) w godz. 12.00 - 18.00


- otwarcie Wystawy
- ocena i prezentacja bydła ras mięsnych
- ocena bydła ras mlecznych
- konkurs cieliczek

4 czerwca (niedziela) w godz. 10.00 - 15.00


- prezentacja trzody chlewnej
- konkurs "Wybór najładniejszego wymienia"
- pokaz pierwiastek testowych
- pokaz czempionów, wiceczempionów i cieliczek
- ok. godz. 13.00 wręczenie nagród
- na zakończenie pokaz woltyżerki - Stado Ogierów Sp. z o.o. w Ł±cku
- Imprezy towarzysz±ce: TARGI ROLNICZE - promocja i prezentacja firm, doradztwo specjalistyczne


ORGANIZATOR
Burmistrz Miasta Sierpca

GALERIA
WSPÓŁORGANIZATORZY

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie
Regionalne Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus"
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
Zakład w Sierpcu
Mazowiecka Izba Rolnicza
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Samorząd Powiatu Sierpeckiego
Gmina Brudzeń Duży
Gmina Rościszewo
Gmina Sierpc
Gmina Szczutowo
Gmina Zawidz
Urząd Gminy w Mochowie
Wójt Gminy Gozdowo


SPONSORZY

Sponsorzy

PATRONAT MEDIALNYPatronat medialny

Wystawa dofinansowana z Funduszu Promocji Mleczarstwa


Dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie udoju bydła podczas Wystawy panu Piotrowi Tobrowi – autoryzowanemu dealerowi firmy DELAVAL oraz Mazowieckiemu Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu. Dziękujemy również Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej za odbiór mleka.IV REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Setki mieszkańców miasta i powiatu podziwiało dorodne okazy bydła podczas wystawy zwierząt hodowlanych. Najlepsi hodowcy wyjechali z Sierpca z nagrodami.
Od 2003 roku w pierwszych dniach czerwca w Sierpcu organizowana jest regionalna wystawa zwierząt hodowlanych. Poprzednie wystawy trwały tylko dzien. Teraz zdecydowano się na imprezę dwudniową.
Głównym organizatorem wystawy był burmistrz miasta, a patronat nad nią objął minister rolnictwa. W sobotę i niedzielę do Sierpca zjechali hodowcy bydła z północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Prezentowano najdorodniejsze sztuki bydła rasy mlecznej, rasy mięsnej, młode cielęta oraz trzodę chlewną.
W sobotę mimo chłodu ekspozycję zwiedziły setki mieszkańców miasta i powiatu. W niedzielę od samego rana siąpił deszcz, który jednak nie odstraszył zwiedzających. Mogli oni podziwiać nie tylko okazy bydła i trzody - po raz pierwszy, ale również uczestniczyć w targach rolniczych. Swe produkty zaprezentowało ponad 60 firm pracujących na rzecz rolnictwa. Najbardziej oblegane było stoisko z najnowszymi maszynami rolniczymi i ciągnikami. Można było zaopatrzyć się także pasze dla zwierząt, dojarki, chłodziarki do mleka oraz różne gatunki drzewek, krzewów, kwiatów. Kapryśna pogoda sprawiła, że chętnie kupowano miód, który do Sierpca przywiózł Jacek Tudela. Przed kupnem można było najpierw spróbować pszczelich słodkości różnego gatunku. Wystawa była również okazją do prezentacji osiągnięć wszystkich gmin powiatu sierpeckiego, które były współorganizatorem wystawy.
W pierwszym dniu ekspozycji komisja oceniała zwierzęta, a w drugim odbyły się pokazy i wręczono nagrody. Praktycznie każdy hodowca otrzymał cenny upominek i dyplom. Wśród krów mlecznych tzw. pierwszej laktacji championat otrzymał Andrzej Kopciński z miejscowości Kłaki przed Kazimierzem Janaszem z Mokrzk i Bogdanem Jeżewskim ze Świerczynka. Druga laktacja – pierwsza nagroda dla Roberta Dąbrowskiego ze Zbójna przed Markiem Kowalskim z Rogatek i Pawłem Sochockim ze Śniedzanowa. Trzecia laktacja – wspomniany już Andrzej Kopciński przed Bogdanem Jeżewskim i Januszem Więcławem z Kluczewa.
- W rasie mięsnej oceniono dziewięć krów z cielętami- mówi Marek Kowalczyk specjalista do bydła mięsnego. Zespół oceniający bardzo pozytywnie ocenił prezentowane zwierzęta. Krowy jak i cielęta oceniono bardzo wysoko pod względem budowy, pokroju i umięśnienia. Zwierzęta bardzo poprawnie przygotowane były pod względem pielęgnacyjnym.
W rasie Limousine championat zdobył Lech Stasiak z Józefowa. W rasie Charolaise – Jerzy Starczewski z Gierzwałdu, a w rasie Hereford – Jerzy Grochowalski z Kiełpin.
Nagrodę za najładniejsze krowie wymię otrzymał Mirosław Stranc z Uniejewa. Nagrodzono również grupę dzieci, które zaprezentowały cielęta. Wszystkie otrzymały jednakowe upominki, a Arkadiusz Wiśniewski, Joanna Zientara oraz siostry Natalia i Aleksandra Matuszewskie dodatkowo uhonorowani zostali pucharami za zajęcie pierwszych trzech miejsc. Upominki wręczał m. in Andrzej Żytkowski szef gabinetu politycznego wicepremiera Andrzeja Leppera.
- Jestem pod wrażeniem tej ekspozycji – powiedział minister. Jej zorganizowanie wymagało wielkiego wysiłku, ale daliście sobie ze wszystkim radę. Cieszy fakt, że wystawa jest tuż obok okien budynków mieszkalnych, a sierpczanie od rana przychodzili z naczyniami po ciepłe świeże mleko. Gratuluję wam pomysłu. Daliście dowód na to, że Polak potrafi.
Wysoko wystawę ocenił także komisarz ds. oceny bydła rasy mlecznej Ryszard Bzowski.
- Jest to czwarta z kolei wystawa. Poziom przygotowania zwierząt i ich pielęgnacja są zdecydowanie lepsze niż w roku ubiegłym. Po raz pierwszy wystawa była dwudniowa. W pierwszym ocena, a w drugim pokazy. Ten układ jest bardzo korzystny, bo hodowcom jest łatwiej przygotować zwierzęta i lepiej je prezentować – powiedział komisarz. Ekspozycję zakończyły pokazy woltyżerki w wykonaniu grupy dziewcząt z Łącka. Karol RosickiWYNIKI

Informacja dotycząca wyników konkursu bydła mlecznego

 SPONSORZY


Bank BGŻ Techpom Cargill Kasztelan

Informacje:    

 • w sprawie udziału firm i osób prowadzących działalność gospodarczą w Targach Rolniczych
  Radosław Goszczycki tel. 024/ 275-86-47
 • w sprawie organizacji Wystawy i Targów
  Marzanna Łabędzka - 024/ 275-86-49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

III REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH
oraz
TARGI ROLNICZE - Sierpc 2005

© fot.


5 czerwca 2005 roku

Sierpc - oś. Niepodległości - teren przyległy do ulicy Paderewskiego w SierpcuSzanowni Państwo

W dniu 5 czerwca 2005r. w godzinach 9.30-17.00 odbędzie się w Sierpcu, na terenie os. Niepodległości, przy ul. I. Paderewskiego, III Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych połączona z Targami Rolniczymi.

Podczas Wystawy prezentowane będzie bydło ras mlecznych (z terenu działania powiatów żuromińskiego, płońskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego) i mięsnych, trzoda chlewna, odbędzie się konkurs cieląt, zawody w powożeniu zaprzęgami. Natomiast podmioty gospodarcze będą miały możliwość przedstawienia swojej oferty, prowadzenia działań promocyjnych oraz sprzedaży produktów i usług. Przewidujemy prezentację m.in. maszyn oraz urządzeń do produkcji roślinnej i zwierzęcej, nawozów i środków ochrony roślin, pasz i dodatków paszowych, ogrodnictwa i szkółkarstwa, rękodzielnictwa i inne. Cała impreza zakończy się "Majówką", która potrwa do późnych godzin wieczornych.

Nasza Wystawa odbyła się dopiero dwa razy ale jest już znaczącą imprezą spośród znanych i cenionych mazowieckich inicjatyw. Organizowana jest na wysokim poziomie i ma pozytywny oddźwięk zarówno wśród mieszkańców Sierpca, jak i rolników a przede wszystkim hodowców prezentujących swój dorobek hodowlany w czasie jej trwania. Moim zamiarem jest aby Wystawa, odbywająca się na gościnnej ziemi sierpeckiej, była wyjątkowym świętem rolników z północno-zachodniego Mazowsza. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z poprzednich Wystaw na naszej stronie internetowej www.sierpc.pl w linku Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - galeria.

Profesjonalizm organizacji zapewniają takie instytucje jak: Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu, Regionalne Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus".

 

Serdecznie zapraszam

BURMISTRZ
/-/
Marek Kośmider


Organizator:    

BURMISTRZ MIASTA SIERPC

Informacje:    

 • w sprawie udziału firm i osób prowadzących działalność gospodarczą
  Dariusz Gronczewski - tel. 024/ 275-86-59
 • w sprawie organizacji Wystawy i Targów
  Marzanna Łabędzka - 024/ 275-86-49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro Zarządu:
Choryń 27, 64-005 RACOT
woj. wielkopolskie
tel. (65) 513 48 88
fax (65) 513 48 06
Dział Markietingu:
tel. (65) 513 48 88 w. 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.danko.pl

Zakład Hodowli Roślin O/Laski
Laski, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
tel. (48) 667 21 05
fax (48) 667 31 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Firma od blisko 12 lat kontynuuje hodowlę zbóż. W tym czasie uzyskano wiele cennych odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jarego, żyta i owsa.
W ofercie Firmy znajdują się również nasiona odmian rzepiku i bobiku.
położona jest na pograniczu Wysoczyzny Płockiej i Równiny Raciąskiej. Jej powierzchnia liczy 18 609 ha, zaś ludność ponad 8 tysięcy, zamieszkuje w 44 miejscowościach. Przez gminę przebiega ważna droga krajowa nr 10, łącząca Warszawę z Toruniem. Przez teren gminy przebiega również linia kolejowa Nasielsk - Sierpc. Gminę Zawidz Kościelny utworzono 1 stycznia 1973 roku z gromad: Koziebrody, Słupia, Jeżewo i Zawidz. Gmina posiada własny herb. Ślady osadnictwa ludzkiego na terytorium gminy Zawidz sięgają czasów wczesnego średniowiecza, czego dowodzi grodzisko w Osieku.

Gmina Zawidz wyróżnia się ciekawą florą i fauną. Położona z dala od wielkiego przemysłu stanowi teren ekologiczny. Płaska równina urozmaicona jest piękną, głęboką doliną rzeki Sierpienicy oraz biegnącą pośród rozległych łąk i lasów rzeką Raciążnicą. Gmina posiada liczne tereny łowieckie, czemu sprzyjają łąki i lasy, zasobne w ptactwo wodne i zwierzynę łowną. Klimat pozostaje pod wpływem morsko - kontynentalnym.

Podstawowa dziedzina gospodarki gminy to rolnictwo, czemu sprzyja struktura gleb. Gmina liczy 1100 gospodarstw indywidualnych, nastawionych na produkcję roślinną (buraki cukrowe, zboża, ziemniaki i kukurydza) i zwierzęcą (bydło mleczne). Grunty orne są w 97% zmeliorowane. Teren gminy jest zwodociągowany. Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną i komunalną oraz dogodne warunki do inwestycji, zwłaszcza w przemysł rolno - spożywczy. Przez terytorium gminy prowadzony jest gazociąg tranzytowy łączący Rosję z Europą Zachodnią oraz kabel światłowodowy.

Gmina Zawidz stanowi liczący się na Mazowszu i w Polsce ośrodek sztuki ludowej. Miejscowi twórcy - Wincenty i Jan Krajewscy, Stanisław Dużyński oraz Henryk i Mirosław Wierzchowscy należą do czołówki rzeźbiarzy ludowych w kraju. Ich prace zajmują poczesne miejsce w działach etnograficznych licznych placówek muzealnych. Chętnie nabywane są również do kolekcji prywatnych. Niektóre z rzeźb zdobią otoczenie Urzędu Gminy oraz ryneczek w Zawidzu Kościelnym.

Warto zwiedzić:

 • Kościół w Jeżewie z 1 poł. XVI w.;
 • Kościół w Słupi z 2 poł. XIX w.;
 • Kościół w Zawidzu z 2 poł. XIX w.;
 • Miejsca pamięci narodowej w Jeżewie i Zawidzu Kościelnym;
 • Park w Skoczkowie urządzony w 1 poł. XIX w. w stylu ogrodu włoskiego.


Urząd Gminy w Zawidzu Kościelnym
ul. Mazowiecka 24
09-226 Zawidz Kościelny
tel. (0-24) 276 61 01, fax 276 61 44
e-mail: ug.zawidz@e-gmina.p
położona jest na północno-zachodnim krańcu powiatu sierpeckiego, na pograniczu woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Wyróżnia się malowniczym krajobrazem wiejskim nie skażonym przemysłem, bogatym w zasoby leśne (27 % powierzchni Gminy stanowią lasy) oraz zbiorniki wodne.

Na szczególne zainteresowanie zasługują jeziora: Szczutowskie i Urszulewskie o łącznej pow. 412 ha. Stanowią one bogatą ofert turystyczną szczególnie dla wędkarzy.

Na uwagę zasługuje również bogaty świat roślinny i zwierzęcy.

Nieomal cały teren Gminy z wyjątkiem skrawka zachodniego znajduje się w zlewni Skrwy Prawej i objęty jest strefą chronionego krajobrazu.

Ciepła i przyjazna atmosfera stwarzana przez mieszkańców, zwarte kompleksy leśne ze specyficznym mikroklimatem i czystym powietrzem tworzą warunki do wypoczynku w ciszy i spokoju.

Powyższe dane pozwalają na stwierdzenie: Gmina w centrum Polski o niepospolitych walorach rekreacyjno - wypoczynkowych.

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 11262 ha z czego 7752 ha stanowią użytki rolne. W gminie zamieszkuje 4476 osób.

Ziemia należy przede wszystkim do prywatnych właścicieli.

Powierzchnia 7815,19 ha użytkowana jest przez indywidualne gospodarstwa rolne, których wg spisu z 2002 roku jest 637, co daje średnią gospodarstwa 12,30 ha.

Z racji na niska bonitację gleb dominuje uprawa zbóż głównie żyta i mieszanek zbożowych.

Stan pogłowia zwierząt przedstawia się następująco:

 • bydło 3983 szt. w tym krowy dojne - 2362 szt.,
 • trzoda chlewna - 5658 szt. w tym lochy - 632 szt.

Gmina zwodociągowana jest w 99 %, z kanalizacji sanitarnej korzystają 2 największe miejscowości gminy pozostałe korzystają z punktu zlewnego dla ścieków przywożonych.

Zorganizowaną zbiórką odpadów objęte są 3 miejscowości w tym tereny rekreacyjne.

W bieżącym roku planowane jest objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich miejscowości gminy.

Gmina Szczutowo jest otwarta na działalność gospodarczą i posiada dobre warunki do inwestowania w następujących dziedzinach: turystyka, agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, przemysł nie uciążliwy dla środowiska.


Urząd Gminy w Szczutowie
09-227 Szczutowo
ul. Lipowa 5a
tel. (0-24) 276-71-67, 276-71-96
fax (0-24) 276-71-67 w. 103
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szczutowo.bip.tc.pl.

Położenie

Gmina ma dogodne położenie geograficzne. Znajduje się w północnej części województwa mazowieckiego - 35 km od Płocka, 135 km od Warszawy, 85 km od Torunia. Na obszarze 150 km2 obejmuje 40 sołectw, w których mieszka 7257 osób. Graniczy z gminami: Zawidz, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Rościszewo i m. Sierpc.

Komunikacja
Przez tereny gminy Sierpc przebiegają następujące drogi:

 • droga krajowa krajowa: Warszawa - Sierpc - Toruń - Szczecin nr 10,
 • drogi wojewódzkie: Bielsk - Sierpc - Brodnica nr 560, Dobrzyń - Sierpc - Mława nr 541,
 • linie kolejowe relacji: Toruń - Nasielsk, Płock - Brodnica.

Oświata, kultura, sport

Na terenie gminy funkcjonuje:

 • 5 szkół podstawowych w: Bledzewie, Goleszynie, Susku, Borkowie Kościelnym, Sudrgach, oraz filia szkoły podstawowej Borkowa Kościelnego w Studzieńcu;
 • 2 Gimnazja w: Borkowie Kościelnym i Susku.

Z budżetu gminy finansowane są dwa Ludowe Zespoły Sportowe: Białe Błoto - „Kasztelan” i Goleszyn „Orzeł”. Młodzież zrzeszona w SKS i LZS korzysta ze stadionu sportowego w Goleszynie, wyposażonego w bieżnię, skocznię, boisko do piłki nożnej i siatkowej.

Gmina utrzymuje 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, których remizy wykorzystane są jako miejsca spotkań, zabaw oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rolnictwo
Gmina Sierpc jest gminą wybitnie rolniczą. Ogólna jej powierzchnia wynosi 15.023 ha, z czego użytki rolne wynoszą 11.577 ha, w tym grunty orne - 10.065 ha.

Ziemia należy przede wszystkim do prywatnych właścicieli. Przeważa uprawa zbóż i ziemniaków. Hoduje się również trzodę chlewną, krowy i owce.

Gospodarka wodno-ściekowa
Gmina zwodociągowana jest w 90 % wsi. Z zasobów wód ujęć własnych korzysta 57 % ludności. Wodociągi gminne podłączone są do 3-ch stacji uzdatniania wody (Gorzewo, Białyszewo, Borkowo Wielkie i Piastowo).

Oczyszczalnie ścieków znajdują się w Miłobędzynie, Studzieńcu i Dziembakowie. Pozostałe wsie będą także kanalizowane.

Oferta inwestycyjna
Gmina dysponuje dużym zapleczem dla przemysłu rolno - spożywczego. Oczekuje inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, którzy zechcieliby przyczynić się do dalszego rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nieuciążliwego dla środowiska przemysłu, a także do obsługi transportu wzdłuż tras komunikacyjnych.

Urząd Gminy w Sierpcu
09-200 Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
tel. (0-24) 275-57-01; fax. (0-24) 275-66-01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
położona jest w północnej części powiatu Sierpeckiego. Zajmuje obszar o powierzchni 11508 ha. W skład gminy wchodzi 29 sołectw oraz 30 miejscowości. Gminę zamieszkuje 4494 mieszkańców. Podstawową działalnością mieszkańców gminy jest rolnictwo, rozwinięte na gruntach o dość zróżnicowanych warunkach glebowych, ze znacznym udziałem użytków o średnich i niskich klasach bonitacyjnych.

Istniejący kompleks leśny znajdujący się w dorzeczu rzeki Skrwy przeznaczony jest dla celów wypoczynkowych, rekreacji oraz sportu. Tereny te położone są w otulinie krajobrazu chronionego, odznaczają się dobrze zachowanymi warunkami naturalnymi, czego dowodem są żyjące tam bobry.

HISTORIA GMINY

Nazwa Rościszewo pochodzi od słowiańskiego imienia ROŚCISZ, co stanowi zdrobniałą formę ROŚCISŁAW. Nie wszyscy wiedzą, ale Rościszewo posiada tradycje miejskie z 1752 roku, jeden z właścicieli tutejszych dóbr pułkownik, poseł i stolnik płocki Józef Jeżewski wyjednał u Króla Augusta III przywileje miejskie z których nie skorzystał. Stał się on panem Rościszewa poprzez małżeństwo z Katarzyną z domu Rościszewską.


TURYSTYKA

Na terenie gminy zlokalizowane są pomniki przyrody podlegające ochronie:

 • Park w Łukomiu, w którym znajdują się: 2 lipy, dąb, aleja grabowa i topola;
 • Park w Rościszewie, w którym znajdują się: grab, jesion, aleja lipowa, jawor i lipa.

Do infrastruktury turystycznej zaliczamy:

 • Ośrodek Wypoczynkowo - Jeździecki „RANCHO” w Nowym Zamościu;
 • Bar Gastronomiczny „DISCO” w Rościszewie;
 • Kompleksy leśne znajdujące się w dorzeczu rzeki Skrwy przeznaczone do celów wypoczynkowych i sportowych.

ZABYTKI
 • Kościół w Rościszewie wybudowany w 1781 r. w stylu barokowym;
 • Dwór w Rościszewie z XVIII wieku w którym często gościł Fryderyk Chopin;
 • Kościół, drewniany w Łukomiu, wybudowany w 1761 r.;
 • Dworek drewniany w Łukomiu z przełomu XVIII i XIX w.;
 • Cmentarz Rzymsko - Katolicki w Łukomiu i Rościszewie.

ROLNICTWO

Ogółem powierzchnia gruntów - 11508 ha w tym gospodarstwa indywidualne - 10712 ha z czego:

 • użytki rolne - 9229 ha
  - grunty orne - 6780 ha
  - sady - 5 ha
  - łąki i pastwiska - 1444 ha
 • Lasy - 929 ha
 • Pozostałe grunty - 554 ha
Procentowa struktura zasiewów: pszenica - 3,93 %, żyto - 29,9 %, jęczmień - 4,8 %, owies - 4,3 %, pszenżyto - 14,9 %, mieszanki - 27,1 %, kukurydza na ziarna - 0,9 %, ziemniaki - 7,5 %, buraki - 1,6 %, pozostałe - 0,09 %


Pogłowie zwierząt:

 • bydło 5164 sztuki w tym krowy mleczne 2724 sztuk
 • trzoda chlewna 17273 sztuk

KULTURA
Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie.
Corocznie odbywa się turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Rościszewo oraz w Dniu św. Floriana odbywają się uroczystości Dnia Strażaka.SPORT na terenie gminy działają następujące kluby sportowe:

 • Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Rościszewo;
 • Ludowy klub Sportowy „Skrwa” Łukomie.


GOSPODARKA
Najważniejsze podmioty gospodarcze to:
 • PPH „Cegłotex” producent ceramiki budowlanej Babiec Piaseczny;
 • hodowla wylęgarni drobiu Babiec Piaseczny 44;
 • „Filpol” baza handlowa stacja paliw Łukomie;
 • zakład mięsny „Trojka” Rościszewo, ul. Jana Pawła II 38 a
 • sklep rolniczo - przemysłowy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 12;
 • piekarnia.
wchodzi w skład powiatu sierpeckiego. Liczy 40 sołectw, które tworzą 43 wsie. Graniczy z gminami Szczutowo, Sierpc, Gozdowo, Brudzeń Duży, oraz województwem kujawsko-pomorskim.

Mieszka tu około 6500 osób.

Znaczący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny gminy ma infrastruktura techniczna. W ponad 90 % gmina jest zwodociągowana a znaczna jej część zgazyfikowana (teren Mochowa, Malanowa Starego i Ligowa). W najbliższych latach uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa.

Obszar gminy stanowi 14.357 ha, użytki rolne zajmują 11.186 ha.

Gmina Mochowo jest gminą typowo rolniczą. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, w produkcji zwierzęcej chów trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Lasy w gminie zajmują powierzchnię 2.200 ha co stanowi 15,3 % powierzchni gminy. Można wyodrębnić dwa duże kompleksy leśne:

 • pierwszy na terenie sołectw Kokoszczyn, Kapuśniki, Śniechy;
 • drugi na terenie sołectw Żuki i Zglenice Budy.

Pozostałe użytki leśne nie tworzą zawartego kompleksu.

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków to przede wszystkim zespoły kościelne w: Bożewie (XV w.), Ligowie (1906 r.), Mochowie (1684 r.), Żurawinie (XVIII w.) oraz zagroda młynarska w Choczniu z 1876 r.

Znaczna część gminy znajduje się w obszarze Krajobrazu Chronionego, który ciągnie się wzdłuż rzeki Skrwy Prawej. Wyżej wymieniony obszar graniczy na południu z otuliną Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Walory w/w środowiska przyrodniczego stwarzają możliwości rozwoju różnych form turystyki i rekreacji.

Urząd Gminy w Mochowie
09-214 Mochowo
tel. (0-24) 276 31 21, tel./fax 276 31 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
położona jest w północnej części województwa mazowieckiego. Miejscowość gminna Gozdowo leży w odległości 25 km od miasta Płocka i 15 km od miasta Sierpca.

Gmina graniczy z od północy z gminą Sierpc, od wschodu z gminą Zawidz i Bielsk, od południa z gminą Stara Biała i Brudzeń Duży, od zachodu z gminą Mochowo.

Gmina obejmuje 31 sołectw i 41 miejscowości. Liczba ludności wynosi 6300 mieszkańców.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 126,7 km2, w tym: użytki rolne 10533 ha, lasy i zadrzewienia - 1155 ha, nieużytki, wody - 982 ha.

Charakter gminy jest typowo rolniczy.

W gospodarstwach rolnych prowadzi się produkcję zwierzęcą, z których dominującą jest hodowla bydła oraz trzody chlewnej: bydło - 5036 szt., trzoda chlewna - 12.874 szt.

Na terenie gminy najwięcej gleb jest klasy IV oraz III i V, niewiele klasy II i IV.

Gleby klasy II i III stanowią 12,3 %, gleby klasy IV stanowią około 55 %, gleby klasy V i VI stanowią 32,7 %.

Na 1033 gospodarstwa domowe 80% z nich posiada wodę z wodociągu gminnego (Stacja Uzdatniania Wody w Gozdowie i w Lelicach). Miejscowość Gozdowo posiada przyłącze kanalizacyjne do Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie.

Na terenie gminy funkcjonują dwa gospodarstwa agroturystyczne.

W gminie Gozdowo 1430 osób zatrudnionych jest w przemyśle, handlu i usługach.

Na terenie gminy znajdują się trzy szkoły podstawowe, jedna filia szkoły podstawowej, jedno gimnazjum oraz hala sportowa i dwie biblioteki publiczne.

Z ważniejszych zakładów usługowych, które znajdują się na terenie gminy to: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, dwie apteki, Bank Spółdzielczy, dwa Urzędy Pocztowe dwie Piekarnie, poza tym Ferma „Złote Jajko”, Zakład Przetwórstwa Zbożowego, Hurtownia Nawozów i Materiałów Budowlanych, dwie Prywatne Lecznice dla Zwierząt, dwa zakłady fryzjerskie, 10 działający jednostek Straży Pożarnej oraz dwie Stacje CPN.

Dominantem historycznym w gminie są trzy zabytkowe kościoły, a przyrodniczym szereg parków zabytkowych i podworskich, jak również cieszące się dużą popularnością pomniki przyrody.

Urząd Gminy Gozdowo
ul. K. Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
tel. (0-24) 276-21-12, 276-21-87
fax (0-24) 276-21-12
www. uggozdowo.com
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
położony jest w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego. Należy do najstarszych ziem północnego Mazowsza, leży w dolinie rzeki Sierpienicy, rozdzielając Ziemie Płocką i Dobrzyńską. Powiat zajmuje obszar 85 289 ha i zamieszkuje go ok. 55 983 mieszkańców. Powiat sierpecki obejmuje gminy: Sierpc, Mochowo, Gozdowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz i miasto Sierpc, które jest stolica powiatu i jednocześnie siedziba Starostwa Powiatowego.

Graniczy z powiatami: żurominskim i płockim leżącymi w obrębie województwa mazowieckiego oraz z powiatem lipnowskim i rypińskim z województwa kujawsko - pomorskiego.

Jest to także powiat o niepowtarzalnych możliwościach turystycznych. Malownicze krajobrazy, piękne jeziora, ciekawe zabytki architektury sakralnej oraz wsi mazowieckiej, zachęcają do odpoczynku i rekreacji w tej okolicy.

Powiat sierpecki otwarty jest na wszelkie inicjatywy, które spowodują, że będzie on w przyszłości powiatem nowoczesnym, przyjaznym, bezpiecznym i kwitnącym gospodarczo. Nawiązuje kontakty zagraniczne, które w przyszłości zaowocują powstaniem zakładów pracy, a co się z tym wiąże nowych miejsc pracy. Powiat jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji ze względu na jego położenie, jak również do podjęcia współpracy z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami. Oferuje liczne obiekty do adaptacji oraz w większości uzbrojone tereny, które mogą być wykorzystane na infrastrukturę turystyczną, usługowo handlową lub przemysłową. Istnieją potencjalne możliwości utworzenia całego kompleksu obiektów o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym z rozbudowaną bazą hotelowo - gastronomiczna, wykorzystując naturalne walory powiatu.

Działalność gospodarcza na terenie powiatu sierpeckiego jest rozwinieta w wysokim stopniu. W powiecie działa Sierpecki Związek Gospodarczy, który skupia aktywnych lokalnych przedsiębiorców. Zarejestrowanych jest wiele podmiotów gospodar- czych prowadzących różnokierunkową działalność: handlową, produkcyjną i usługową. Dominującymi branżami gospodarki jest przemysł rolno-spożywczy, przemysł drzewny, metalowy i odzieżowy. Żyzne gleby, małe zanieczyszczenie środowiska oraz korzystne warunki klimatyczne sprawiają, ze wyprodukowana tutaj żywność jest najwyższej jakości, dlatego ziemia sierpecka jest doskonałym miejscem na prowadzenie gospodarstw ekologicznych.

Specyfiką powiatu jest ciepła i przyjazna atmosfera stworzona przez jego mieszkańców. Wszyscy mogą liczyć na serdeczność i gościnność mieszkańców, na dobrze zorganizowaną administrację samorządową oraz na przychylność i pomoc władz powiatowych i gminnych.


Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc
tel. (0-24) 275 46 48, fax (0-24) 275 48 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat.sierpc.pl
położona jest w południowo wschodniej części powiatu płockiego na terenie krainy Mazowiecko Podlaskiej. W krajobrazie dominują tereny równinne i lekko faliste. Około 87 % całkowitej powierzchni gminy stanowią użytki rolne a tylko niewiele ponad 6 % tereny leśne.

Gmina Staroźreby leży w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. Występująca w krajobrazie Gminy sieć rowów melioracyjnych odprowadza wodę do rzek Sierpienicy i Płonki oraz częściowo do Karsówki i Mołtawy. W dorzeczu rzeki Płonki znajduje się ciąg przyrodniczo - krajobrazowy, na terenie którego buduje swoje gniazda objęty ochroną - perkoz dwuczuby.

W miejscowości Staroźreby znajdują się pomniki przyrody tj. jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny oraz dąb szypułkowy.

Na terenie gminy znajduje się 37 sołectw w skład których wchodzi 57 miejscowości.

Gmina Staroźreby, jest gminą rolniczą - struktura zasiewów przedstawia się następująco:

 • zboża ogółem 7.739 ha tj. 76,6%, ziemniaki 917 ha - 9,1%, przemysłowe 711 ha - 7%;
 • pogłowie: bydła wynosi 4.711 szt. w tym krowy mleczne 2.616 szt., trzody chlewnej 12.670 szt.

Infrastruktura techniczna:
 • mieszkańcy gminy zaopatrywani są z dwóch stacji uzdatniania wody we wsiach Rogowo i Staroźreby,
 • gospodarka ściekowa - w m. Staroźreby znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z punktem zlewnym ścieków dowożonych. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni kolektorem kanalizacji sanitarnej z 320 nieruchomości.

Wśród organizacji działających na terenie gminy należy wymienić:
 • 10 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym Jednostki w Staroźrebach i Nowej Górze są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na terenie Gminy funkcjonują:
 • 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja z siedzibą w Staroźrebach i Nowej Górze, oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne Technikum Ekonomiczne i Liceum Ogólnokształcące,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach z filią w Nowej Górze
 • 2 ośrodki zdrowia - Niepubliczny w Staroźrebach i Publiczny w Nowej Górze.


Zespoły zabytkowe i historyczne
Staroźreby:
1. Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Onufrego - wybudowany w połowie XIX wieku oraz dzwonnica z końca XIX w.
2. Zajazd położony przy ul. Płockiej z I połowy XIX w.
3. Zespół pałacowo - parkowy, pałac XVIII - XIX wiek, brama wjazdowa II połowa XIX w. Park o pow. 8, 46 ha z pocz. XIX wieku.
4. Młyn 1936 rok.
5. Młyn parowy - obecnie elektryczny z 1918
6. Wiatrak koźlak - 1927 rok.

Góra Nowa:
1. Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba (drewniany) - 1723 r.
2. Dzwonnica koniec XIX wieku.
3. Zespół dworski, dwór koniec XIX wieku

Bromierzyk:
Zespół dworski, dwór początek XX w., młyn spichlerz, początek XX wieku, park początek XX w. (obecnie w budynkach mieści się szkoła Podstawowa w Bromierzyku Wsi)

Bromierz:
Zespół dworski, dwór i park początek XX w.

Bylino:
Młyn wodny pocz. XX wieku (na rzecze Płonce).
Przyrodniczo cennym jest również pozostałość po parku dworskim, we wsi Rostkowo, na terenie którego występują stawy nieużytkowe, aleja drzew oraz roślinność łęgowa.


Urząd Gminy w Staroźrebach
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby
tel./fax (0-24) 261-70-02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

położona jest w powiecie płockim, województwie mazowieckim, w odległości 25 km od Płocka i około 95 km od Warszawy. Jest to typowa gmina rolnicza z możliwościami rozwoju rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego.

Na obszarze części gminy znajduje się Strefa Chronionego Krajobrazu oraz miejscowości letniskowe - Białobrzegi i Kępa Polska.

Życie kulturalne i społeczne współtworzą w gminie stowarzyszenia: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi ,,RAZEM LEPIEJ”, Młodzieżowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ,,SOLARIS” oraz Stowarzyszenie ,,TWOJA GMINA”, które prowadzi Galerię Malarską ,,We Młynie” mieszczącą się w Gąsewie.

W Miszewie znajduje się także biuro i magazyn Związku Stowarzyszeń ,,Płocki Bank Żywności” prowadzącego zbiórki żywności oraz ich dystrybucję do potrzebujących na terenie powiatu płockiego.

Urząd Gminy wspiera także działalność twórców ludowych - kowala artystycznego Pana Włodzimierza Żaglewskiego, działalność artystyczną państwa Leszczyńskich (kółko historyczne, grafika, rzeźba) oraz twórczość niepełnosprawnych wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym ,,Nad Jarem” (zdobywcy nagród na licznych konkursach).

Stawiamy także na przedsiębiorczość - planujemy utworzyć Strefę Działalności Gospodarczej na atrakcyjnym terenie w miejscowościach Ręczyn i Kępa Polska przy drodze krajowej Warszawa - Płock. Przedsiębiorca inwestując w naszej gminie zyska preferencyjne warunki do rozpoczynania działalności gospodarczej, fachową pomoc i doradztwo, w tym również bezpłatne doradztwo związane z uzyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich.

Najnowszą inicjatywą Urzędu Gminy w Bodzanowie jest utworzenie Gminnego Centrum Informacji, które służy pomocą osobom poszukującym pracy, pracodawcom oraz rolnikom. Z myślą o nich stworzyliśmy internetową bazę danych p.n. ,,Kiosk z pracą”, gdzie zainteresowany znajdzie informację o kandydatach do pracy, ofertach pracy z regionu, dane teleadresowe instytucji zajmujących się zwalczaniem bezrobocia oraz zamieści ogłoszenie drobne. W GCI znajduje się punkt obsługi klientów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie:

 • przyjmowania wniosków o wpis do ewidencji producentów,
 • doradztwa i konsultacji przy wypełnianiu wniosków
 • obsługi druków zgłoszeniowych i przemieszczeń zwierząt gospodarskich.


Urząd Gminy w Bodzanowie
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
tel. (0 24) 260-70-06
fax (0 24) 260-70-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bodzanow.pl


Gminne Centrum Informacji w Bodzanowie
ul. Bankowa 1
09-470 Bodzanów
tel./fax (0 24) 260-70-72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gcibodzanow.republika.pl
www.kiosk.bodzanow.infocentrum.com.pl
położona jest w województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu płockiego nad rzeką Wisłą w odległości 20 km od miasta Płocka.

Gmina zajmuje obszar 162 km2, posiada 1302 gospodarstwa rolne,w tym 411 o powierzchni ponad 10 ha. „Brudzeńską” gminę zamieszkuje 7817 osób w 43 wsiach należących do 32 sołectw. Produkcja rolna prowadzona jest na wysokim poziomie, dominuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, a w ostatnim czasie wzrasta znaczenie uprawy kukurydzy. Produkcja zwierzęca to przede wszystkim produkcja mleka oraz tucz trzody chlewnej. Na terenie gminy działa od ośmiu lat grupa producencka, skupiająca producentów trzody chlewnej „Bru-Moch”. Rolnicy z wielu zakątków kraju poznali funkcjonowanie tejże grupy w czasie wycieczek do „naszej gminy”.

Na terenie gminy usytuowanych jest sześć szkół podstawowych i dwa gimnazja. Ponadto jest tu także Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu.

Gmina Brudzeń Duży jest jednostką typowo rolniczą o walorach turystycznych.

Znajduje się tutaj Brudzeński Park Krajobrazowy utworzony w 1988 roku o powierzchni 3452 ha wraz z otuliną o powierzchni 4062 ha. Park obejmuje dolinę rzeki Skrwy Prawej na jej odcinku dolnym, powyżej ujścia do Wisły, stanowi on naturalną osłonę dla rezerwatu przyrody oraz ochronę roślin i zwierząt. Na terenie gminy Brudzeń Duży znajduje się wiele zabytków. Do najciekawszych należą: kościół w Rokiciu (romańsko-gotycki XIII wiek), rzymsko-katolicki w Bądkowie Kościelnym (barokowy-XVIII wiek), w Sikorzu (neogotycki I połowa XX wieku), w Siecieniu (późnorenesansowy - XVII wiek), zespoły dworsko-parkowe w Karwosiekach Cholewicach.

Charakterystycznym elementem krajobrazu doliny rzeki Skrwy są dawne młyny wodne i ich pozostałości, które znajdują się w Rochnach, Janoszycach, Sikorzu, Radotkach i Cierszewie.

Z „Brudzeńską Gminą” związanych jest wiele postaci historycznych takich jak Paweł Włodkowic humanista prawnik, pisarz polityczny i mąż stanu, późniejszy rektor Akademi Krakowskiej a także uczestnik soboru w Konstancji, gdzie bronił polskiej sprawy w sporze z Zakonem Krzyżackim. W Sikorzu w klasycznym dworku z połowy XIX wieku, w przeszłości należącym do rodziny Piwnickich, częstymi gośćmi w okresie międzywojennym byli Antoni Słonimski czy Julian Tuwim. Tuaj poeta napisał "Bal w operze". W minionym stuleciu mieszkał w Sikorzu Gustaw Zieliński, powstaniec poeta, który zgromadził dość pokaźną bibliotekę, która przez jego syna została przekazana Towarzystwu Naukowemu Płockiemu.

Z Murzynowem łączy się niezwykła postać pisarza i poligloty Stanisława Murzynowskiego, który dokonał pierwszego tłumaczenia na język polski Nowego Testamentu w 1553 roku; Ewangelii wg św. Mateusza. Murzynowski jest także autorem pierwszego słownika języka polskiego.

Uprzemysłowienie gminy jest niewielkie, mamy tu kilka tartaków, producenta foli, małą masarnię, piekarnię, itp. Gmina może poszczycić się wieloma inwestycjami prowadzonymi bądź już zakończonymi. Nas podkreślenie zasługuje fakt oddania do użytku w 2001 r. nowoczesnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siecieniu wraz z salą gimnastyczną. W roku 2003 oddano do użytku drogę Główina-Sobowo budowaną w ramach programu SAPARD, Rokicie-Gorzechowo, zakończono budowę i modernizację oczyszczalni ścieków Brudzeń-Bądkowo Kościelne, oddano do użytku budynek Posterunku Policji, zakończono budowę wodociągów w kilku miejscowościach. Zwodociągowanie gminy wynosi 88,5 %. Wyposażenie mieszkańców gminy w telefony jest praktycznie stuprocentowe. Aktualnie w budowie jest Gimnazjum w Brudzeniu Dużym wraz z halą sportową.

Gmina Brudzeń Duży to harmonijne połączenie rolnictwa "matką" naturą.


Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym
09-414 Brudzeń Duży
tel. (24) 260-40-81, 260-40-13
tel./fax 260-40-23
e-mail:ug_brudzen@interia.p

Powiat płocki położony jest w Polsce środkowej na Nizinie Mazowieckiej, w zachodniej części województwa mazowieckiego, w odległości około 100 km od Warszawy i Łodzi. Rozciąga się po obu stronach Wisły. Graniczy z wyodrębnionym na prawach powiatu miastem Płock, a na zachodzie z powiatami: włocławskim i lipnowskim, województwa kujawsko - pomorskiego, na północy z powiatem sierpeckim, na wschodzie z powiatem płońskim, zaś na południu z powiatami: sochaczewskim i gostynińskim.

Korzystne położenie powiatu wokół Płocka, w którym mieści się siedziba władz powiatu płockiego, wynika z jego ogromnych walorów rozwiniętego przemysłu. Podstawowe znaczenie dla całego regionu ma Polski Końcem Naftowy ORLEN S.A. - największa firma w Polsce i licząca się w skali Europy.

Powiat płocki liczy ponad 105 tysięcy mieszkańców.

Jako jeden z największych obszarowo powiatów w Polsce i województwie mazowieckim (ogólna powierzchnia powiatu wynosi 1799 km2) jest jednocześnie słabo zaludnionym terenem o charakterze rolniczym. W jego granicach znajduje się 15 gmin okalających Płock - 3 gminy miejsko - wiejskie: Drobin, Gąbin i Wyszogród oraz 12 gmin wiejskich: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Słubice, Stara Biała i Staroźreby. Pod względem liczby gmin zajmuje I miejsce w województwie.

Szansą powiatu jest rolnictwo. Dość dobre nie zanieczyszczone gleby, mogą z powodzeniem produkować "zdrową" żywność atrakcyjną także dla zagranicznych kupców. Rolnictwo stanowi znaczący sektor w gospodarce powiatu płockiego - na ogólną powierzchnię 179.900 ha, użytki rolne stanowią 130.786 ha, tj. 73%.

Przez teren powiatu przebiegają ważne drogi krajowe: Nr 60 Ciechanów-Płock-Kutno, Nr 62 Włocławek-Płock-Warszawa oraz Nr 10 Szczecin-Sierpc-Drobin-Płońsk.

Istnienie na terenie powiatu dwóch parków krajobrazowych: Brudzeńskiego oraz Gostynińsko-Włocławskiego z urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leśnymi, wodami stwarzają korzystne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Szczególnie lewobrzeżna część powiatu oraz tereny nadwiślańskie wyróżniają się warunkami do uprawiania turystyki kwalifikowanej i rekreacji. Zabytkowe fragmenty naszych miast i wsi gminnych, liczne zabytkowe pałacyki i parki podworskie, zabytkowe gorzelnie, młyny wodne i piętrzenia na rzekach: Skrwie Prawej, Mołtawie i Skrwie Lewej są szczególnie godne uwagi.

Naszym dużym potencjałem jest bliskość Płocka, Warszawy i Łodzi, skupiona w tych miastach baza naukowa, rozwinięty w Płocku przemysł chemiczny, lokalizacja w regionie trzech zasobnych przedsiębiorstw (PKN Orlen S.A., PERN S.A. i Zakładu Energetycznego w Płocku) przynoszących zyski dla kraju i naszego regionu. Atutem są także dość dobre gleby, ciekawe i bogate środowisko przyrodnicze.

Zachęcamy inwestorów do realizacji przedsięwzięć w powiecie, a mieszkańców z różnych stron Polski i przybyszów z zagranicy zapraszamy do odwiedzania naszych przepięknych terenów w celu rekreacji i wypoczynku oraz inwestowania. Zalew Włocławski, jeziora, rzeki, parki krajobrazowe, a zwłaszcza mieszkańcy naszego powiatu czekają na gości.

Starostwo Powiatowe w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 59
tel. (24) 262-30-31, fax 262-21-61
www.powiat.plock.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


od dawna jest uznawana za lidera wśród producentów w branży mleczarskiej. Nasza mleczarnia zlokalizowana jest na północno-zachodnim Mazowszu, gdzie środowisko jest nieskazitelnie czyste. Nasi dostawcy dostarczają mleko o najwyższej jakości. Rocznie skupujemy ponad 85 mln litrów mleka zgodnego z wymogami Unii Europejskiej.


Zakład posiada długie, bo ponad 75-letnie doświadczenie w tej branży. Dzięki temu nasze towary wyróżniają się najwyższą jakością, co wielokrotnie potwierdzało grono ekspertów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, nagradzając nasz Zakład prestiżowymi nagrodami i certyfikatami.CERTYFIKATY I NAGRODY

 • 2004 r. Uzyskanie prawa do handlu ze wszystkimi krajami członkowskimi UE.
 • 2003 r. ISO 9001 i HACCP
 • 2003 r. X miejsce w exporcie produktów mleczarskich w 2002 r.
 • 2003 r. Puchar za VI miejsce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 2003 r. Złoty medal na targach MlekoExpo za najwyższą jakość:
  serek CAPRI i ser BIOPROFIT
 • 2002 r. Gazela Biznesu przyznana przez Puls Biznesu
 • 2002 r. Puchar za VIII miejsce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 2002 r. Złoty medal na targach MlekoExpo za najwyższą jakość - Ser Królewski kostka

  Wiodącą produkcją są sery dojrzewające typu szwajcarsko-holenderskiego do których zaliczamy: najbardziej ceniony ser Królewski, Magnat, Bioprofit (z dodatkiem bakterii probiotycznych - wzmacniających organizm). Ponadto w naszej ofercie znajdują się sery typu holenderskiego: kasztelan, smakosz, łowicki, edamski, śmietankowy. Silną pozycję na polskim rynku mają także twarogi samoprasujące o przedłużonej trwałości, o handlowej nazwie „Wyborny” i „Królewski” jak również serek „Capri” - typu włoskiego. Do chętnie kupowanych produktów Naszej Spółdzielni możemy zaliczyć również twaróg krajanka oraz naturalne masło stołowe i ekstra. Do produkcji naszych wyrobów nie stosujemy żadnych konserwantów chemicznych.

  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska produkuje wyroby o najwyższej jakości oraz niezrównanych walorach smakowych, o czym świadczy szeroka rzesza konsumentów krajowych, jak i zagranicznych. Produkty OSM Sierpc obecne są w większości liczących się hurtowni w Polsce oraz największych sieciach handlowych. Nasze produkty są bardzo dobrze znane i uznawane również na rynkach: amerykańskim, izraelskim, ukraińskim oraz czeskim. Od maja 2004 r. naszymi produktami będą mogły cieszyć się kraje Unii Europejskiej, dzięki zaklasyfikowaniu ich jako „zdrowa żywność” wygrywają walkę konkurencyjną na rynku UE.  NOWE PRODUKTY:
  serek typu włoskiego “CAPRI”

  Jest wyprodukowany z pełnowartościowych białek serwatkowych - albumin i globulin, które zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne w proporcjach odpowiadających potrzebom ustroju człowieka. Albuminy i globuliny są składnikami enzymów i hormonów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych w organizmie. Białka te charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, szczególnie dla dzieci i osób zagrożonych osteoporozą. Ich właściwości są zbliżone do białka mleka kobiecego, wspomagają też system odpornościowy organizmu człowieka.

  Poza tym serek CAPRI charakteryzuje się wyśmienitym i niepowtarzalnym smakiem, co potwierdziło grono ekspertów nagradzając ten produkt medalem „Za Najwyższą Jakość” na targach MLEKOEXPO w 2003 r.  SER BIOPROFIT
  (typu szwajcarsko-holenderskiego)

  Zawiera on tzw. bakterie probiotyczne. Są one niezbędnym elementem flory bakteryjnej układu pokarmowego, którego aktywność metaboliczna decyduje o naszym samopoczuciu i zdrowiu, a czasem nawet o życiu.

