Na terenie Naszego Miasta w kilkunastu lokalizacjach posadzono 110 drzew oraz około 1300 roślin wieloletnich. 

W piątek, 1 października 2021 r. o godz. 15:00 odbyła się uroczystość wręczenia medali "Zasłużony dla Miasta Sierpca" podczas której uhonorowano dwóch Sierpczan.

W Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu odbyła się zbiórka żołędzi dla zwierząt zamieszkujących płockie zoo. Dzieci zebrały ponad 200 kg żołędzi!
W rok jubileuszu 700 lecia Miasta Sierpca wjedziemy pełną parą!

Zachęcamy do głosowania na Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu w ramach akcji Kinder Mleczna Kanapka "Przerwa na Wspólne Czytanie".

W dniu 19 września odbyła się impreza plenerowa pn. „Festyn Patriotyczny – piknik rodzinny” zorganizowana przez Miasto Sierpc, Parafię św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu oraz Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Sierpcu.

17 sierpnia 2021r. cztery nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu pomyślnie zdały przed pięcioosobową komisją powołaną przez Burmistrza egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

26 sierpnia br. w sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca  - Dariusza Malanowskiego, Zastępcy Burmistrza – Piotra Nowakowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca – Zbigniewa Długokęckiego, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej Sierpca, pań inspektor Wydziału Oświaty i Kultury oraz pań dyrektor sierpeckich szkół podstawowych Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński uhonorował 14 ósmoklasistów, którzy osiągnęli maksymalne wyniki podczas tegorocznego egzaminu pamiątkowymi dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (tabletami, czytnikami e-booków, słuchawkami bezprzewodowymi).

25 sierpnia 2021 r. odbyła się XLIX Sesja Rady Miejskiej Sierpca.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, na podstawie pkt 3.1.2 rozdziału VI Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazuje w załączeniu wykaz podmiotów realizujących ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

26 sierpnia 2021r., w trakcie XLIX sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński podziękował p. Ewie Mirosławie Krydzińskiej pełniącej obowiązki dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 Słoneczna Jedyneczka za zaangażowanie w kierowaniu jednostką przez ponad trzydzieści miesięcy w okresie od 2017 do 2021r.

24 sierpnia, 103. urodziny obchodzi Zasłużony Sierpczanin Pan Stefan Kośmider. 

12 sierpnia w Urzędzie Miasta Płocka, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński  wspólnie z samorządowcami z regionu płockiego, podpisał list intencyjny związany z opracowaniem strategii rozwoju w ramach programów perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2021 – 2027.

W dniu 7 sierpnia, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński brał udział w spotkaniu sprawozdawczym Rodzinnych Ogródków Działkowych im. M. Konopnickiej w Sierpcu.

Aż 168 200 zł trafi do sierpeckiej placówki w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury.”

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.

Kursy busa miejskiego od 2 lipca zostają wznowione!

  1. Pierwszy kurs według nowego rozkładu, uwzględniającego zgłaszane uwagi, będzie miał miejsce już w pierwszy piątek lipca (2 lipca) o godz. 8:00 na ul. Targowej.
  2. Prosimy zwrócić uwagę na rozkład jazdy w piątek, gdyż uległ on zmianie w stosunku do poprzedniego rozkładu.
  3. Autobus będzie kursował łącznie, tak jak do tej pory, cztery razy w tygodniu – po dwa kursy w piątek: o godz. 8:00 i o godz. 10:00 (wyjazd z ul. Targowej) oraz po dwa kursy w sobotę: o godz. 10:00 i o godz. 12:00 (wyjazd z ul. Targowej). 
  4. Autobus będzie kursował po pętli liczącej 10 km na trasie od ul. Targowej aż do Cmentarza Komunalnego. Przebieg dotychczasowej linii został zachowany.
  5. Cena biletu na całej trasie będzie wynosiła jak do tej pory 1,5 zł. Operator jest zobowiązany do respektowania ustawowych ulg. W związku z powyższym do bezpłatnych przejazdów są uprawnieni:

- posłowie i senatorowie RP,
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie - chodzi tylko o I grupę inwalidztwa,
- uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły,
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Z kolei do korzystania z 50% zniżki uprawnieni są:

- kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu, powojennego,
- studenci, 
- słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się poniżej.

