Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 713) zwołuję na 15 lipca 2020 r. (środa) na godz. 10:00 XXXII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Na placu zabaw zostaną zamontowane nowe urządzenia, dlatego też ze względu na prace i doposażenie „OSA” do 6 lipca będzie wyłączona z użytkowania.

Mieszkańcy, którzy wskutek gwałtownej ulewy w nocy z dnia 21.06 - 22.06. br. ponieśli straty, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na 24 czerwca 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXXI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym. 

Burmistrz Miasta Sierpca informuje, że w dniu 27 maja 2020r. została podjęta UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu COVID-19

Szanowni Mieszkańcy,
Prosimy Was o aktywność i poświęcenie chwili na wypełnienie ankiety on-line, dzięki której będziemy mogli podjąć najlepsze działania mające na celu poprawę jakości powietrza w Sierpcu oraz planować ulepszenia w naszym mieście. ♻️🔅🚮

W związku ze wzmożona aktywnością  oszustów, którzy dzwonią do mieszkańców powiatu sierpeckiego i podając się za policjantów próbują wyłudzić pieniądze, apelujemy o zachowanie ostrożności i rozwagi podczas rozmów telefonicznych.

 Szanowni Seniorzy!

W trosce o Wasze bezpieczeństwo uruchomiliśmy infolinię w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.

Każdego dnia podejmujemy szereg ważnych działań dla zdrowia nas wszystkich. 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców dbając o ich bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo pracowników Urzędu Miejskiego.

Szanowni Rodzice!

 Informujemy, że stronie www.men.gov.pl zostały udostępnione materiały umożliwiające realizację:

Darmowe parkowanie w strefie do odwołania!

Szanowni Państwo!

Nie siejmy niepotrzebnej paniki! Zachowajmy spokój i rozwagę!

Zaplanuj swoją podróż za pomocą aplikacji „tropKM”

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

 

Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu jest miło poinformować o wprowadzonym udogodnieniu dla mieszkańców Sierpca.

 

Od 1 września trwa rekrutacja do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu” . Umozliwia on 60 osobom z podregionu płockiego zagrożonych wykluczeniem społecznym aktywizację społeczno – zawodową. Stanie się tak poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, płatne staże i indywidualne pośrednictwo pracy.

 

 

W przypadku zauważenia bezpańskiego zwierzęcia

lub które uległo wypadkowi należy powiadomić odpowiednie służby

pod nr 24 275-20-66.

Służby niezwłocznie udadzą się na miejsce i podejmą stosowne działania.

 

 

 

 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA