Przejdź do treści
Facebook Instagram

X edycja projektu Zielona ławeczka

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski projekt grantowy dla mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
Cel projektu to zmiana zaniedbanych terenów na osiedlach w miniogrody z ławką. Efektem ich pracy będą zielone przestrzenie do odpoczynku i spotkań.

W projekcie można zdobyć grant na zakup roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów miniogrodu np. domków dla owadów. Maksymalna wysokość grantu to:

  • 3000 zł na miniogrody z obiektami mikroretencji;
  • 2500 zł na miniogrody bez tych obiektów.

Pula grantów wynosi 45 000 zł.

CELE PROJEKTU

  1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców..
  2. Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji.
  3. Zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

DLA KOGO?

Do udziału w projekcie zapraszamy zespoły sąsiedzkie, czyli grupy sąsiadów, które chcą poprawić wygląd osiedla. Zbierzcie minimum 5 osób. Skład Waszego zespołu może się zwiększyć, gdy inni sąsiedzi włączą się w działania. Wybierzcie lidera. Będzie on Was reprezentował w kontaktach z administracją terenu i z nami.

Zgłoście ogólnodostępny teren w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców.

Szczegółowe zasady udziału w projekcie znajdziecie w REGULAMINIE.

link do formularza zgłoszenia

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.