„JESTEŚMY PATRIOTAMI”

W ramach krzewienia idei patriotyzmu wśród najmłodszych, przedszkolaki uczestniczyły w Sierpeckim Biegu Niepodległości.

W poniedziałek 2 grudnia, w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się wernisaż wystawy „Sierpc w epoce pary”.