W związku przygotowaniami wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu miasta Sierpca”