Przejdź do treści
Facebook Instagram

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ogrzewania

Nabór wniosków: 01.08.2023 – 31.10.2023

Nazwa: Uchwała Nr 681/LXXXIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła

Pula środków do rozdysponowania: 70.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 60% kosztów kwalifikowanych zadania

Informacja o uproszczonej ofercie zadania publicznego – Stowarzyszenie Artystyczny Warsztat Kultury

Dnia 11 lipca 2023 roku Stowarzyszenie Artystyczny Warsztat Kultury z siedzibą w Płocku przy Alei Piłsudskiego 35/1 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 571) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, przemocy domowej i innymi deficytami” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacja o uproszczonej ofercie zadania publicznego – MKS „Kasztelan” Sierpc

Dnia 14 lipca  2023 roku Miejski Klub Sportowy „Kasztelan” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 571) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonie letnie pod nazwą kultura i sport jako forma wyciągnięcia dziecka z zagrożeń uzależnieniami” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacja o uproszczonej ofercie zadania publicznego – Fundacji Akademii Boskiej Piłki

Dnia 14 lipca 2023 roku Fundacja Akademia Boskiej Piłki z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Witosa 1a/2 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 571) złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowo -profilaktyczny. ” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zaproszenie do do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (dalej zwanym „Programem współpracy”). Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 10 do 25 lipca br.