W minioną niedzielę 11 listopada obchodziliśmy 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Święto Niepodległości uświadamia nam wszystkim, że dzień 11 listopada powinien być dniem, w którym nie tylko wspominamy trudną drogę, jaką przeszli Polacy zmierzając ku wyzwoleniu, ale i dniem radości z powodu tego, że żyjemy w wolnym kraju.

 

W ramach programu obchodów roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dziś w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się gala rozstrzygnięcia miejskich konkursów: fotograficznego, plastycznego i multimedialnego.

 

W czerwcu 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu przystąpiła do realizacji projektu „Godność. Wolność. Niepodległość” w ramach ministerialnego programu „Niepodległa”.

 

W dniach 25-26 października br. w ramach Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się I Festiwal Piosenki Patriotycznej „Historia pieśnią malowana”. 

 

W dniu 4 października 2018 r. na terenie miasta Sierpc odbyła się Gra Miejska „Śladami Niepodległej”, w ramach obchodów jubileuszu 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W roku 2018 w całym naszym kraju  zainicjowano działania  Programu Wieloletniego „Niepodległa”, którego zadaniem  jest organizacja obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, 27 września br., odbył się adresowany do uczniów sierpeckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanazjalnych Konkurs Wiedzy o Polsce oraz Mieście Sierpc „W przededniu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

W związku z miejskimi obchodami 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Miejskim Przedszkolu  Nr 2 w Sierpcu, odbyła się szczególna i wyjątkowa lekcja patriotyzmu dla dzieci i rodziców.

W ramach Obchodów Roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości, Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu wraz z Burmistrzem Miasta Sierpc Jarosławem Perzyńskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Jerzym Stachurskim, zaprosiła mieszkańców naszego miasta na koncert muzyki patriotycznej.

W dniu 19 kwietnia 2018 r. przeprowadzono Szkolny Konkurs Recytatorski "100 Rocznica Odzyskania Niepodległości w poezji”. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas I-VII.

 

9 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, odbył się wykład dra Zbigniewa Girzyńskiego historyka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Józef Piłsudski- Ojciec Niepodległości”.