1. Autobus kursuje łącznie cztery razy w tygodniu (po dwa kursy w piątek: o godz. 9:00 i o godz. 11:00 oraz po dwa kursy w sobotę: o godz. 10:00 i o godz. 12:00).

2. Linia i komunikacja miejska w Sierpcu ma charakter "próbny". Ostatni kurs będzie miał miejsce 16 września (sobota). Jeśli zainteresowanie komunikacją w naszym mieście będzie na tyle duże to rozważona zostanie możliwość kontynuowania tego przedsięwzięcia.

3. Autobus kursuje po pętli liczącej 10 km na trasie od ul. Targowej aż do Cmentarza Komunalnego.

4. Cena biletu na całej trasie wynosi 1,5 zł. Operator jest zobowiązany do respektowania ustawowych ulg. W związku z powyższym do bezpłatnych przejazdów są uprawnieni:
- posłowie i senatorowie RP,
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie - chodzi tylko o I grupę inwalidztwa,
- uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły,
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Z kolei do korzystania z 50% zniżki uprawnieni są:
- kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu, powojennego,
- studenci, 
- słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

O wprowadzeniu innego rodzaju zniżek w komunikacji miejskiej może zadecydować wyłącznie Rada Miejska.

5. Po 2-3 miesiącach funkcjonowania linii miejskiej przewidziane są korekty co do przebiegu i rozkładu jazdy.


 

w dn. 4 kwietnia została podpisana umowa z firmą Transport Towarowo-Osobowy Janakiewicz Roman na realizację komunikacji miejskiej w Sierpcu.  Komunikacja ruszyła 16 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 


Autobus będzie kursował po pętli.

 


 

ROZKŁAD JAZDY

Piątek

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (1 kurs)

Ul. Targowa (Targowisko): godz. 9:00
Ul. Piastowska (Targowica): godz. 9:01
Ul. Dworcowa (Dworzec PKP): godz. 9:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 9:06
Ul. Płocka (Os. Witosa): godz. 9:09
Ul. Paderewskiego (Os. Witosa): godz. 9:09
Ul. Wiosny Ludów (Sąd Rejonowy): godz. 9:11
Ul. Konstytucji 3 Maja (Dworzec PKS): godz. 9:14
Ul. Jana Pawła II (Dworzec PKS): godz. 9:14
Parking Centrum (Gram Market): godz. 9:18
Ul. Narutowicza: godz. 9:19
Plac Chopina: godz. 9:21
Ul. Reymonta: godz. 9:23
Ul. Kilińskiego: godz. 9:25
Ul. Kościuszki (stacja paliw): godz. 9:28
Cmentarz Komunalny: godz. 9:30

Piątek

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz Komunalny: godz. 10:30
Ul. Kościuszki : godz. 10:33
Ul. Kilińskiego: godz. 10:35
Ul. Reymonta: godz. 10:37
Plac Chopina: godz. 10:40
Ul. Narutowicza: godz. 10:43
Parking Centrum (Gram Market): godz. 10:44
Ul. Jana Pawła II (Dworzec PKS): godz. 10:46
Ul. Konstytucji 3 Maja (Dworzec PKS): godz. 10:47
Ul. Wiosny Ludów (Sąd Rejonowy): godz. 10:49
Ul. Paderewskiego (Os. Witosa): godz. 10:51
Ul. Płocka (Os. Witosa): godz. 10:51
Ul. Świętokrzyska: godz. 10:53
Ul. Dworcowa (Dworzec PKP): godz. 10:56
Ul. Piastowska (Targowica): godz. 10:58
Ul. Targowa (Targowisko): godz. 11:00

Piątek

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (2 kurs)

Ul. Targowa (Targowisko): godz. 11:00
Ul. Piastowska (Targowica): godz. 11:01
Ul. Dworcowa (Dworzec PKP): godz. 11:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 11:06
Ul. Płocka (Os. Witosa): godz. 11:09
Ul. Paderewskiego (Os. Witosa): godz. 11:09
Ul. Wiosny Ludów (Sąd Rejonowy): godz. 11:11
Ul. Konstytucji 3 Maja (Dworzec PKS): godz. 11:14
Ul. Jana Pawła II (Dworzec PKS): godz. 11:14
Parking Centrum (Gram Market): godz. 11:18
Ul. Narutowicza: godz. 11:19
Plac Chopina: godz. 11:21
Ul. Reymonta: godz. 11:23
Ul. Kilińskiego: godz. 11:25
Ul. Kościuszki (stacja paliw): godz. 11:28
Cmentarz Komunalny: godz. 11:30

