Grafika, tło czerwone, znak graficzny oraz tekst w kolorze białym Umów wizytę w urzędzie skarbowym

MIESZKAŃCY POWIATU SIERPECKIEGO

Urząd Skarbowy w Sierpcu chce podnieść komfort i jakość Waszej Obsługi.

- Nie chcemy, żebyście stali w kolejce i tracili czas;

- Nie chcemy, żebyście kilka razy przychodzili w tej samej sprawie.

Dlatego umówcie wizytę w urzędzie online na: https://wizyta.podatki.gov.pl

To proste! Przekonaj się sam.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 559, 583) zwołuję na 29 czerwca 2022 r. (środa) na godz. 09:00 LXIV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.

Biało-czerwona grafika z motywem dwóch serc. Po lewej stronie napis: oddaj krew w Sierpcu. W lewym rogu herb miasta Sierpca,

Oddaj krew w Sierpcu!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.