Przejdź do treści
Facebook Instagram

Archiwum

Zaproszenie na XCV Sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688) zwołuję na 27 marca 2024 r. (środa) na godz. 11:00 XCV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Zaproszenie na XCIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 1 marca 2024 r. (piątek) na godz. 07:30 XCIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.

Zaproszenie na XCIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688) zwołuję na 28 lutego 2024 r. (środa) na godz. 11:00 XCIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.