Piątek

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz Komunalny: godz. 12:00
Ul. Kościuszki : godz. 12:03
Ul. Kilińskiego: godz. 12:05
Ul. Reymonta: godz. 12:07
Plac Chopina: godz. 12:10
Ul. Narutowicza: godz. 12:13
Parking Centrum (Gram Market): godz. 12:14
Ul. Jana Pawła II (Dworzec PKS): godz. 12:16
Ul. Konstytucji 3 Maja (Dworzec PKS): godz. 12:16
Ul. Wiosny Ludów (Sąd Rejonowy): godz. 12:19
Ul. Paderewskiego (Os. Witosa): godz. 12:21
Ul. Płocka (Os. Witosa): godz. 12:21
Ul. Świętokrzyska: godz. 12:23
Ul. Dworcowa (Dworzec PKP): godz. 12:26
Ul. Piastowska (Targowica): godz. 12:28
Ul. Targowa (Targowisko): godz. 12:30

Sobota

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (1 kurs)

Ul. Targowa (Targowisko): godz. 10:00
Ul. Piastowska (Targowica): godz. 10:01
Ul. Dworcowa (Dworzec PKP): godz. 10:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 10:06
Ul. Płocka (Os. Witosa): godz. 10:09
Ul. Paderewskiego (Os. Witosa): godz. 10:09
Ul. Wiosny Ludów (Sąd Rejonowy): godz. 10:11
Ul. Konstytucji 3 Maja (Dworzec PKS): godz. 10:14
Ul. Jana Pawła II (Dworzec PKS): godz. 10:14
Parking Centrum (Gram Market): godz. 10:18
Ul. Narutowicza: godz. 10:19
Plac Chopina: godz. 10:21
Ul. Reymonta: godz. 10:23
Ul. Kilińskiego: godz. 10:25
Ul. Kościuszki (stacja paliw): godz. 10:28
Cmentarz Komunalny: godz. 10:30

Sobota

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz Komunalny: godz. 11:30
Ul. Kościuszki : godz. 11:33
Ul. Kilińskiego: godz. 11:35
Ul. Reymonta: godz. 11:37
Plac Chopina: godz. 10:40
Ul. Narutowicza: godz. 11:43
Parking Centrum (Gram Market): godz. 11:44
Ul. Jana Pawła II (Dworzec PKS): godz. 11:46
Ul. Konstytucji 3 Maja (Dworzec PKS): godz. 11:47
Ul. Wiosny Ludów (Sąd Rejonowy): godz. 11:49
Ul. Paderewskiego (Os. Witosa): godz. 11:51
Ul. Płocka (Os. Witosa): godz. 11:51
Ul. Świętokrzyska: godz. 11:53
Ul. Dworcowa (Dworzec PKP): godz. 11:56
Ul. Piastowska (Targowica): godz. 11:58
Ul. Targowa (Targowisko): godz. 12:00

Sobota

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (2 kurs)

Ul. Targowa (Targowisko): godz. 12:00
Ul. Piastowska (Targowica): godz. 12:01
Ul. Dworcowa (Dworzec PKP): godz. 12:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 12:06
Ul. Płocka (Os. Witosa): godz. 12:09
Ul. Paderewskiego (Os. Witosa): godz. 12:09
Ul. Wiosny Ludów (Sąd Rejonowy): godz. 12:11
Ul. Konstytucji 3 Maja (Dworzec PKS): godz. 12:14
Ul. Jana Pawła II (Dworzec PKS): godz. 12:14
Parking Centrum (Gram Market): godz. 12:18
Ul. Narutowicza: godz. 12:19
Plac Chopina: godz. 12:21
Ul. Reymonta: godz. 12:23
Ul. Kilińskiego: godz. 12:25
Ul. Kościuszki (stacja paliw): godz. 12:28
Cmentarz Komunalny: godz. 12:30

Sobota

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz Komunalny: godz. 13:00
Ul. Kościuszki : godz. 13:03
Ul. Kilińskiego: godz. 13:05
Ul. Reymonta: godz. 13:07
Plac Chopina: godz. 13:10
Ul. Narutowicza: godz. 13:13
Parking Centrum (Gram Market): godz. 13:14
Ul. Jana Pawła II (Dworzec PKS): godz. 13:16
Ul. Konstytucji 3 Maja (Dworzec PKS): godz. 13:17
Ul. Wiosny Ludów (Sąd Rejonowy): godz. 13:19
Ul. Paderewskiego (Os. Witosa): godz. 13:21
Ul. Płocka (Os. Witosa): godz. 13:21
Ul. Świętokrzyska: godz. 13:23
Ul. Dworcowa (Dworzec PKP): godz. 13:26
Ul. Piastowska (Targowica): godz. 13:28
Ul. Targowa (Targowisko): godz. 13:30