Rozpoczęły się prace budowlane związane z powstaniem Otwartych Stref Aktywności (OSA).

W ostatnim czasie Gmina Miasto Sierpc pozyskała dotację w kwocie 8 000 zł od Wojewody Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych mogiły wojennej Jana Mierzwy - strzelca 3 Kompanii 2 Pułku Armii Generała Józefa Hallera, który zginął w obronie ojczyzny w lipcu 1919 roku.

Rozpoczął się remont chodników przy ul. Bema.

Remont zjazdu przy ul. Ściegiennego (od strony ul. Piastowskiej) został zakończony ❗️😊 🤝

W dniu 4 listopada rozpoczną się prace związane z przebudową zjazdu przy ul. Ściegiennego (od ul. Piastowskiej).

Zakończyła się budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana.

9 października odbyło się kolejne spotkanie z Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji Tomaszem Dąbrowskim z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej trwa przebudowa i modernizacja budynku. Remont jest możliwy dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020".

24 września br., w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, odbyła się uroczystość wręczenia symbolicznych czeków na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

W dniu 20 września 2019r. odbyła się uroczystość otwarcia Miejskiego Żłobka w Sierpcu.

2 września 2019 r. została ogłoszona lista rekomendowanych do dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w których to Gmina Miasto Sierpc złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ulicy Józefa Piłsudskiego (odcinek od ul. Ignacego Paderewskiego do ul. Adama Mickiewicza). 

19 lipca Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wspólnie z Panią Katarzyną Joniak - Skarbnikiem Miejskim oraz Piotrem Rzeszotarskim - Radnym Rady Miejskiej, udali się na spotkanie z Panem Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Szanowni Państwo pragniemy poinformować, iż wniosek na realizację zadania pn.: Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana uzyskał pozytywną opinię Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zakończono remont chodnika przy ul. Armii Krajowej.

 

Odbyły się pierwsze testy nowego oświetlenia na stadionie miejskim, a także zostały zamontowane trybuny, które pomieszczą około 450 osób.