W poniedziałek, 6 listopada, rozpoczęły się roboty budowlane przy ul. Sempołowskiej.

 

W okresie Wszystkich Świętych , w rejonach cmentarzy Straż Miejska wyznaczyła dodatkowe parkingi dla pojazdów.

 

Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 72 wydanego o godz. 18:10 dnia 29-10-2017

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” od  dnia  26 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.