Przejdź do treści
Facebook Instagram

Aktualności

Konkurs dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Burmistrz Miasta Sierpca na podstawie Uchwały nr 614/LXXVI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań, zmienionej Uchwałą nr 735/LXXXIX/2023 Rady Miejskiej Sierpca w sprawie zmiany uchwały  nr 614/LXXVI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań oraz na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  z dnia 22.11.2023 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz.1073) ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Sierpc w 2024 r.

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” od  dnia 30 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r.

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” od  dnia 30 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r.