Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne - marznące opady!

Apelujemy o zachowanie ostrożności!

UWAGA!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB ostrzega przed oblodzeniem

Informujemy, iż w dniu 9 stycznia br. (sobota) Urząd Stanu Cywilnego w sprawie sporządzania aktów zgonów, będzie czynny w godz. 11:00 - 13:00. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) zwołuję na 30 grudnia 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 16 grudnia 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

17 grudnia w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbędzie się koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych.

Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu sierpeckiego

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) zwołuję na 2 grudnia 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXXVI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

Nie czekaj ze spisem rolnym, aż nastanie noc. Spisz się szybko i wygraj koc!

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją.

Z okazji 35-lecia LZA "KASZTELANKA" , 13 listopada o godz. 1️⃣7️⃣:0️⃣0️⃣ na facebooku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zostanie opublikowana wystawa fotograficzna Piotra Maklakiewicza pn. "KASZTELANKA OCZAMI KASZTELANKA". 

Zachęcamy wszystkich Pedagogów do udziału w bezpłatnej konferencji dla nauczycieli, której tematem będzie zdalne nauczanie. 

Mija już prawie rok od momentu gdy pojawiły się pierwsze doniesienia dotyczące Covid-19. W tym czasie wiele aspektów naszej codzienności uległo całkowitej zmianie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców, tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. w naszym mieście, odbędą się w ograniczonej formie.

Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Przed Nami ostatni etap prac ulicy Stefanii Sempołowskiej.

Sierpczanka Martyna Grabowska złożyła wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na realizację projektu pn. „Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu”. Projekt pozytywnie przeszedł etap weryfikacji i został zatwierdzony do głosowania!

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy rozkład jazdy miejskiego busika, obowiązujący w dniach od 29 października (czwartek) do 2 listopada br. (poniedziałek).

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” od  dnia 20 października 2020 r. do dnia 26 października 2020r.

Remont ulicy Płockiej dobiega końca!

Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu sierpeckiego - gęsta mgła! 

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

 

Po pierwsze – człowiek

Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Po drugie – ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

 

 

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

W dniu 16 października rozpoczęły się ostatnie prace na ul. Płockiej. Jest to najtrudniejszy etap kończący tę inwestycję. Największe utrudnienia będą w rejonie skrzyżowania przy poczcie. 

              Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) zwołuję na 21 października 2020 r. (środa) na godz. 10:00 XXXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

W okresie od  5 do 25 października, ankieterzy z firmy Energomix Sp. z o.o., którzy są wyposażeni w identyfikatory oraz kamizelki, odwiedzają Państwa w domy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że od 10 października cała Polska będzie żółtą strefą - z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. 

Serdecznie zapraszamy na II rundę Warcabowego Grand Prix Sierpca, które odbędzie się 24 października br. w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Sierpcu (ul. Piastowska 28).

10 października (sobota) o godz. 13:00 odbędzie się Jesienny Marsz zdrowia wzdłuż Sierpienicy pod patronatem Burmistrza i Rady Miejskiej Sierpca.

14 października br. o godz. 17:00  w kręgielni Hotelu Skansen Conference&Spa odbędą się VI Indywidualne Mistrzostwa Sierpca w kręglach kobiet i mężczyzn.

17 października  (sobota) w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 28, odbędzie się turniej szachowy.

W dniu 9 października br. (piątek) kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.

W najbliższych dniach, ankieterzy z firmy Energomix Sp. z o.o., którzy będą wyposażeni w identyfikatory oraz kamizelki, odwiedzą Państwa w domach celem przeprowadzenia inwentaryzacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie im zbieranych informacji.

Serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do sportowej aktywności z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sierpcu!

STUDIUJ W SIERPCU!
Trwa rekrutacja na studia MBA.

22 października przy ul. Paderewskiego odbędą się zawody biegowe dla dzieci - Ogólnopolski Challenge Mali Bohaterowie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w poniższych załącznikach.