ZAPROSZENIE NA SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  SIERPCA

 

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

zwołuję

I sesję Rady Miejskiej Sierpca

w dniu 1 grudnia 2010r. ( środa) o godz. 1200

w sali  posiedzeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.


Burmistrz Miasta Sierpc

Miejska Biblioteki Publiczna

im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

wraz z

Pracownią Dokumentacji

Dziejów Miasta Sierpc

ZAPRASZAJĄ


na promocję albumu

Sierpc w fotografii

przygotowanego przez kolegium w składzie:

Tomasz Krukowski, Magdalena Staniszewska, Maria Wiśniewska

1 grudnia 2010 r., godz. 17ºº /środa/

Czytelnia MBP

LIFTING KOMUNALNYCH

Większości sierpczan, mieszkanie komunalne kojarzy się z niższym standardem, w porównaniu, na przykład, z mieszkańcami bloków spółdzielczych. I tak w zasadzie jest. Chociaż, jak się okazuje, być nie musi.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu zarządza, w imieniu miasta, 73 budynkami mieszkalnymi. W tym: 27 budynkami, stanowiącymi własność miasta, 7 prywatnymi i 39 Wspólnotami Mieszkaniowymi. Ich metryki i, co oczywiste,  stan techniczny, są różne. Różnice dotyczą także wyposażenia w media, co przekłada się na warunki zamieszkania. Ale to się sukcesywnie zmienia. Zagrażające mieszkańcom budynki, w latach 2002-2009 było ich pięć, zostały rozebrane a lokatorzy przekwaterowani. Podobne działania są podjęte w stosunku do kolejnych pięciu.

W tym okresie miasto pozyskało 22 lokale mieszkalne, a w ramach porozumienia z PKP i Spółdzielnią Mieszkaniową, wynajmuje 15 lokali.

NA INWESTYCYJNYM FRONCIE

 

Dwie duże i niezwykle ważne inwestycje realizuje, w bieżącym roku, samorząd miejski. Ich rangę podkreśla nie tylko wielkość poniesionych nakładów i pozyskanych środków unijnych, ale przede wszystkim fakt, że są zwieńczeniem wieloletnich starań i wpisują się w przyjętą przed kilkunastu laty, i konsekwentnie realizowaną,  strategię rozwojową. Przypominamy, że zakładała ona dwa główne obszary inwestycyjne: oświata i kultura oraz ochrona środowiska.

Jedną z tych inwestycji jest budowany w podsierpeckim Rachocinie Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsza i wdrożenie selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła.

Wartość tego projektu, będącego kluczowym i finalnym ogniwem, wcześniej na tym terenie zrealizowanych inwestycji, przekracza 16 milionów PLN. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 11 milionów.

OTWARCIE MOSTU I  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W piątkowe popołudnie, 5 listopada 2010, odbyły się dwie niecodzienne uroczystości.  O godzinie 15 został oficjalnie przekazany, po remoncie, most na Sierpienicy, w ciągu ulicy 11 Listopada. Przed kilku laty, ze względu na stan techniczny, został zamknięty dla ruchu ciężkich pojazdów, co wywołało zrozumiałe protesty przewoźników. Konsekwentne działania burmistrza, Marka Kośmidra, spowodowały, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, właściciel tej drogi, most zmodernizował nakładem dziewięciuset tysięcy złotych.

W krótkiej, ze względu na nienajlepszą pogodę, uroczystości na moście uczestniczyli, poza przedstawicielami samorządu miejskiego: dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Michał Twardy, dyrektor MZDW, Zbigniew Ostrowski oraz radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiesława Krawczyk

Wystąpienie burmistrza, Marka Kośmidra, wygłoszone w dniu 10 listopada 2010r.  podczas XLVII  sesji Rady Miejskiej Sierpca kończącej V kadencję 2006-2010

 

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Szanowni Państwo

 

Dobiegła końca piąta kadencja sierpeckiego samorządu. Fakt ten obliguje nas do podsumowania i oceny działań minionych czterech lat.

Najważniejszym czynnikiem, określającym możliwości działania, szczególnie w sferze inwestycji, są oczywiście posiadane środki, czyli budżet.