 • Prowadzi doradztwo w zakresie:
  • ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych
  • nowoczesnych technologii produkcji rolnej
  • marketingu i przedsiębiorczości
  • organizacji grup producencko-rolniczych
  • ekologii i ochrony środowiska
  • wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki
  • pozyskiwania funduszy strukturalnych na rozwój obszarów wiejskich, modernizację sektora żywnościowego w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego
  Ponadto:
  • współwydaje miesięcznik Wieś Mazowiecka, broszury, ulotki, foldery
  • tworzy system informacji rolniczej
  • organizuje i prowadzi szkolenia specjalistyczne
  • wykonuje badania pasz, kiszonek oraz gleb
  Współpracuje z:
  • instytucjami administracji rządowej i samorządowej
  • organizacjami rolników
  • placówkami naukowo-badawczymi
  • Krajowym i Regionalnymi Centrami Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
  • szkołami rolniczymi w zakresie poszerzania wiedzy i kształtowania aktywnej postawy życiowej młodzieży
  • instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa

  Siedziba Oddziału:
  ul. Zglenickiego 42 bl. D
  09-411 Biała k. Płocka
  tel. (0-24) 262-97-72, 365-49-13
  tel./fax 262-99-30
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Powiatowe Zespoły Doradców Rolnych:
  • PŁOCK - ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała k. Płocka, tel. (0-24) 262-97-72,
   365-49-13, tel./fax: 262-99-30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • SIERPC - ul. Narutowicza 17A, 09-200 Sierpc, tel./fax (0-24) 275-17-01,
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • GOSTYNIN - ul. Dmowskiego 18, 09-500 Gostynin, tel./fax (0-24) 235-36-27,
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  Mazowiecka Izba Rolnicza


  jest samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, płatnicy podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Izby rolnicze są instytucją publicznego zaufania, pełniącą rolę chłopskiego parlamentu który skupia i jednoczy wszystkich rolników, niezależnie od związkowej i partyjnej przynależności.

  Podstawą prawną do funkcjonowania polskiego samorządu rolniczego jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Ustawa ta po prawie pięćdziesięciu latach przerwy dała możliwość organizowania się rolników na zasadach w pełni demokratycznych. Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby są (po nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku) pośrednie i dwustopniowe. Odbywają się one w okręgu wyborczym stanowiącym obszar gminy. W okręgu tym wybierani są członkowie rady powiatowej, a następnie rady powiatowe wybierają przewodniczącego i delegata, którzy wchodzą w skład walnego zgromadzenia izby.

  Prezesem Mazowieckiej Izby Rolniczej jest Tadeusz Piętowski rolnik z powiatu Szydłowiec, Wiceprezesem Andrzej Bruszewski z powiatu Ostrów Mazowiecka, Członkami Zarządu są Stanisław Guzel z powiatu Pułtusk, Zbigniew Olszewski z powiatu Otwock i Zofia Rutkowska z powiatu Warszawa Zachodnia.

  Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura. Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej mieści się w Wesołej - ul. Żółkiewskiego 17, 05-750 Wesoła; tel.022-773-55-29, tel./fax 022-773-53-95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dyrektorem Biura jest Pani Anna Górska.

  Zgodnie z uchwalonym Statutem utworzono oddziały Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej w byłych miastach wojewódzkich. Oddział Płocki mieści się na ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock tel.024-268-67-16, tel./fax 024-268-67-15 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kierownikiem Biura jest Pani Maria Winnicka. Oddział Ciechanowski mieści się na ul. 17 Stycznia 7a, 06-400 Ciechanów; tel.023-672-86-02, fax 023-672-44-57, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kierownikiem Biura jest Pani Alina Demby.

  Radca prawny - Roma Trawczyńska - udziela bezpłatnych porad prawnych wszystkim członkom izby po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem izby.

   

  Organami działającymi na obszarze powiatu, z zadaniami o charakterze opiniodawczo - doradczym są Rady Powiatowe.

  Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Dele- gatami na Walne Zgromadzenia w powiatach obsługiwanych przez płocki oddział Biura MIR zostali wybrani:

  • w powiecie gostynińskim Romuald Śniecikowski (miasto Gostynin) i Jan Rykalski (gm. Szczawin Kościelny),
  • w powiecie płockim Zbigniew Maruszewski (gm. Bielsk) i Wiktor Szmulewicz (gm. Mała Wieś),
  • w powiecie sierpeckim Andrzej Pyszyński (gm. Mochowo) i Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz).

  Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Delegatami na Walne Zgromadzenia w powiatach obsługiwanych przez ciechanowski oddział Biura MIR zostali wybrani:

  • w powiecie mławskim Marek Linkowski (gm. Wiśniewo) i Wojciech Szymborski (miasto Mława),
  • w powiecie płońskim Andrzej Chyczewski (m. i gm. Raciąż) i Grażyna Opolska (gm. Płońsk),
  • w powiecie żuromińskim Adam Witkowski (gm. Bieżuń) i Wiesław Mikas (gm. Żuromin).

  Delegatem Mazowieckiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych jest Wiktor Szmulewicz - rolnik z gminy Mała Wieś, powiat Płock, któremu ponownie powierzono funkcję Wiceprezesa KRIR.

  Regionalne Centrum
  Hodowli Zwierząt


  to instytucja zajmująca się pomocą rolnikom w prowadzeniu stada krów. Przekazywane przez nas dane umożliwiają uzyskiwanie większych dochodów dzięki poprawie mleczności oraz posiadaniu przez hodowcę informacji o jakości mleka.

  Nasza pomoc polega na dostarczeniu rolnikowi szczegółowej informacji o wydajności jego krów: to jest wydajności mleka, % zawartości tłuszczu, % zawartości białka, zawartości komórek somatycznych oraz mocznika w mleku. Rolnik dostaje tez informacje dotyczące rozrodu, tj. okresów wycielenia i porodów, bilansu płodności, wyników unasieniania i wartości hodowlanej krów. W oparciu o wyniki % zawartości tłuszczu, % zawartości białka oraz zawartości mocznika rolnik może podejmować decyzje dotyczące prawidłowego i ekonomicznego żywienia krów. Decyzje te pozwalają zarówno poprawić żywienie jak i obniżyć jego koszty. Wyniki dotyczące liczby komórek somatycznych pozwalają na sprzedaż mleka o niskiej ich zawartości i tym samym uzyskanie klasy extra. Otrzymywane wyniki ułatwiają tez prowadzenie stada tak ze względu na możliwość typowania krów, po których pozostawia się jałowice na remont stada, jak też podejmowanie decyzji o brakowaniu poszczególnych krów.

  Informacje dostarczane są rolnikom po każdym próbnym udoju, czyli co miesiąc albo dwa (w zależności od prowadzonej metody oceny). W ostatnich latach obory objęte oceną zwiększały średnią roczną wydajność o 160 kg mleka od krowy. Średnia krajowa krów ocenianych wynosiła 5712 kg mleka w 2002 r., podczas gdy średnia wydajność krów w Polsce wynosiła 3920 a roczny wzrost wydajności nie przekraczał 60 kg. Na terenie pow. sierpeckiego oceną objętych jest 138 stad, mławskego 188, płockiego 195, płońskiego 220 stad. Chcąc zgłaszać swoje stada pod ocenę należy złożyć wniosek do Regionalnego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie, ul. Przyszłości l, 05-804 Pruszków lub tel. (22) 728-999-57, 758-67-77.

  Biuro Powiatowe
  Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu

  realizuje zadania w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, nadania numerów identyfikacyjnych gospodarstw oraz przyjmowania - od rolników i producentów rolnych - wniosków o dopłaty obszarowe. Zadania te wynikają z wejścia Polski, a więc i polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej są gwarantem uzyskania przez polską wieś wysokich dotacji finansowych w ramach środków finansowanych z Funduszy Strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej. Zakłada się, że w latach 2004 do 2006 roku włącznie, Polska Wieś może otrzymać do 40 miliardów zł z Funduszy Unijnych. Pieniądze te znajdą się w gospodarstwach wiejskich za pośrednictwem Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod warunkiem, że sami Rolnicy złożą wnioski w Biurze Powiatowym. To właśnie Rolnicy są beneficjentami tych pieniędzy i Rolnicy powinni o nie zabiegać. Biura Powiatowe AR i MR są gwarantem otrzymania tych środków finansowych.

  Biuro Powiatowe
  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  w Sierpcu, ul. Kopernika 8

  MARSZAŁEK
  WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny z wielkim zadowoleniem przyjął inicjatywę organizacji Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu włączając się w jej organizację, promocję i współfinansowanie.

