20 LIPCA oddaj krew w Sierpcu!

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję na 30 czerwca 2021 r. (środa) na godz. 10:00 XLVI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.