Od połowy lipca trwa 3 edycja wykopalisk archeologicznych mających na celu ustalenie lokalizacji sierpeckiego zamku.
Dziś Pan Burmistrz Jarosław Perzyński odwiedził grupę poszukiwaczy, którą stanowią studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z p. dr Arturem Różańskim przy współudziale Pracowni Archeologicznej "TRECENTO".

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego włączone zostaną syreny alarmowe w mieście. Syreny zostaną uruchomione na 1 minutę i będą emitować dźwięk ciągły.

Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu jest miło poinformować, że w ramach "Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017" realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Gmina Miasto Sierpc otrzymała dofinansowanie na remont dachów małej i dużej sali gimnastycznej znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu.

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

 

                                              

OSTRZEŻENIE Nr 42

To na co tak wiele osób czekało staje się możliwe! :)

Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu jest niezmiernie miło poinformować, że jako Gmina Miasto Sierpc uzyskaliśmy od Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu.

W dniach 15-16 lipca odbyły się III Nocne zawody Karpiowe o Puchar Sierpeckiego Stowarzyszenia Wędkarzy Karp.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta  zwołuję  na 19 lipca 2017r. ( środa) na godz. 7:45  XLII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
  2. Uchwała RM ws zmiany uchwały nr 337/XLI/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
  3. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta 2017.
  4. Zakończenie obrad.

 

 Z poważaniem

 /-/  Jerzy Stachurski

Przewodniczący Rady Miejskiej

W minioną sobotę w Parku Miejskim im. T. Paciorkiewicza mieszkańcy Osiedla Nr 2 w Sierpcu powitali lato. Impreza przyciągnęła ponad 200 osób, a poprowadziły ją organizatorki – Joanna Szewczykowska i Izabela Piotrowska.