Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na 18 kwietnia 2018 r. (środa) na godz.10:00 LV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

„Procesja z palmami na dawnej wsi, czyli Niedziela Palmowa w skansenie”

Dwa tysiące lat temu pewien człowiek pochodzący z Judei przybył na osiołku do Jerozolimy, zaś mieszkańcy witali go z radością gałązkami palmy. Wspomnienie tego wydarzenia obchodzone jest do dziś jako Niedziela Palmowa.

 

Program dotacyjny „Niepodległa”, z którego dofinansowanie mogą pozyskać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, ma wspierać tych organizatorów obchodów stulecia odzyskania niepodległości, którzy planują przygotowanie wydarzeń lokalnych i regionalnych. Promowane będą wydarzenia angażujące społeczności lokalne. Budżet na dofinansowanie działań w ramach tego programu wynosi 6 milionów zł, a pojedynczy wniosek może uzyskać dotację od 8 do 150 tys. zł. Od organizatorów wymagane jest zapewnienie 15% udziału własnego. Wnioski o dotacje przyjmowane są do 23 marca. Regulamin i formularz do elektronicznego składania wniosków dotacyjnych dostępny jest na stronie programu dotacyjnego „Niepodległa”.

 

W związku z coraz niższymi temperaturami Burmistrz Jarosław Perzyński zwraca się z apelem do Mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, znajdujące się pod wpływem alkoholu, narażone na wychłodzenie. Nie bądźmy także obojętni na los zwierząt, które są narażone na wychłodzenie!

Jeżeli zauważymy, że komuś jest potrzebna pomoc reagujmy i informujmy odpowiednie służby. To może uratować komuś życie.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na 28 lutego 2018 r. (środa) na godz.10:00 LII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.