Na ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka została wykonana nakładka asfaltowa.

Budowa parkingu przy ul. Kwiatowej została zakończona.

Prace remontowe przy ul. Sempołowskiej dobiegły końca.

Ul. Podgórna już wkrótce nabierze nowego wyglądu.

Przy ul. Sempołowskiej trwają prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej na ul. Sempołowskiej .

 Na terenie Sierpca trwa budowa nowych obiektów handlowych. 

Miasteczko ruchu drogowego, które powstało  przy ul. Marii Konopnickiej będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 

Pierwszy etap budowy ul. Podgórnej dobiega końca.

Trwa budowa ul. Marii Konopnickiej w Sierpcu!

Doskonałe informacje płyną do Sierpca wprost z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych!

W Sierpcu realizowane są nie tylko miejskie inwestycje, ale także inwestycje inwestorów zewnętrznych. 

Przy ul. Marii Konopnickiej trwa budowa parkingu.

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej na terenie oddziału Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodzieckich.

Zimna jeszcze nie odpuszcza, prognozowane są przymrozki, ale my „wbijamy” się w okienko pogodowe i zaczynamy rozkręcać inwestycje w Mieście.

Rozpoczęła się pierwsza faza modernizacji ulicy Podgórnej.

Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca – Dariuszem Malanowskim oraz Radnym Krzysztofem Rudowskim przekazali nowy defibrylator sierpeckiemu szpitalowi.

Zakończyła się trwająca od 2019 roku przebudowa i modernizacja budynku Biblioteki.

29 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Sierpcu gościliśmy Tomasza Dąbrowskiego – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Rozmowy w Rypinie z 2019 roku z Panią Poseł Anną Gembicką, Pawłem Grzybowskim - Burmistrzem Rypina oraz tamtejszymi samorządowcami, dotyczące reaktywacji połączeń kolejowych przynoszą oczekiwane skutki.
PKP Intercity zapowiada uruchomienie nowego połączenia na trasie Katowice – Gdynia przez Sierpc.

Dobiega końca rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu, rozpoczęta w kwietniu 2018 roku podpisaniem umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o. o. w Sierpcu a jej generalnym wykonawcą tj. firmą IDS-BUD z siedzibą w Warszawie.

Od ponad miesiąca trwają prace rozbiórkowe na terenie dworca PKS.

4 grudnia mieliśmy przyjemność gościć w Naszym Mieście pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zamontowano w parku im. T. Mirosławskiego element małej architektury tj. wielofunkcyjną zjeżdżalnię.

Miasteczko ruchu drogowego powstające przy ul. M. Konopnickiej jest już prawie ukończone. Zwieńczeniem budowy będzie wiosenne wymalowanie pasów.

2 grudnia rozpoczęto prace polegające na frezowaniu kolein i nierówności powstałych na ul. Piastowskiej podczas natężonego ruchu aut spowodowanego remontem ul. Płockiej.

Miasteczko ruchu drogowego, które powstaje przy ul. Konopnickiej, będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 

Przy ul. Dworcowej powstał nowy plac zabaw dla najmłodszych.

Trwają prace związane z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3

Piątkowy przegląd inwestycji.

Remont drugiego odcinka ul. Płockiej, od ronda do poczty został zakończony.

Nowe place zabaw na mapie Sierpca! 

W środę, 28 października br. ruszyła budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Marii Konopnickiej w Sierpcu. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach Lokalnej Grupy Działania Sierpeckie Partnerstwo. 

Remont chodnika przy ul. Kochanowskiego został zakończony.

Remont chodnika przy ul. Benedyktyńskiej został zakończony.

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, remonty na terenie miasta zmierzają ku końcowi!

Obok placu zabaw zlokalizowanego przy miejskich Jeziórkach, powstaje ekologiczne, naturalne ogrodzenie. 

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogą już korzystać z nowopowstałego placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Grota Roweckiego 3, a Sienkiewicza 8. 

Przy ul. Kochanowskiego trwa remont chodnika.

Modernizacja ul. Zaścianek dobiegła końca.

Prace przy ul. Sempołowskiej dobiegły końca.

Remont ul. Sempołowskiej dobiega końca.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu rozszerza zakres usług na cmentarzu komunalnym w Sierpcu.

Prace przy ul. Płockiej nie zwalniają tempa.

2 września br. oficjalnie otwarto plac budowy Centrum Dystrybucyjnego firmy DINO Polska S.A. 

27 sierpnia br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wspólnie ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej Sierpca Piotrem Rzeszotarskim, Krzysztofem Kacperskim i Krzysztofem Skrzyńskim, a także Naczelnikiem Wydziału Inwestycji Bogdanem Ciemieckim spotkali się z Zastępcą Dyrektora MZDW Tomaszem Dąbrowskim.

24 sierpnia, na skrzyżowaniu ulic Ignacego Paderewskiego oraz Józefa Piłsudskiego miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej drogi przy ul. Józefa Piłsudskiego (odcinek od ul. Ignacego Paderewskiego do ul. Adama Mickiewicza).

W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o długości 470 m.  

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczony jest przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka).

W ostatnim czasie na odcinku od ul. Jana Pawła II na odcinku od Spółdzielni Mieszkaniowej aż do dworca PKS zostały zamontowane lampy LED.

W dniu 17 sierpnia, Burmistrz Jarosław Perzyński odpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu.

Założeniem inwestora jest ukończenie tego projektu do końca 2021 roku, a pracę w nowo-powstałym centrum dystrybucyjnym znajdzie kilkaset osób z terenu miasta i powiatu.

Budowa nowego chodnika przy ul. Słowackiego dobiegła końca.

W dniu 13 sierpnia br., Burmistrz Jarosław Perzyński wraz ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Dariuszem Malanowskim - Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sierpcu udali się hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, która nabrała nowego wyglądu.

Trwa montaż nowoczesnych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb dzieci urządzeń.

Na dwóch sierpeckich placach zabaw (przy ul. M. Konopnickiej oraz ul. Paderewskiego) zostały zamontowane ławki solarne. 

Odbyła się wizyta na kończącym się etapie budowy ul. Piłsudskiego.

W dniu 24 lipca, Burmistrz Jarosław Perzyński wspólnie z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem, Zastępcą Dyrektora MZDW Panem Tomaszem Dąbrowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej Sierpca wizytowali kończący się I etap remontu ul. Płockiej.

Sierpc przystąpił do realizacji zadań dofinansowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania – Sierpeckie Partnerstwo. 💪

Dziś w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Burmistrz Jarosław Perzyński podpisał umowę z Prezesem Funduszu Markiem Ryszką na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.” Usunięcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpca”. 

W środę, 8 lipca Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski wspólnie z Panią Skarbnik Katarzyną Joniak podpisali umowy na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadnia: