Przejdź do treści
Facebook Instagram

Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2024 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2024 roku.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Ogłoszenie kliknij tutaj

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.