Przejdź do treści
Facebook Instagram

Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2024 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2024 roku.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi