Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) zwołuję na 31 marca 2021 r. (środa) na godz. 11:00 XLII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

DZIEŃ KOBIET - coroczne święto ustanowione w 1910 roku jako wyraz szacunku dla kobiet walczących o równouprawnienie.
W tym dniu Paniom wręczane są najczęściej kwiaty (goździki, tulipany), słodycze i drobne upominki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) zwołuję na 24 lutego 2021 r. (środa) na godz. 11:00 XLI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.