Jak kształtowały się budżety, po stronie dochodowej, w poszczególnych latach minionej kadencji?

v  w 2007 roku - 36 208 tysięcy złotych

v  w 2008 roku - 37 860 tysięcy złotych

v  w 2009 roku - 37 680 tysięcy złotych

v  plan - październik 2010 roku - 45 675 tysięcy złotych

Podstawowymi składnikami  dochodów budżetowych są:  dochody własne, udział w dochodach budżetu państwa w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych oraz subwencja oświatowa.

Tekst wystąpienia Przewodniczącego Rady Miejskiej wygłoszonego 10 listopada 2010r. podczas   XLVII  sesji, kończącej V kadencję Rady Miejskiej Sierpca  2006 -2010.

 Wysoka Rado!
Panie Burmistrzu!
Szanowni Państwo!

 W dniu dzisiejszym mijają cztery lata od dnia, w którym wolą sierpeckiego elektoratu powołano Radę Miejską V kadencji  (wybory 12 listopada 2006r.).

Cztery lata – to fizyczna kategoria czasu, ale czas może mieć również inny wymiar, gdy wpisze się w niego ludzkie działania, nadzieje i oczekiwania.

Cechą współczesnego, szybko uciekającego czasu jest to, że zdarzenia poszczególnych dni, tygodni, nie sumują się w naszej pamięci, ale zostają gdzieś za nami. Często uchodzą w zapomnienie. O tym chyba myślał Konstanty Ildefons Gałczyński, który w X Pieśni zawarł taką myśl: „Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.


BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIERPCU
 
Prowadzisz własną firmę lub chcesz założyć działalność gospodarczą?
Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób pozyskać środki
na realizację własnych pomysłów lub projektów ze środków publicznych?
Chciałbyś uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące prawa, podatków, ubezpieczeń
czy innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?
 

Punkt Konsultacyjny w Płocku

dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych

dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza realizuje projekt pn. Lokalny Punkt Konsultacyjny w Płocku finansowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem ”Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”.

 

Punkt Konsultacyjny pełni dyżur

w Urzędzie Miejskim w Sierpcu

w KAŻDY PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA.

 

Przedmiotem projektu jest prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w którym świadczone są bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w formie bezpośredniej, telefonicznej oraz drogą elektroniczną.

Zakres usług informacyjnych świadczonych przez PK:

1.      Omawianie zagadnień związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (podejmowanie działalności, obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw), jak również zagadnień dotyczących rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej.

2.      Przekazywanie informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych (charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu, przekazanie informacji istotnych z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu, np. danych teleadresowych instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakresu ich kompetencji, oferty banków i innych instytucji finansowych w tym funduszy pożyczkowych, pomoc na etapie przygotowywania projektu lub jego realizacji itp.).

3.      Przekazywanie informacji na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (możliwości skorzystania z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, usług doradczych proeksportowych, możliwości skorzystania z dofinansowywanych szkoleń).

4.      Przekazywanie innych informacji, takich jak: informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji, informacje o instytucjach posiadających bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych).

Dane teleadresowe:
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Punkt Konsultacyjny Płock
ul. 1-go Maja 12/44,09-402 Płock
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 24 381 15 37, mobile: 784 004 401

Konsultanci: Agnieszka Jankowska, Marcin Idziak

Kliknij jeśli chcesz zadać pytanie konsultantowi drogą elektroniczną

https://zpwim.home.pl/formularz/formularz.php

WŁADZE  SAMORZĄDOWE

MIASTA SIERPCA I POWIATU SIERPECKIEGO

zapraszają

na uroczystość  z okazji

92 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2010 roku

Program:


godz. 945 - Zbiórka pocztów sztandarowych przed kościołem

godz. 1000 - Msza Święta w intencji  Ojczyzny Sanktuarium MB Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei

ok.  godz. 1100 - Przemarsz pod pomnik Ofiar Katynia

ok. godz. 1115- Dalsza uroczystość  przy  pomniku  Ofiar Katynia

  • Okolicznościowe wystąpienie
  • Modlitwa za Poległych
  • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

 

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

 

 

- od 14 października do 31 grudnia 2010r.– Wystawa „Sierpecka oświata i kultura na przestrzeni wieków–Miejska Biblioteka. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

 

- 6 listopada 2010r., godz. 13.30 – Mecz piłki nożnej seniorów IV Ligi „Kasztelan Sierpc” –  „Wisła II Płock” – Stadion. Organizator: MKS „Kasztelan”.

