Kolejne drogi na mapie Sierpca zyskały nowy wygląd.

2 lipca 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński podpisał 3 kolejne umowy!

Informujemy, iż od piątku 25 czerwca 2021 r., parking przed terenem dawnego dworca PKS jest niedostępny do odwołania, a ruch pieszych został przeniesiony na drugą stronę ulicy.

Trwają prace budowlane związane z powstaniem parkingu przy Gramie na ul. Płockiej. 

W Delegaturze w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Burmistrz wspólnie z Panią Skarbnik Katarzyną Joniak podpisali umowę na remont ulicy Białobłockiej. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, które przekazywaliśmy Państwu na początku roku, rozpoczęły się pierwsze prace związane z remontem linii kolejowej nr 33 w kierunku Rypina.

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową parkingu przy Gramie na ul. Płockiej. 

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny oraz parking wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną pomiędzy ul. Marii Konopnickiej i ul. Św. Wawrzyńca.

W piątek, 11 czerwca, nastąpiło oficjalne otwarcie rozbudowanej i przebudowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu.

Rada Miejska Sierpca, podczas obrad sesji w dniu 2 czerwca, zaakceptowała podjęcie prac remontowych na ul. Zielonej. Tym samym od remontu tej ulicy rozpoczniemy modernizację tzw. Dołka. 

Zakończył się I etap przebudowy ul. Podgórnej.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych ponad 30 mln zł na łącznie 308 inwestycji w regionie. Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Trwa remont ul. Włościańskiej.

Trwa remont ul. Marii Konopnickiej. 

Na ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka została wykonana nakładka asfaltowa.

Budowa parkingu przy ul. Kwiatowej została zakończona.

Prace remontowe przy ul. Sempołowskiej dobiegły końca.

Ul. Podgórna już wkrótce nabierze nowego wyglądu.

 Na terenie Sierpca trwa budowa nowych obiektów handlowych. 

Miasteczko ruchu drogowego, które powstało  przy ul. Marii Konopnickiej będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 

Pierwszy etap budowy ul. Podgórnej dobiega końca.

Doskonałe informacje płyną do Sierpca wprost z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych!

Przy ul. Marii Konopnickiej trwa budowa parkingu.

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej na terenie oddziału Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodzieckich.

Zimna jeszcze nie odpuszcza, prognozowane są przymrozki, ale my „wbijamy” się w okienko pogodowe i zaczynamy rozkręcać inwestycje w Mieście.

Rozpoczęła się pierwsza faza modernizacji ulicy Podgórnej.

Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca – Dariuszem Malanowskim oraz Radnym Krzysztofem Rudowskim przekazali nowy defibrylator sierpeckiemu szpitalowi.

Zakończyła się trwająca od 2019 roku przebudowa i modernizacja budynku Biblioteki.

29 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Sierpcu gościliśmy Tomasza Dąbrowskiego – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Rozmowy w Rypinie z 2019 roku z Panią Poseł Anną Gembicką, Pawłem Grzybowskim - Burmistrzem Rypina oraz tamtejszymi samorządowcami, dotyczące reaktywacji połączeń kolejowych przynoszą oczekiwane skutki.
PKP Intercity zapowiada uruchomienie nowego połączenia na trasie Katowice – Gdynia przez Sierpc.

Dobiega końca rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu, rozpoczęta w kwietniu 2018 roku podpisaniem umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o. o. w Sierpcu a jej generalnym wykonawcą tj. firmą IDS-BUD z siedzibą w Warszawie.

Od ponad miesiąca trwają prace rozbiórkowe na terenie dworca PKS.

4 grudnia mieliśmy przyjemność gościć w Naszym Mieście pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zamontowano w parku im. T. Mirosławskiego element małej architektury tj. wielofunkcyjną zjeżdżalnię.

Miasteczko ruchu drogowego powstające przy ul. M. Konopnickiej jest już prawie ukończone. Zwieńczeniem budowy będzie wiosenne wymalowanie pasów.

2 grudnia rozpoczęto prace polegające na frezowaniu kolein i nierówności powstałych na ul. Piastowskiej podczas natężonego ruchu aut spowodowanego remontem ul. Płockiej.

Miasteczko ruchu drogowego, które powstaje przy ul. Konopnickiej, będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 

Przy ul. Dworcowej powstał nowy plac zabaw dla najmłodszych.

Trwają prace związane z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3

Piątkowy przegląd inwestycji.

Remont drugiego odcinka ul. Płockiej, od ronda do poczty został zakończony.

Nowe place zabaw na mapie Sierpca! 

W środę, 28 października br. ruszyła budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Marii Konopnickiej w Sierpcu. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach Lokalnej Grupy Działania Sierpeckie Partnerstwo. 

Remont chodnika przy ul. Kochanowskiego został zakończony.

Remont chodnika przy ul. Benedyktyńskiej został zakończony.

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, remonty na terenie miasta zmierzają ku końcowi!

Obok placu zabaw zlokalizowanego przy miejskich Jeziórkach, powstaje ekologiczne, naturalne ogrodzenie. 

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogą już korzystać z nowopowstałego placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Grota Roweckiego 3, a Sienkiewicza 8. 

Przy ul. Kochanowskiego trwa remont chodnika.

Modernizacja ul. Zaścianek dobiegła końca.

Prace przy ul. Sempołowskiej dobiegły końca.

Remont ul. Sempołowskiej dobiega końca.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu rozszerza zakres usług na cmentarzu komunalnym w Sierpcu.

Prace przy ul. Płockiej nie zwalniają tempa.

2 września br. oficjalnie otwarto plac budowy Centrum Dystrybucyjnego firmy DINO Polska S.A. 

27 sierpnia br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wspólnie ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej Sierpca Piotrem Rzeszotarskim, Krzysztofem Kacperskim i Krzysztofem Skrzyńskim, a także Naczelnikiem Wydziału Inwestycji Bogdanem Ciemieckim spotkali się z Zastępcą Dyrektora MZDW Tomaszem Dąbrowskim.

24 sierpnia, na skrzyżowaniu ulic Ignacego Paderewskiego oraz Józefa Piłsudskiego miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej drogi przy ul. Józefa Piłsudskiego (odcinek od ul. Ignacego Paderewskiego do ul. Adama Mickiewicza).

W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o długości 470 m.  

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczony jest przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka).

W ostatnim czasie na odcinku od ul. Jana Pawła II na odcinku od Spółdzielni Mieszkaniowej aż do dworca PKS zostały zamontowane lampy LED.