Plakat informacyjny zawierający elementy graficzne oraz informację tekstową dotyczącą wydarzenia.