W dniu 12 marca 2015r., w Szkole Podstawowej Nr 3, odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 7. Na przewodniczącego Zarządu wybrano  Przemysława Burzyńskiego.

W skład Zarządu weszli:

- Przemysław Bartkowski
- Joanna Frej
- Arkadiusz Karwowski
- Maciej Malanowski
- Monika Rożniak
- Halina Waszkiewicz

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Jadwiga Osiecka
- Teresa Poraszka
- Włodzimierz Zaborowski