Przejdź do treści
Facebook Instagram

Ogłoszenia

Zaproszenie na XCIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688) zwołuję na 28 lutego 2024 r. (środa) na godz. 11:00 XCIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Konkurs dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Burmistrz Miasta Sierpca na podstawie Uchwały nr 614/LXXVI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań, zmienionej Uchwałą nr 735/LXXXIX/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 listopada 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2024 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2024 roku.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.