Przejdź do treści
Facebook Instagram

Wydziały

Sekretariat Burmistrza Miasta

tel. 24 275-86-86
tel./fax 24 275-86-33

Podinspektor – Paulina Kopycińska


Wydział Organizacyjny

tel. 24 275-86-27

Sekretarz Miejski – Barbara Wojciechowska-Dobies


Biuro Rady

tel. 24 275-86-29

Inspektor – Beata Kowalska


Wydział Finansowy

tel. 24 275-86-40

Skarbnik Miejski – Katarzyna Joniak


Biuro Podatkowe

tel. 24 275-86-22

Kierownik Biura – Krystyna Nowakowska


Inspektor ds. płac

tel. 24 275-86-39

Inspektor – Paulina Wierzbicka-Kościjańska


Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami

tel. 24 275-86-55

Naczelnik Wydziału – Wioleta Szpejcher


Wydziału Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

tel. 24 275-86-59

Naczelnik Wydziału – Piotr Brzeski


Wydział Inwestycji i Remontów

tel. 24 275-86-45

Naczelnik Wydziału – Bogdan Ciemiecki


Wydział Oświaty i Kultury

tel. 24 275-86-44

Naczelnik Wydziału – Marek Zdrojewski


Biuro Promocji i Marketingu

tel. 24 275-86-31

Kierownik Biura – Marta Garwoła


Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

tel. 24 275-86-53

Inspektor – Tomasz Górzyński


Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych

tel. 24 275-86-47

Naczelnik Wydziału – Lidia Rymer


Urząd Stanu Cywilnego

tel. 24 275-86-25

Kierownik – Anna Kajkowska


Biuro Spraw Obywatelskich

tel. 24 275-86-63

Kierownik Biura – Katarzyna Strześniewska


Straż Miejska

tel. 24 275-20-66, 506-15-65-78

Komendant – Jarosław Krydziński


 

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

  • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
  • alejki piesze,
  • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
  • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.