  Organizowana na Ziemi Sierpeckiej impreza staje się znaczącą pozycją w kalendarzu znanych i cenionych mazowieckich inicjatyw przyczyniając się do poprawy dochodowości na terenach wiejskich i zmiany warunków gospodarowania. Zakładane cele Wystawy z powodzeniem wypełniają informacyjno szkoleniową oraz społeczną misję samorządów terytorialnych i jako takie warte są wspierania i propagowania.

  Wystawa znów ma szansę pokazania ogromnego potencjału genetycznego zwierząt gospodarskich, uzmysłowi trud i odpowiedzialność rolniczej pracy nakierowanej na poprawę cech użytkowych bydła, trzody chlewnej i drobiu.

  Wszystkim jej uczestnikom wystawcom i zwiedzającym - życzę powodzenia i wiele satysfakcji z podejmowanych decyzji, dobrej pogody w tę majową niedzielę i niezapomnianych doświadczeń mogących pozytywnie wpłynąć na warunki i sposoby gospodarowania zwłaszcza w nowej rzeczywistości Unii Europejskiej. Organizatorom zaś dziękuję za podjęty trud zapewniając o wsparciu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego dla wszelkich inicjatyw dobrze służących mazowieckiemu rolnictwu.

  Adam Struzik

  Warszawa, maj 2004

  W wystawie uczestniczyło 38 wystawców z powiatów mławskiego, płońskiego, płockiego i sierpeckiego, przedstawiając do oceny:

  • cieliczki - rasa HO - 12 szt.
  • jałowice - rasa JE - 2 szt.
  • krowy - 50 szt.
   • krowy pierwiastki - rasa HO - 19 szt.
   • krowy w II laktacji - rasa HO - 15 szt.
   • krowy w III laktacji i dalszych -rasa HO - 14 szt.; -rasa JE - 1 szt.; -rasa RW - 1 szt.


  Razem 64 szt.
  Poddane ocenie:
  1. Krowy pierwiastki - 19 szt.
   • Czempion - krowa z numerem rejestracyjnym NL 333813654 Bohdana Jeżewskiego (miejscowość Świerczynek gmina Drobin)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00501165649-9 Kazimierza Karpińskiego (miejscowość Bogurzynek gmina Wiśniewo)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500830430-3 Andrzeja Kopcińskiego (miejscowość Kłaki gmina Drobin)
  2. Krowy w II laktacji - 15 szt.
   • Czempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00501165639-0 Kazimierza Karpińskiego (miejscowość Bogurzynek gmina Wiśniewo)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500988680-8 Pawła Sochockiego (miejscowość Śniedzanowo gmina Rościszewo)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500988685-3 Pawła Sochockiego (miejscowość Śniedzanowo gmina Rościszewo)
  3. Krowy w III laktacji i dalszych - szt. 16
   • Czempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500827938-0 Andrzeja Portalskiego (miejscowość Uniejewo gmina Brudzeń Duży)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500966337-9 Mirosława Gutowskiego (miejscowść Gutowo Górki gmina Zawidz)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500828085-0 Jana Pijankowskiego (miejscowość Wilczogóra gmina Sierpc)

  Na podstawie Regulaminu została określona przez Organizatora - Burmistrza Miasta Sierpca wysokość nagród. Na podstawie protokołu z komisji oceny bydła wszystkie krowy i jałówki otrzymały nagrodę pieniężną pierwszą w wysokości 300,-zł., wiceczempion otrzymał nagrodę w wysokości 350,-zł natomiast czempion w wysokości 700,-zł

  Stawki krów zostały wystawione z powiatów: sierpeckiego, płockiego i płońskiego. Wygrał powiat sierpecki, drugie miejsce płocki, trzecie miejsce powiat płoński. W każdej stawce były wystawione 4 krowy. Właściciele krów wygranej stawki otrzymali puchary.

  Oprócz konkursu międzypowiatowego ocenie zostały poddane cieliczki w ilości 12 szt. prezentowane przez dzieci hodowców. Wszystkie dzieci otrzymały symboliczne nagrody rzeczowe. Ze wszystkich cieląt zostały wyłonione trzy najlepiej przygotowane. Były to cieliczki właścicieli: Lecha Tokarskiego z Rakowa gmina Wyszogród, Kazimierza Janasz z Mokrzyk gmina Drobin, Henryka Antczaka ze Słomina gmina Wyszogród.

  Po raz pierwszy Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych została zorganizowana w ubiegłym roku. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem rolników, jak i samych mieszkańców Sierpca. Odniosła sukces zarówno pod względem organizacyjnym jak i medialnym. Zachęceni ubiegłorocznym sukcesem przygotowaliśmy jej drugą edycję.

  Wystawy zwierząt hodowlanych mają na celu przede wszystkim zaprezentowanie dorobku hodowlanego na zewnątrz, poza własnym gospodarstwem, przez każdego hodowcę, który prowadzi ocenę wartości użytkowej dla własnego stada.

  Wszystkie wystawy, zarówno regionalne jak i krajowe, są imprezami bardzo pożądanymi, dają bowiem możliwość każdemu hodowcy zaprezentowania najlepszych sztuk ze stada, okazję porównania się z innymi i oszacowania poziomu własnej hodowli. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem tak wśród ludności wiejskiej jak i miejskiej. Zajęcie czołowych lokat, przez prezentowane przed szeroką publicznością zwierzęta, daje hodowcy satysfakcję, radość oraz motywację do utrzymywania i dalszego doskonalenia własnego stada.

  Doskonalenie stada jest możliwe tylko wtedy gdy posiada się wyniki z oceny wartości użytkowej zebrane na przestrzeni kilku lat oraz rodowody zwierząt hodowlanych. Poprzez dobieranie najlepszych zwierząt do kojarzeń i eliminowanie słabych można dopracować się pięknych sztuk pod względem wysokiej produkcji i dobrej budowy. Osiągnięcie założonego celu w hodowli bydła mlecznego wymaga jednak od każdego hodowcy bardzo dużo wiedzy, czasu i cierpliwości. Udział i sukcesy w wystawach hodowlanych są rekompensatą za ten wysiłek.

  Organizowanie regionalnej wystawy w Sierpcu ma szczególne uzasadnienie, gdyż mleczarstwo w powiecie sierpeckim jest prężne, zainteresowanie producentów mleka chowem i hodowlą bydła mlecznego wzrasta, następuje systematyczne doskonalenie genetyczne populacji bydła.

  Zwierzęta prezentowane podczas wystawy były z gospodarstw z powiatów: płońskiego, mławskiego, płockiego i sierpeckiego. Oceniane były krowy ras mlecznych 50 sztuk i 2 jałowice. Z nich po przeprowadzonej ocenie przez sędziego zostały wybrane czempiony i wiceczempiony w poszczególnych grupach.

  W tym dniu został również przeprowadzony konkurs cieląt oraz konkurs stawek krów z trzech powiatów.

  Prezentacja stawek krów z powiatów ma na celu pokazanie najlepszych sztuk hodowlanych bydła mlecznego z poszczególnych mikroregionów woj. mazowieckiego. Każdy powiat wystawił w stawce po 4 krowy. Ocena typu i budowy poszczególnych zwierząt, uśrednienie tych ocen w stawkach oraz porównanie stawek między sobą pozwoliło na ocenę poziomu hodowli utrzymywanej w obrębie danego powiatu.

  Konkurs cieląt polegał na zaprezentowaniu młodego pokolenia bydła mlecznego od strony cech, które w przyszłości będą rzutowały na rozród i produkcję mleka. Zachowanie zwierząt natomiast świadczyć ma o ich dobrostanie, w tym zwłaszcza o pielęgnacji i obchodzeniu się z nimi w czasie codziennej obsługi. Był to równocześnie konkurs młodych kandydatów na hodowców, gdyż cieliczki obsługiwane były przez dzieci hodowców. Ma to na celu wytworzenie zamiłowania do zwierząt i hodowli oraz zachęcenie do pozostania na wsi a także do kontynuowania dzieła i dorobku rodziców.
  {jgxgal folder:=[images/wystawa_zwierzat/2004/galeria/] title:=[II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych] cols:=[4]}