Zdjęcie z placu budowy ul. Podgórnej

Trwają prace związane z dalszym ciągiem budowy ul. Podgórnej.

Na zdjęciu widoczne 3 osoby. Od lewej Monika Stańczak Dyrektor Miejskiej Biblioteki, jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca, Wykonawca zadania. Panowie uściskają sobie dłonie, Burmistrz w ręku trzyma podpisaną umowę na docieplenie dachu oraz modernizację elewacji. W tle ścianka reklamowa.
W Urzędzie Miejskim w Sierpcu podpisaliśmy umowę na docieplenie dachu oraz modernizację elewacji Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu przy ul. Płockiej 30.

Nowy parking przy ul. Ignacego Paderewskiego
Drugi etap budowy parkingu przy ul. Paderewskiego dobiegł końca! 

Zdjęcie przedstawia sześć osób na ściance reklamowej. Na środku fotografii widoczny Burmistrz z symbolicznym voucherem dotyczącym dofinansowania.
Miasto Sierpc otrzymało dofinansowanie w kwocie 240 tysięcy złotych (ok. 50 % całości) na modernizację obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2.

Zdjęcie z placu budowy parkingów przy ul. Paderewskiego.

Postępy prac przy budowie parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego oraz poprawa nakładki na ul. Kamila Baczyńskiego.

Zdjęcie przedstawiające plac budowy. Budowa ronda przy ul. Mieszka I/Hermana

W obrębie ul. Mieszka I oraz Wł. Hermana trwają prace związane z budową ronda.

Infografika zawierająca tekst oraz elementy graficzne.
Kolejne dobre informacje!

Zdjęcie grupowe na placu budowy obwodnicy Miasta Sierpca. Osoby widoczne na zdjęciu wkopują symbolicznie pierwszy szpadel pod budowę obwodnicy Miasta Sierpca.
W 700 - lecie Miasta wchodzimy, a nawet wjeżdżamy taranem! Oczekiwana od ponad 20 lat obwodnica Miasta Sierpca staje się faktem! 

Zdjęcie grupowe na ściance reklamowej uczestników spotkania dotyczącego podpisanai umowy na realizację zadania inwestycyjnego. Na zdjęciu widocznych jest 5 osób, w tym jedna kobieta i czterech mężczyzn.

20 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych – jednostki oświatowe”.

Na zdjęciu od lewej: Bogdan Ciemiecki Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, Piotr Nowakowski Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca, Wykonawca podpisujący umowę na utwardzenie dróg gruntowych.
14 czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą na utwardzenie kilkunastu ulic w Sierpcu.

Zdjęcie przedstawiające parking przy ul. Paderewskiego.
Trwają prace budowlane związane z powstaniem parkingu przy ul. Paderewskiego.

Budowa ronda w ul. Hermana.

Nieustannie trwają prace budowalne związane z modernizacją ul. Mieszka I-go. Inwestycja obejmuje budowę ronda w obrębie ulic Hermana - Mieszka I – Władysława I. 

Podpisanie umowy na projekt przebudowy ul. Piastowskiej.

8 czerwca w Urzędzie Miejskim w Sierpcu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541. 

Rozpoczęły się prace budowlane związane z powstaniem parkingu przy ul. Paderewskiego. 

Zakończyła się budowa chodników oraz parkingów przy ul. Dworcowej.

Infografika zawierająca pole tekstowe oraz elementy graficzne
Szanowni Państwo,
Jest nam miło poinformować, iż Miasto Sierpc otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 na:
  • poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smarCities – kwota 5 500 000 złotych
  • rewitalizacja historycznej części miasta - wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku dworca PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem kwota 4 500 000 złotych
  • przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego – kwota 3 500 000 złotych
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pana Jacek Ozdoba, Macieja Wąsika, Waldemara Olejniczaka za wsparcie w pozyskaniu funduszy na realizację jakże ważnych przedsięwzięć w Naszym Mieście.
Infografika zawierająca pole tekstowe oraz elementy graficzne
W centralnej części zdjęcia widocznych jest 6 osób trzymających pamiątkowe vouchery związane z otrzymanym dofinansowaniem.W tle ścianka promocyjna Mazowsze Serce Polski.
27 maja, podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie w kwocie 120 tysięcy złotych na zadania realizowane na ternie Sierpca. 

Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Miasta Sierpca.
Najważniejsza inwestycja ostatniego 20 - lecia staje się rzeczywistością w roku Jubileuszu 700 - lecia Miasta Sierpca. Będzie to wspaniały i namacalny prezent dla Miasta i jego Mieszkańców. 

Trwają prace budowlane związane z modernizacją głównej ulicy na terenie osiedla nr 6, czyli ul. Mieszka I.

Na zdjęciu widoczne prace związane z modernizacją ul. Dworcowej

W Naszym mieście nieustannie dążymy do poprawy warunków życia, m.in. poprzez budowę infrastruktury drogowej. 

Zestawienie dwóch zdjęć przed i po wymianie oprawy oświetlenia ulicznego
Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego. 

Modernizacja ul. Mieszka I
Trwają prace związane z budową ul. Mieszka I-go. 

Zmodernizowany parking przy ul. Kasztanowej.

Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej dobiegła końca.

Na zdjęciu widoczne prace remontowe związane z adaptacją mieszkań komunalnych w budynku przy Armii Krajowej 1.
Trwa adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne w budynku przy ul. Armii Krajowej 1a w Sierpcu. Pod tym adresem powstanie 6 lokali mieszkalnych (od 38 do 42 m2), o łącznej powierzchni użytkowej 247,73 m2. 
W piwnicy powstaną komórki lokatorskie.

Prace budowalne w rejonie ulic Mieszka I, Hermana  Staszica.
Nie zwalniamy tempa! Trwają prace budowlane w rejonie ulic Mieszka I, Władysława Hermana oraz Stanisława Staszica. 

Trwają prace związane z modernizacją parkingów w obrębie ul. Kasztanowej i Tysiąclecia.

Widok na ul Płocką od skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów. W tle widoczne samochody, pas zieleni, drzewa oraz oświetlenie uliczne w pasie drogowym.
W najbliższych dniach na terenie Naszego Miasta zamontujemy 376 nowoczesnych lamp typu LED.

Recyklomat zlokalizowany na jeziórkach miejskich.
W ramach projektu pn. "Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem" na terenie Naszego Miasta zostały zamontowane dwa recyklomaty z funkcją zgniatania butelek PET (o pojemności do 2.5l) oraz pojemnikiem na plastikowe zakrętki. 

Na pierwszym planie widoczny parking. Po lewej i prawej stronie widoczne zaparkowane samochody. W oddali widoczne 4 osoby.

 Zakończyła się przebudowa parkingów przy blokach nr 1,2,4 oraz 6 przy ul. Wyzwolenia.

Na pierwszym planie widoczny parking wykonany z kostki brukowej. W tle widać budynek mieszkalny oraz trzy drzewa. Po lewej stronie widoczny samochód osobowy.
Trwa przebudowa parkingów przy blokach nr 1,2,4 oraz 6 przy ul. Wyzwolenia.

Skwer zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10 zyskał nowy wygląd! 

Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hermana.

27 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Sierpcu została podpisana umowa na realizację zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania lokali znajdujących się w budynku przy ul. Armii Krajowej 1A. 

Oczekiwana od ponad 20 lat obwodnica Miasta Sierpca coraz bliżej realizacji! 

Zakończył się montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

We współpracy z Krajowy Zasób Nieruchomości oraz z samorządami Urząd Miasta Ciechanów, Gmina Czernikowo, Glinojeck, Płońsk oraz Załuski powołaliśmy drugą spółkę SIM na Mazowszu! 

22 grudnia Kancelaria Premiera opublikowała listę miejscowości, które otrzymają wparcie na budowę obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach prac wykonano m.in: kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni z kostki brukowej, chodniki oraz zjazdy do posesji. 

Remont szatni był ostatnim ogniwem wieńczącym zadanie pn.: „Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 200 000 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

22 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Sierpcu Burmistrz Miasta Sierpca podpisał umowę z firmą ZESTI FOS Spółka z o.o. na modernizację oświetlenia dróg publicznych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na wysokości nowo powstającej Stacja Sierpc trwają prace związane z przebudową odcinka ul. Rypińskiej. 

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową tężni solankowej w Sierpcu. 

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny oraz parking wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną pomiędzy ul. Marii Konopnickiej i ul. Św. Wawrzyńca.

W piątek, 11 czerwca, nastąpiło oficjalne otwarcie rozbudowanej i przebudowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu.

Rada Miejska Sierpca, podczas obrad sesji w dniu 2 czerwca, zaakceptowała podjęcie prac remontowych na ul. Zielonej. Tym samym od remontu tej ulicy rozpoczniemy modernizację tzw. Dołka. 

Zakończył się I etap przebudowy ul. Podgórnej.

Na ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka została wykonana nakładka asfaltowa.

Miasteczko ruchu drogowego, które powstało  przy ul. Marii Konopnickiej będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 

Przy ul. Marii Konopnickiej trwa budowa parkingu.

Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca – Dariuszem Malanowskim oraz Radnym Krzysztofem Rudowskim przekazali nowy defibrylator sierpeckiemu szpitalowi.

Dobiega końca rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu, rozpoczęta w kwietniu 2018 roku podpisaniem umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o. o. w Sierpcu a jej generalnym wykonawcą tj. firmą IDS-BUD z siedzibą w Warszawie.

Miasteczko ruchu drogowego, które powstaje przy ul. Konopnickiej, będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 

Przy ul. Dworcowej powstał nowy plac zabaw dla najmłodszych.

Trwają prace związane z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3

Remont drugiego odcinka ul. Płockiej, od ronda do poczty został zakończony.

Nowe place zabaw na mapie Sierpca! 

Obok placu zabaw zlokalizowanego przy miejskich Jeziórkach, powstaje ekologiczne, naturalne ogrodzenie. 

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogą już korzystać z nowopowstałego placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Grota Roweckiego 3, a Sienkiewicza 8.