 

- 8 listopada 2010r., godz. 17.15 - Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym.  Zajazd OAZA - Całownia

 

- 10 listopada 2010r., godz. 19.00 – Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza Sierpca            z okazji święta Odzyskania Niepodległości – Hala Sportowa im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy Szkole Podstawowej Nr 2. Organizatorzy: Organizatorzy: Burmistrz Miasta Sierpca, MOSiR, Zarządy Osiedli, Szkoła Podstawowa Nr 2

 

 

- 11 listopada 2010r., godz. 12.00 – Drugi Bieg Niepodległości – ul. Jana Pawła II przy pomniku Ofiar Katynia – Organizatorzy: Rada Miejska Sierpca, Burmistrz Miasta Sierpca, MOSiR, Zarządy Osiedli

 

-    11 listopada 2010r., godz. 13.30Zawody Strongmenów. Wystąpią czołowi zawodnicy okręgu i Sierpca. Hala Sportowa im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy Szkole Podstawowej Nr 2.  Organizatorzy: MOSiR, Szkoła Podstawowa Nr 2

 

- 11 listopada 2010r., godz. 18.30 - KONCERT PATRIOTYCZNY z okazji święta Odzyskania Niepodległości – Sanktuarium MB Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei. WYSTĄPIĄ: ORKIESTRA SALONOWA MODERATOdyrygent Orlin Bebenow, Ewa Olszewska – śpiew (sopran), Marcin Naruszewicz -  śpiew (tenor). Na koncert zapraszają Burmistrz i Rada Miejska Sierpca. Wstęp wolny.

 

- 12 listopada 2010r., godz. 17.00 – Koncert Kameralny z okazji święta Odzyskania Niepodległości w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w SierpcuSala Koncertowa PSM, ul. Armii Krajowej 4. Organizator PSM I stopnia w Sierpcu

 

-    13 listopada 2010r., godz. 10.00 – Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Sierpca z okazji święta Odzyskania Niepodległości –    Hala Sportowa im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy Szkole Podstawowej Nr 2.  Organizatorzy: Burmistrz Miasta Sierpca, MOSiR, Zarządy Osiedli, Szkoła Podstawowa Nr 2

 

-    17 listopada 2010r., godz. 18.00 – WIECZÓR Z EMILIANEM KAMIŃSKIM- spektakl słowno-muzyczny - Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu. Organizator: Dom Kultury w Sierpcu

 

-    17 listopada 2010r., godz. 19.00 – Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Burmistrza Sierpca  Hala Sportowa im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy Szkole Podstawowej Nr 2. Organizatorzy: MOSiR, Szkoła Podstawowa Nr 2

 

-    20-21 listopada 2010r. – VIII Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Mazowieckiego oraz zaprzyjaźnionych szkół artystycznych z Czech i Słowacji pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Sierpeckiego, Burmistrza Miasta Sierpca. Organizatorzy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sierpcu, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Organizatorzy zapraszają do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wstęp wolny.

v  20 listopada, od godz.9.00

v  21 listopada, od godz.9.00 – Koncert laureatów – godz. 17.00.

 

 

-    20 listopada 2010r., od godz. 9.00 - VIII Memoriał Ks. Prałata Ludomira Lissowskiego - pod patronatem honorowym: Burmistrza Miasta Sierpca, Proboszcza - Kustosza Sanktuarium M.B. Sierpeckiej, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi - będący: Mistrzostwami Mazowsza w SZACHACH AKTYWNYCH; Mistrzostwami Leśników Reg. Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi; Mistrzostwami Mieszkańców Sierpca  - Całownia k/Sierpca, Zajazd OAZA. Organizatorzy: Mazowiecki Związek Szachowy, Wydawnictwo Penelopa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Oddziału w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Płocku