2 września 2019 r. została ogłoszona lista rekomendowanych do dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w których to Gmina Miasto Sierpc złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ulicy Józefa Piłsudskiego (odcinek od ul. Ignacego Paderewskiego do ul. Adama Mickiewicza). 

19 lipca Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wspólnie z Panią Katarzyną Joniak - Skarbnikiem Miejskim oraz Piotrem Rzeszotarskim - Radnym Rady Miejskiej, udali się na spotkanie z Panem Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Szanowni Państwo pragniemy poinformować, iż wniosek na realizację zadania pn.: Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana uzyskał pozytywną opinię Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wszyscy wiemy jak ważną rolę odgrywają drzewa dla życia na Ziemi. Dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen w atmosferze.

Zakończono remont chodnika przy ul. Armii Krajowej.

 

Odbyły się pierwsze testy nowego oświetlenia na stadionie miejskim, a także zostały zamontowane trybuny, które pomieszczą około 450 osób.