W ZWIĄZKU Z PODNOSZĄCYM SIĘ STANEM RZEKI SIERPIENICY, OSTRZEGAMY O MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ PODTOPIENIACH!

Intensywne opady deszczu mogą powodować powódź opadową oraz awarie energetyczne.  

Od środy (20.09.2017r.) zostaje wprowadzony zakaz poruszania się następującymi ulicami:

- od ul. Wojska Polskiego wzdłuż rzeki Sierpienicy, aż do Cmentarza Komunalnego,

- przejazd po obu stronach rzeki od ul. 11 Listopada do ul. Słowackiego.

Ulice zostaną zamknięte do poniedziałku -25.09.2017r.

Służby miejskie na bieżąco prowadzą ścisły monitoring poziomu wody w rzece Sierpienicy.

W razie wystąpienia niepokojących zjawisk prosimy o kontakt ze służbami ratunkowymi:

  • Straż pożarna, tel. 998
  • Numer alarmowy, 112
  • Policja, 997
  • Pogotowie ratunkowe, 999
  • Straż Miejska, 275-86-66
  • Komendant Straży Miejskiej, 506-156-578

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) zwołuję na  27 września 2017 r. ( środa) na godz. 10:00  XLV  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Badania realizowane będą wg następującego harmonogramu:

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Gmina Miasto Sierpc ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.”

 

 

 

LATO W MIEŚCIE 2017

 

 

W przypadku zauważenia bezpańskiego zwierzęcia

lub które uległo wypadkowi należy powiadomić odpowiednie służby

pod nr 24 275-20-66.

Służby niezwłocznie udadzą się na miejsce i podejmą stosowne działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza Książnica wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych
i niepełnosprawnych proponuje usługę „Zgłoś seniora, czyli książka z dostawą do domu”.

 

Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć                   

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

 

Osoby zainteresowane adopcją czworonogów

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze schroniskiem.

Schronisko dla zwierząt w Płocku: tel. (24) 262-47-99

OGLĄDANIE I ZWIEDZANIE SCHRONISKA:

  – w dni powszednie i święta  w godz. 900 - 1500

 ADOPCJE ODBYWAJĄ SIĘ:


 

Poniedziałek

godz. 800  - 1400

Wtorek

godz. 800  - 1400

Środa

godz. 900  - 1600

Czwartek

godz. 800 - 1400

Piątek            godz. 800 - 1400

 

http://schronisko.sitaplock.pl/

lub 

Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu Miejskiego: tel. 24/275-86-48

 

 

 

 

W związku z coraz niższymi temperaturami apeluję do Mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne,  starsze, znajdujące się pod wpływem alkoholu, narażone na wychłodzenie.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Sierpca uprzejmie informuje, że w  związku z wejściem w życie Uchwały Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755), rodzinom wielodzietnym przyznaje się Kartę Dużej Rodziny.

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA