Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK informuje o wystąpieniu rozległej awarii sieci wodociągowej w Sierpcu na ulicy Mickiewicza pomiędzy ulicą Słowackiego i ulicą Wyspiańskiego. 

Zapraszamy mieszkanki Sierpca (panie w wieku 50-69 lat) na bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne, które zostaną przeprowadzone przez pracowników NZOZ Medica w Łodzi.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 713) zwołuję na 15 lipca 2020 r. (środa) na godz. 10:00 XXXII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Na placu zabaw zostaną zamontowane nowe urządzenia, dlatego też ze względu na prace i doposażenie „OSA” do 6 lipca będzie wyłączona z użytkowania.