Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506) zwołuję na 29 stycznia 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Na Osiedlu nr 7 powstaną nowe miejsca postojowe.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na  30 grudnia 2019 r. (środa) na godz. 10:30  XXIV sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

W dniu 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Klubu „Senior+” w Filii nr 2 odbyło się spotkanie opłatkowe.

W ostatnich dniach podpisano umowę z firmą „BORA” Sp. z o.o. na wykonanie ul. Józefa Piłsudskiego w Sierpcu.

W ostatnich tygodniach trwał remont chodników i zjazdów przy ul. Bema i ul. Pułaskiego.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) zwołuję na  18 grudnia 2019 r. (środa) na godz. 10:00  XXIII sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

11 grudnia Zastępca burmistrza Piotr Nowakowski wraz z Radnym Rady Miejskiej Piotrem Rzeszotarskim oraz Naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Bogdanem Ciemieckim udali się doMazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, gdzie odbyła się rada techniczna, na której zostały omówione planowane remonty dróg w naszym mieście.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż przewidywany termin naboru wniosków na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć: „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” oraz „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” zaplanowany jest w dniach 30 grudnia 2019 r. – 13 stycznia 2020 r.

Rozpoczął się remont parkingu przy ul. Jana Pawła II 46.

Trwa przebudowa zejścia na Jeziórka od strony ul. Świętokrzyskiej naprzeciwko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

       Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) zwołuję na  27 listopada 2019 r. (środa) na godz. 11:00  XXII sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Dziś uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 odwiedzili nasz urząd manifestując swoje prawa, w związku z obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. 

BEZPŁATNA nauka języka angielskiego w Centrum Języków Obcych Lingua School dla osób w wieku 25-75 lat ❗️😁👍

 Rozpoczęto remont chodnika przy ul. Piastowskiej.

W poniedziałek 11 listopada br., z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei (Klasztor) została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.

7 listopada br., Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, wspólnie z Wojciechem Rychterem Honorowym Prezesem "Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka "Szansa na Życie" w Sierpcu, uczestniczyli w Gali Charytatywnej „Pomagamy jak umiemy” organizowanej przez firmę ROSSMANN.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z powstaniem Otwartych Stref Aktywności (OSA).

Już po raz 28 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WOŚP zagra na ulicach miast i miasteczek.

Rozpoczął się remont chodników przy ul. Bema.

Rok nieuchronnie dobiega końca i powoli będziemy przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia. Ich nieodłącznym atrybutem są szopki betlejemskie, dawniej znajdujące honorowe miejsce w każdym domu.

30 października 2019r., w trakcie XXI Sesji Rady Miejskiej Sierpca, radni zostali zapoznani, zgodnie z art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe z  "Informacją o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019".

30 października 2019r., w trakcie XXI sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu Organizatora tj. samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński wraz ze swoim zastępcą – Piotr Nowakowski dokonał wręczenia Jarosławowi Żmijewskiemu aktu powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu.

Gdy nadchodziła jesień wieczory stawały się coraz dłuższe. W listopadowej wiejskiej obyczajowości szczególnymi momentami stawały się wówczas wigilie dni świętych Katarzyny i Andrzeja. Właśnie wtedy młodzież wiejska spotykała się na wróżbach, chcąc poznać przyszłość, zwłaszcza tą dotyczącą rychłego małżeństwa. Na pełne magii wieczory andrzejkowe zaprasza również Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

W dniu 4 listopada rozpoczną się prace związane z przebudową zjazdu przy ul. Ściegiennego (od ul. Piastowskiej).

Zakończyła się budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana.

W dniu 25 października odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu.