28 maja 2017r. w niedzielne, słoneczne popołudnie miłośnicy aktywnego wypoczynku spotkali się przed Centrum Kultury i Sztuki,   by wziąć udział w konkursie  „EKO-JAZDA NA BYLE CZYM- konkurs na stworzenie pojazdu z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych lub materiałów z odzysku, napędzanego siłą mięśni”.  W konkursie wzięły udział szkoły, przedstawiciele osiedli, stowarzyszeń oraz osoby indywidualne.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

 

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie stroju (damskiego, męskiego, młodzieżowego itp.) wykonanego z materiałów ekologicznych (np. papier), odpadów przeznaczonych do recyklingu, surowców wtórnych ( zużyte opakowania, kartony po napojach, butelki PET, puszki, torby foliowe, zakrętki itp.)
 2. Tematem przewodnim konkursu jest świat bajek, filmu i popkultury. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania prezentacji słownej do wykonanego stroju, którą reprezentant szkoły przedstawi podczas pokazu.

Uczestnicy

1.            Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sierpeckiego.

2.            Udział uczniów w konkursie wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły.

3.            Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 10 uczestników.

5.            Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych (indywidualnie):

           1. Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe

              1.1) klasy I-III-  max. 10 osób

              1.2) klasy IV-VI- max. 10 osób

          2. Kategoria wiekowa: szkoły gimnazjalne- max. 10 osób

          3. Kategoria wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne- max. 10 osób

Dzieci z oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych nie mogą być zgłaszane do konkursu, ze względu na specyfikację utworzonych kategorii.

Więcej szczegółów w regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU „ECO-MODA”-Konkurs na wykonanie stroju z materiałów ekologicznych,  surowców wtórnych.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

 

 

W sobotę 25 czerwca br. Jarosław Perzyński -Burmistrz Miasta Sierpc oraz Jarosław Żmijewski- Dyrektor  Centrum Kultury i Sztuki zaprosili mieszkańców z całego powiatu do wspólnej zabawy podczas „Magicznej Nocy Świętojańskiej”.  Impreza rozpoczęła się warsztatami plastycznymi  w foyer Centrum Kultury i Sztuki, podczas których  każdy mógł nauczyć się tworzyć kwiaty paproci z bibuły oraz nabyć umiejętności wyplatania wianków. Główne punkty programu odbywały się  na scenie plenerowej przy sierpeckich Jeziórkach. Dwugodzinny program artystyczny zapewniły grupy teatralne i taneczne działające przy Centrum Kultury i Sztuki oraz artyści z Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Imprezę uświetnił także koncert sierpeckiej Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.  

Punktem kulminacyjnym imprezy było rozstrzygnięcie konkursu na „Eko-Wianek Świętojański” zorganizowanego przez Gminę Miasto Sierpc. Konkurs polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu wianka ze świeżego materiału roślinnego. Wymogiem konkursowym było ,aby każdy wianek został stworzony z eko-materiałów: kwiatów, liści gałązek czy ziół. Wszyscy uczestnicy mogli zgłaszać swoje prace konkursowe do godziny 18:00, po czym czteroosobowa komisja w składzie: Marek Z. Zdrojewski- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, Janina Guzowska- studentka UTW, Bożena Ilska- kierownik artystyczny CKiSz, Katarzyna Przybyłowska- plastyk, miała czas na dokonanie oceny „Eko-Wianków” oraz wybranie najpiękniejszych prac.

Jury po dogłębnych analizach wybrało zwycięzców w 9 kategoriach wiekowych. Każdy laureat otrzymał atrakcyjne nagrody, które zostały  sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nagrodzeni otrzymali min. Tablety LENOVO, aparaty fotograficzny NIKON, odtwarzacze MP4 GRUNDIG, torby sportowe i plecaki ADIDAS, liczniki rowerowe KROSS oraz zestawy nagłaśniające.

Gmina Miasto Sierpc otrzymała dotację bezzwrotną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 75%, na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Sierpca”

 1. Dotacja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie - 14.022,00 zł.
 2. Środki własne: Gmina Miasto Sierpc - 4.674,00 zł.

Łączna kwota projektu 18.696,00 zł.

Wykonawca Projektu: Fundacja Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15/1,
00-743 Warszawa

 

 W dniu 26 listopada br., w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, odbył się konkurs Eco -  Moda, czyli konkurs na wykonanie stroju z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych. Poprzez zabawę i niezwykle kreatywne pomysły sierpecka młodzież mogła lepiej zrozumieć zagadnienia związane z ochroną naszego najbliższego otoczenia, czyli środowiska.

Konkurs spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem. Z  tej racji, że zgłosiło się ponad 300 uczestników konkurs został podzielony na dwie części: pierwsza przeznaczona dla szkół podstawowych i druga  dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warto podkreślić, że dzisiejszy konkurs został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, który przeznaczył 9 tys. zł na atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników. Dodatkowo Burmistrz Sierpca  ufundował nagrody dla uczniów ze szkół klas podstawowych 1-3.

Wyniki  konkursu „Eco-Moda”:

 

W dniu 26 listopada br. w Centrum Kultury i Sztuki,  odbędzie się konkurs pn. Eco -  Moda – konkurs na wykonanie stroju z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych –

- od godz. 9:00  -kategoria: szkoły podstawowe

- od godz. 12:00 – kategoria: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 

  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sierpeckiego. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych i nawyków selektywnej zbiórki odpadów  pośród młodzieży  szkolnej. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie stroju wykonanego z materiałów ekologicznych czy surowców wtórnych. Prace konkursowe pokażą młodemu pokoleniu, że część odpadów przeznaczonych do wyrzucenia można w kreatywny sposób ponownie wykorzystać. Temat strojów jest dowolny. 

 

Regulamin konkursu 

 

Gmina Miasto Sierpc otrzymała dotację bezzwrotną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 85% na projekt pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc”

 

Przedmiotem dofinansowania był demontaż, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest. Do zadania przystąpiło 28 beneficjentów, z czego wszyscy skorzystali z dotacji na transport i unieszkodliwienie, a dodatkowo 3 mieszkańców skorzystało z demontażu i zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest.

Wysokość dofinansowania wynosi: 

 1. Dotacja:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11.549,10zł 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –15.309,33zł 

Łączna kwota dotacji: 26.858,43zł 

     2. Pozostałe źródła: Właściciele nieruchomości – 4.739,73zł

Łączna kwota projektu to 31.598,16zł

 

 

4 października br., po raz czwarty, odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa „ Eko-Jazda na byle czym – masa krytyczna”. W niedzielne, słoneczne popołudnie miłośnicy aktywnego wypoczynku spotkali się przed Centrum Kultury i Sztuki,  by wziąć udział w konkursie  na stworzenie pojazdu z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych.  W konkursie wzięły udział szkoły, przedstawiciele osiedli, stowarzyszeń oraz osoby indywidualne. Takiego tłumu osób poruszających się pojazdami napędzanymi siłą mięśni jeszcze nie było.

Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Miasta Sierpca i Starosta Sierpecki. Współorganizatorami - Ognisko TKKF „Kubuś”, Komenda Powiatowa Policji, Centrum Kultury i Sztuki oraz Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP.

4 października 2015r. o godz. 15:00 przed Centrum Kultury  i Sztuki w Sierpcu odbędzie się impreza rekreacyjno-sportowa pn. EKO- JAZDA NA BYLE CZYM masa krytyczna. Organizatorami imprezy są: Starosta Sierpecki Jan Laskowski i Burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.

Podczas imprezy przeprowadzony będzie konkurs na stworzenie pojazdu z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych lub materiałów z odzysku, napędzany siłą mięśni - Konkurs EKO-JAZDA NA BYLE CZYM.

 

Regulamin konkursu EKO-JAZDA NA BYLE CZYM

 

Integralną częścią konkursu jest rekreacyjny przejazd uczestników stworzonymi pojazdami, napędzanymi siłą mięśni, przez miasto. Trasa przejazdu przebiegać będzie ulicami: start - parking przy CKiSz, Piastowska, Traugutta, Konstytucji 3-go Maja, Jana Pawła II, Okulickiego, Narutowicza, Płocka, Świętokrzyska, meta – parking przy CKiSz.

 

Już teraz zachęcamy do budowania pojazdów Uśmiech

Więcej informacji udziela Zespół ds. Promocji i Komunikacji - 24 275-86-49

 

Eko-jazda na byle czym - konkurs na stworzenie pojazdu z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych lub materiałów z odzysku, napędzany siłą mięśni - dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.000,00 zł. 

 

 

W 2015r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miastu Sierpc przyznano dotacje w kwocie 174.336,00zł na zadnie polegające na: „Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Solidarności i przyległych zwartych terenów zielonych - zakup i nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich„

 

 


 

    1. Renowacja zbiornika wodnego JEZIÓRKA znajdującego się na terenie miasta. Całkowita wartość                zadania 690 382,54 w tym pożyczka 441 002,54 zł. Zrealizowano w 2008 roku.

     2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu od         2008 do 2012

 1. I i II etap kwota łączna 3 466 924,52 zł w tym pożyczka 2 256 000,00 zł

 2. III etap kwota łączna 1 214 309,41 zł w tym pożyczka 787 320,00 zł

 3. IV etap kwota łączna 414 592,35 zł w tym pożyczka 265 000,00 zł

 4. V etap kwota łączna 1 271 468 zł w tym pożyczka 770 000,00zł

 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina – I etap ulica Żeromskiego. Wartość inwestycji 1 420 596,00 zł, w tym pożyczka 742 998,00 zł z WFOŚiGW. Inwestycja budowana była wspólnie z powiatem, którego udział finansowy w tym przedsięwzięciu wyniósł 321 000,00zł. Realizacja w 2012r

 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu – II etap. Dofinansowanie w kwocie 114 790,00 w formie dotacji. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 298 090 zł. Termin realizacji: 09.08.2012 do 05.10.2012

 3. W 2012r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miastu Sierpc przyznano dotacje na zadnie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu materiałów zawierających azbest z terenu naszego miasta. Dotacja w kwocie 18.753,12 zł celem wykonania wyżej wymienionego zadania. W rezultacie usunięto i zutylizowano 31,720 ton płyt azbestowo cementowych.