W związku z planowanymi robotami budowlanymi polegającymi na budowie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Sierpcu w dniach 07.09.2019r. - 08.09.2019r. (tj. sobota – niedziela) wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie miasta. 

To spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Jego celem jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. 

Wakacje już za nami. Tegoroczne lato Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu tradycyjnie zakończyło  „Wykopkami w skansenie”.

Po raz IV na odbyła się nietypowa inscenizacja Bitwy Pod Grunwaldem.

Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie”  wzięło udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym sieć sklepów Tesco wraz z Fundacją Tesco zdecydowało wesprzeć inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyznać granty aż 375 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 1 125 000 zł.

21 sierpnia 2019r., w trakcie XVII sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński wraz ze swoim zastępcą – Piotr Nowakowski dokonał wręczenia Annie Trzcińskiej aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

21 sierpnia 2019r., w trakcie XVII sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Malanowski, Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr Nowakowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury - Marek Z. Zdrojewski oficjalnie pożegnali wieloletnią Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Sierpcu Związku Nauczycielstwa Polskiego – Panią Teresę Domagalską.

W dniu 14 sierpnia, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, wraz z Zastępcą Piotrem Nowakowskim, odwiedzili sierpecki żłobek, w którym aktualnie trwa adaptacja najmłodszych sierpczan.

Ledwie zakończył się czas żniw, pora już na kolejne prace polowe. W niedzielę 1 września w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zwiedzający będą mieli okazję przyłączyć się do wykopków, a potem zasmakować w zebranych ziemniakach, pieczonych wspólnie na ognisku.

Podczas IV Kasztelańskiego Festiwalu Smaków odbyła się druga edycja konkursu kulinarnego „Sierpecki Smak”.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na 21 sierpnia 2019 r. na godz. 11:00 XVII sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Już w najbliższą sobotę 24 sierpnia Muzeum Wsi Mazowieckiej otworzy swoje bramy dla osób z niepełnosprawnościami.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję  na 5 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00 XVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

1 sierpnia o godzinie 17:00, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wspólnie z samorządowcami miejskimi oraz powiatowymi, a także przedstawicielami stowarzyszeń i związków zawodowych, złożył kwiaty i oddał hołd Bohaterom walczącym w Powstaniu Warszawskim. 

Serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek (1 sierpnia) na „Dzień otwarty wykopów na sierpeckim zamku”.

W poniedziałek, 29 lipca, Burmistrz Jarosław Perzyński, jego Zastępca Piotr Nowakowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Malanowski uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie”. 

Niegdyś żniwa rozpoczynano z wielką nabożnością. O świcie żeńcy wychodzili w pole niosąc w ręku sierpy i kosy.

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w „siódmym okresie raportowania” (okres 07)  tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku, suszy rolniczej na obszarze Polski - w mieście  Sierpc, woj. mazowieckie) wśród upraw: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewów owocowych i roślin strączkowych- dla I kategorii gleby (klasa V i VI) istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach- co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód.

19 lipca w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, na zaproszenie kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński uczestniczył w uroczystości z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

W okresie wakacji sierpecki skansen zaprasza całe rodziny do udziału w spotkaniach ze sztuką i tradycją ludową Mazowsza w ramach programu Lato w skansenie.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję  na 16 lipca 2019 (wtorek) na godz. 08:00 XV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.