Plakat informujący o spotkaniu choinkowym dla dzieci z Osiedla nr 7. Plakat zawiera elementy graficzne oraz informację tekstową dotyczącą wydarzenia.

Plakat informacyjny zawierający elementy graficzne oraz informację tekstową dotyczącą wydarzenia.