Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na 31 stycznia  2018 r. (środa) na godz.10:00 LI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

 

ZIMA W MIEŚCIE 2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 02:00 dnia 30.12.2017 do godz. 09:00 dnia 30.12.2017

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie od -3°C do -1°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

 

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ewa Łapińska

Godzina i data wydania: godz. 11:52 dnia 29.12.2017

 

 

    WCZK  MUW                  

/-/  Roman Madejski

 

XLIX sesja Rady Miejskiej Sierpca - 20 grudnia 2017 cz. 1 XLIX sesja Rady Miejskiej Sierpca - 20 grudnia 2017 cz. 2

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  zwołuję na 29 grudnia 2017 r. (piątek) na godz. 10:00 L Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.