W dniu 7 października 2018 roku Burmistrz Miasta Sierpca zaprasza wszystkich mieszkańców Sierpca posiadających psy do wzięcia udziału w akcji bezpłatnego chipowania.

Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom " IV Sierpeckiej Dziesiątki"

Mamy dobrą informację dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się czy pobiec w Sierpeckiej Dziesiątce.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994.) zwołuję na  26 września 2018 r. (środa) na godz.10:00 LXII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.