Jeśli chcesz: poznać zasady tworzenia dobrego projektu; poznać kryteria oceny projektów w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego; ocenić cudzy wniosek, aby z tym doświadczeniem pracować w przyszłości nad swoimi projektami - to spotkanie jest dla Ciebie!

 

majchrzak

plakat

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994.) zwołuję na 17 października 2018 r. (środa) na godz.10:00 LXVI  Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.