Z uwagi na fakt ogłoszenia roku 2019 Rokiem gen. Władysława Andersa w Sierpcu 13 marca br. Uchwałą Nr 48/VIII/2019 Rada Miejska Sierpca powołała Kolegium Koordynujące program obchodów.