Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) zwołuję na  30 października 2019 r. (środa) na godz. 10:00  XXI sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

W poniedziałek, 7 października br. odbyła się inauguracja projektu Erasmus+. Do Sierpca przyjechali przedstawiciele Włoch, Francji, Rumunii i Turcji.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 9 października 2019 r. (środa) na godz. 15:00 XX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” od  dnia 3 października 2019 r. do dnia 9 października 2019r.

W dniach 28-29 września br. odbyły się XI Mistrzostwa Samorządowców w piłce nożnej w Rewalu.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506) zwołuję na 25 września 2019 r.
(środa) na godz. 11:00
XIX Sesję Rady Miejskiej Sierpca
, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Osiemdziesiąt lat temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę.

Miło Nam jest poinformować, iż został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego termin naboru wniosków nr 4/2019 z  zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W Sierpcu już po raz 8. zorganizowano Narodowe Czytanie, imprezę popularyzującą czytanie dzieł klasyki literatury polskiej.

W związku z planowanymi robotami budowlanymi polegającymi na budowie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Sierpcu w dniach 07.09.2019r. - 08.09.2019r. (tj. sobota – niedziela) wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie miasta. 

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2019/2020 2 września br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Markiem Z. Zdrojewskim odwiedził szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Sierpc.

Funkcjonowanie na terenie naszego miasta Sierpeckiej Szkółki Wędkarskiej pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Sierpca stało się priorytetem dla Koła Nr 120 PZW Miejskiego Kasztelan.

To spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Jego celem jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. 

Wakacje już za nami. Tegoroczne lato Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu tradycyjnie zakończyło  „Wykopkami w skansenie”.

1 września, w dzień 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski, wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Dariuszem Malanowskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Zbigniewem Długokęckim oddali hołd poległym Polakom.

Już po raz siódmy Zarząd Koła Nr 120 Miejskiego Kasztelan w Sierpcu był organizatorem Spławikowych Zawodów Wędkarskich "Puchar Sierpca" pod Patronatem Honorowym Jarosława Perzyńskiego – Burmistrza Miasta Sierpca.

Po raz kolejny Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie” w Sierpcu oraz Burmistrzem Miasta Sierpca zaprosiło osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich asystentów, członków stowarzyszeń zajmujących się pomocą społeczną i wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej zabawy podczas XII Mazowieckiego Dnia Integracji Osób Niepełnosprawnych.