Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję na  28 grudnia 2018 r. (piątek) na godz. 11:00  IV sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

 

koledy

 

 

zamek plakat

 

W dniach 12.12-14.12 do Sierpca na parking przed CKiSz zawita Kino Mobilne 9D.