zamek plakat

 

W dniach 12.12-14.12 do Sierpca na parking przed CKiSz zawita Kino Mobilne 9D.

 

W sierpeckim Ratuszu 21 listopada 2018 odbył się wernisaż wystawy „Wszystkie barwy muzyki”.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję na  5 grudnia 2018 r. (środa) na godz. 11:00  II  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się 
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

 

Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórkę krawężników, ław betonowych i chodnika.

 

 

NOWY PLAKAT NA GABARYTY duy kopia

 

W. Jagielski plakat

 

plakat spirometria