 

 

Piątek

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (1 kurs)

Ul. Targowa: godz. 8:00
Ul. Piastowska: godz. 8:01
Dworzec PKP: godz. 8:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 8:06
Ul. Paderewskiego: godz. 8:09
Ul. Mickiewicza: godz. 8:10
Ul. Wiosny Ludów: godz. 8:11
Dworzec PKS: godz. 8:15
Parking Centrum (Gram Market): godz. 8:18
Plac Chopina: godz. 8:21
Ul. Reymonta: godz. 8:23
Ul. Kilińskiego: godz. 8:25
Ul. Kościuszki: godz. 8:28
Cmentarz komunalny: godz. 8:30

 

Piątek

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz komunalny: godz. 9:30
Ul. Kościuszki: godz. 9:32
Ul. Kilińskiego: godz. 9:35
Ul. Reymonta: godz. 9:38
Plac Chopina: godz. 9:40
Ul. Narutowicza: godz. 9:43
Dworzec PKS: godz. 9:46
Ul. Wiosny Ludów: godz. 9:50
Ul. Mickiewicza: godz. 9:51
Ul. Paderewskiego: godz. 9:52
Ul. Świętokrzyska: godz. 9:55
Dworzec PKP: godz. 9:58
Ul. Piastowska: godz. 9:59
Ul. Targowa: godz. 10:00

 

Piątek

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (2 kurs)

Ul. Targowa: godz. 10:00
Ul. Piastowska: godz. 10:01
Dworzec PKP: godz. 10:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 10:06
Ul. Paderewskiego: godz. 10:09
Ul. Mickiewicza: godz. 10:10
Ul. Wiosny Ludów: godz. 10:11
Dworzec PKS: godz. 10:15
Parking Centrum (Gram Market): godz. 10:18
Plac Chopina: godz. 10:21
Ul. Reymonta: godz. 10:23
Ul. Kilińskiego: godz. 10:25
Ul. Kościuszki: godz. 10:28
Ul. Cmentarz komunalny: godz. 10:30

 

Piątek

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz komunalny: godz. 12:00
Ul. Kościuszki: godz. 12:02
Ul. Kilińskiego: godz. 12:05
Ul. Reymonta: godz. 12:08
Plac Chopina: godz. 12:10
Ul. Narutowicza: godz. 12:13
Dworzec PKS: godz. 12:16
Ul. Wiosny Ludów: godz. 12:20
Ul. Mickiewicza: godz. 12:21
Ul. Paderewskiego: godz. 12:22
Ul. Świętokrzyska: godz. 12:25
Dworzec PKP: godz. 12:28
Ul. Piastowska: godz. 12:29
Ul. Targowa: godz. 12:30

 

Sobota

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (1 kurs)

Ul. Targowa: godz. 10:00
Ul. Piastowska: godz. 10:01
Dworzec PKP: godz. 10:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 10:06
Ul. Paderewskiego: godz. 10:09
Ul. Mickiewicza: godz. 10:10
Ul. Wiosny Ludów: godz. 10:11
Dworzec PKS: godz. 10:15
Parking Centrum (Gram Market): godz. 10:18
Plac Chopina: godz. 10:21
Ul. Reymonta: godz. 10:23
Ul. Kilińskiego: godz. 10:25
Ul. Kościuszki: godz. 10:28
Cmentarz komunalny: godz. 10:30

 

Sobota

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz komunalny: godz. 11:30
Ul. Kościuszki: godz. 11:32
Ul. Kilińskiego: godz. 11:35
Ul. Reymonta: godz. 11:38
Plac Chopina: godz. 11:40
Ul. Narutowicza: godz. 11:43
Dworzec PKS: godz. 11:46
Ul. Wiosny Ludów: godz. 11:50
Ul. Mickiewicza: godz. 11:51
Ul. Paderewskiego: godz. 11:52
Ul. Świętokrzyska: godz. 11:55
Dworzec PKP: godz. 11:58
Ul. Piastowska: godz. 11:59
Ul. Targowa: godz. 12:00

 

Sobota

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (2 kurs)

Ul. Targowa: godz. 12:00
Ul. Piastowska: godz. 12:01
Dworzec PKP: godz. 12:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 12:06
Ul. Paderewskiego: godz. 12:09
Ul. Mickiewicza: godz. 12:10
Ul. Wiosny Ludów: godz. 12:11
Dworzec PKS: godz. 12:15
Parking Centrum (Gram Market): godz. 12:18
Plac Chopina: godz. 12:21
Ul. Reymonta: godz. 12:23
Ul. Kilińskiego: godz. 12:25
Ul. Kościuszki: godz. 12:28
Cmentarz komunalny: godz. 12:30

 

Sobota

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz komunalny: godz. 13:30
Ul. Kościuszki: godz. 13:32
Ul. Kilińskiego: godz. 13:35
Ul. Reymonta: godz. 13:38
Plac Chopina: godz. 13:40
Ul. Narutowicza: godz. 13:43
Dworzec PKS: godz. 13:46
Ul. Wiosny Ludów: godz. 13:50
Ul. Mickiewicza: godz. 13:51
Ul. Paderewskiego: godz. 13:52
Ul. Świętokrzyska: godz. 13:55
Dworzec PKP: godz. 13:58
Ul. Piastowska: godz. 13:59
Ul. Targowa: godz. 14:00

 

Szkolne uroczystości z okazji zakończenia zająć edukacyjnych stworzyły możliwość uhonorowania uczniów odnoszących szczególne sukcesy.

Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód był oczywisty – pandemia. Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich. W województwie mazowieckim ruszają oni w teren od 23 czerwca.

 W dniu 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński odwiedził wychowanków Miejskiego Żłobka.

25-letni mieszkaniec Sierpca, uległ poważnemu wypadkowi, w którym doznał poważnych obrażeń - uraz rdzenia kręgowego, tetraplegia. Pilnie potrzebna jest rehabilitacja, która pomoże wrócić Andrzejowi do samodzielności.  Niestety, potrzebne są na to ogromne środki - ponad 130 tys. zł. Czas w tym przypadku jest na wagę złota.

Burmistrz Miasta Sierpca zaprasza do udziału w kolejnym projekcie realizowanym przez Gminę w zakresie eliminacji niskich źródeł emisji poprzez wsparcie finansowe osób ubogich energetycznie.

Z inicjatywy Burmistrza Jarosława Perzyńskiego, w dniu 15 stycznia odbyło się spotkanie  z Panem Markiem Nicewiczem Wójtem Gminy Lubicz.

W mieście pojawiły się pojemniki w kształcie serca, do których Mieszkańcy mogą wrzucać plastikowe nakrętki, które zostaną przekazane na rzecz organizacji zajmujących się potrzebującymi.

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD, a także zużyte świetlówki i LEDy.

Szanowni Państwo, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego zameldowanych, mieszkańców Sierpca, którzy w 2021 roku obchodzić będą 80 – tą, 85 - tą, 90 – tą, 95 -tą i 100. rocznicę urodzin.

Zgłoszenia może dokonać także członek rodziny Jubilata.

Wypełniony formularz należy umieścić w urnie, która znajduje się na parterze w budynku UM.

Informujemy także o możliwości zgłoszenia par małżeńskich obchodzących w 2021 r. Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Wnioski można otrzymać i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sierpcu.

WNIOSEK DOTYCZĄCY ROCZNICY URODZIN