BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Perzyński

ul. Piastowska 11a , 09-200 Sierpc, sekretariat - pokój nr 12 A
Tel. (24) 275-86-86; Fax (24) 275-86-33;

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałki - w godz. 15:00 - 17:00
- środy - w godz. 8:00 - 10:00  w czasie trwającej pandemii Burmistrz nie przyjmuje interesantów.

Jarosław Perzyński urodził się w 1979 r. w Sierpcu. Z wykształcenia magister inżynier ekonomii (Prywatna Szkoła Biznesu i Administracji). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z budżetu UE oraz na Politechnice Gdańskiej z zakresu zarządzania projektami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi.

Już jako student rozpoczął pracę zawodową w branży telekomunikacyjnej. Przez dziesięć lat realizował z sukcesem projekty dla największych firm w Polsce. W 2009 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu E-Telbank Sp. z o.o., spółki stanowiącej część Grupy Exatel S.A./PGE S.A. Funkcję tą piastował do 2011 r.

W międzyczasie rozwijał swoje własne przedsięwzięcie stając się współwłaścicielem księgarni internetowej Drops.pl, a następnie właścicielem Wydawnictw Naukowo Technicznych Sp. z o.o. Jako przedstawiciel wiodącego wydawnictwa akademickiego na rynku polskiej książki został powołany w 2012 r. na stanowisko członka Rady Polskiej Izby Książki. Reprezentując powyższe stowarzyszenia referował na forum Komisji Europejskiej problemy z jakimi borykają się wydawnictwa na rynku książki.

W listopadzie 2014 r., w drugiej turze wyborów, został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Sierpca.

21 października 2018 r. w pierwszej turze został ponownie wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Sierpca.

Wolny czas spędza wspólnie z rodziną: żoną Elą oraz dziećmi: synem Kamilem i córką Basią. Jego pasją są podróże oraz sport, a przede wszystkim bieganie.

 

ZADANIA/KOMPETENCJE BURMISTRZA
Do burmistrza należą sprawy:

 • budownictwa i architektury
 • drogownictwa
 • działalności gospodarczej
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • finansowe i egzekucji administracyjnej
 • geodezji i kartografii
 • gospodarki mieniem komunalnym
 • inwestycji miejskich
 • planowania przestrzennego
 • planowania gospodarczego
 • polityki kadrowej urzędu
 • rolnictwa
 • stanu cywilnego
 • współpracy z innymi samorządami i z zagranicą
 • promocji miasta
 • obronne, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej urzędu.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad  następującymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:

 • Wydziałem Architektury i Gospodarki Gruntami
 • Wydziałem Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
 • Urzędem Stanu Cywilnego
 • Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego 
 • Biurem ds. Promocji i Komunikacji.

Pełni funkcję właściciela miejskich spółek komunalnych:

 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.
 • Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Piotr Przemysław Nowakowski

Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, sekretariat - pokój nr 12 A
Tel. (24) 275-86-86; Fax (24) 275-86-33 
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:


- poniedziałek- w godz. 15:00 – 17:00

- środa - w godz. 8:00 – 10:00   w czasie trwającej pandemii Zastępca Burmistrza nie przyjmuje interesantów.

Rodowity sierpczanin, absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Magister zarządzania gospodarczego o specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pracował w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie, a od 2015 roku pracownik Urzędu Miejskiego w Sierpcu na stanowisku asystenta burmistrza.

Od listopada 2017 roku, po ustawowej likwidacji stanowisk doradców i asystentów w samorządach, pracownik administracji w Biurze ds. Promocji i Komunikacji.

Jest pasjonatem sportu oraz członkiem zarządu MKS Mazur Sierpc, a także miłośnikiem przyrody.

 

Do zastępcy burmistrza należą sprawy:

 • edukacji
 • gospodarki komunalnej
 • gospodarki mieszkaniowej
 • informatyzacji
 • kultury
 • ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • polityki społecznej
 • porządku publicznego
 • robót publicznych
 • sportu
 • zdrowia
 • koordynacja działań i kierowanie pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zastępca burmistrza pełni nadzór nad następującymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:

 • Wydziałem Oświaty i Kultury
 • Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych
 • Strażą Miejską

W zakresie realizacji zadań miasta zastępca sprawuje nadzór nad:

 • szkołami podstawowymi i Gimnazjum Miejskim
 • przedszkolami miejskimi
 • miejskimi placówkami kultury:

          - Centrum Kultury i Sztuki
          - Miejską Biblioteką Publiczną
          - Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Zastępca burmistrza sprawuje funkcję burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków oraz wydaje, na podstawie upoważnienia burmistrza, decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

Podkategorie

 

 

 

 

 

SEKRETARZ MIEJSKI
- Barbara Wojciechowska-Dobies

 

 

 

 

 

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc
Pokój nr 16
Tel. (24) 275-86-28
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Wojciechowska-Dobies jest z wykształcenia magistrem prawa (absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania finansami i marketingu. W 2014 r. ukończyła kolejne studia podyplomowe – Akademia Liderów Samorządowych (Uniwersytet Warszawski).

W latach 1998-2009 pracowała w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (w tym w latach 2002-2007 była kierownikiem działu marketingu i zamówień publicznych).

Od 2 lutego 2009 r. sprawuje funkcje Sekretarza Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.

Czytaj więcej: Sekretarz