Odbyła się wizyta na kończącym się etapie budowy ul. Piłsudskiego.

W dniu 24 lipca, Burmistrz Jarosław Perzyński wspólnie z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem, Zastępcą Dyrektora MZDW Panem Tomaszem Dąbrowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej Sierpca wizytowali kończący się I etap remontu ul. Płockiej.

Dziś, od porannych godzin, trwa wyburzenie dwóch budynków przy ul. Słowackiego, które zagrażają zawaleniem.

Sierpc przystąpił do realizacji zadań dofinansowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania – Sierpeckie Partnerstwo. 💪

Dziś w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Burmistrz Jarosław Perzyński podpisał umowę z Prezesem Funduszu Markiem Ryszką na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.” Usunięcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpca”. 

W środę, 8 lipca Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski wspólnie z Panią Skarbnik Katarzyną Joniak podpisali umowy na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadnia:

Dzisiaj, Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski, wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Dariuszem Malanowskim oraz Radnym Piotrem Rzeszotarskim podpisali umowę na przebudowę ul. Sempołowskiej.

Mając na względzie dobro środowiska, jako całości oraz realizując obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej systematycznie dokonujemy nasadzeń drzew i krzewów.

W środę, 27 maja, Burmistrz Miasta Sierpca wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Zastępcą Piotrem Nowakowskim, Dariusz Malanowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu oraz Piotr Rzeszotarski - Radny Rady Miejskiej Sierpca, odwiedzili zmodernizowane pracownie informatyczne w Szkole Podstawowej nr 3. 

Wszyscy jesteśmy teraz skupieni na walce z #koronawirus, ale pomimo tego staramy się nie rezygnować z naszych #miejskieinwestycje. 👷‍♂️👷‍♀️

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, na placu zabaw dla dzieci zlokalizowanym obok miejskich Jeziórek, zostały zamontowane ławki.

11 marca br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim, radnymi miejskimi wraz z Przewodniczącym Dariuszem Malanowskim, oficjalnie przekazali do użytku zmodernizowane pracownie informatyczne w Szkole Podstawowej Nr 3.

Na osiedlu nr 7 trwa remont parkingów.

Zakończył się pierwszy etap prac remontowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu ukończył termomodernizację bloku komunalnego przy ul. Wyzwolenia 6.

16 grudnia miało miejsce uroczyste oddanie do użytku nowo powstałych Otwartych Stref Aktywności w Sierpcu.

Nieustannie dążymy do poprawy jakości życia mieszkańców Naszego Miasta.

3 grudnia, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz z Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej – Krzysztofem Kacperskim oraz Piotrem Rzeszotarskim, złożyli wizytę w Miejskim Przedszkolu nr im. Niedźwiadka Wojtka. 

Zakończono budowę zejścia na Jeziórka naprzeciwko MOSiR-u.

W miniony piątek, 15 listopada na Zatorze - Osiedle nr 6 w Sierpcu oficjalnie zostały otwarte korty tenisowe przy ul. Hermana. 🎾🥎🎾

W ostatnim czasie Gmina Miasto Sierpc pozyskała dotację w kwocie 8 000 zł od Wojewody Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych mogiły wojennej Jana Mierzwy - strzelca 3 Kompanii 2 Pułku Armii Generała Józefa Hallera, który zginął w obronie ojczyzny w lipcu 1919 roku.

Remont zjazdu przy ul. Ściegiennego (od strony ul. Piastowskiej) został zakończony ❗️😊 🤝

9 października odbyło się kolejne spotkanie z Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji Tomaszem Dąbrowskim z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej trwa przebudowa i modernizacja budynku. Remont jest możliwy dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020".

 

Odbyły się pierwsze testy nowego oświetlenia na stadionie miejskim, a także zostały zamontowane trybuny, które pomieszczą około 450 osób.