Przejdź do treści
Facebook Instagram

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH OFERTĘ DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, realizując zadanie 3.1.2. Krajowego programu przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024–2030 przekazuje wykaz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec osób stosujących  przemoc domową.

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH OFERTĘ DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a  tel. 024 276 76 60 e-mail: pcpr.sierpc@wp.pl

  • poradnictwo psychologiczne, prawne, realizacja programów korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska12 tel. 24 275 46 44 email: mops_sierpc@poczta.onet.pl

  • praca socjalna, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego, świadczenia z pomocy społecznej, dyżury specjalistów: prawnik, pedagog, psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Narutowicza 21c tel. 24 275 31 58 e-mail: gops.sierpc@interia.pl

  • praca socjalna, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego, świadczenia z pomocy społecznej,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie 09-213 Gozdowo ul. Gozdawy 21 tel.  24 276 220 27 e-mail: gopsgozdowo@gazeta.pl

  • praca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, bezpłatnych porad udzielają specjaliści: psycholog, prawnik, mediator

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie 09-214 Mochowo ul. Sierpecka 2  tel. 24 276 31 91 e-mail:  gops.mochowo@op.pl

  • praca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 13 tel. 24 276 40 79 mail. gops.rosciszewo@wp.pl

  • praca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, poradnictwo prawne, terapeuta, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie 09-227 Szczutowo ul. Lipowa 9 tel. 024 276 71 90 mail: gops-szczutowo@tlen.pl

  • praca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, terapia dla osób uzależnionych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zawidzu 09-226 Zawidz Kościelny ul. Mazowiecka 24 tel. 024 276 61 94 email gops@zawidz.pl

  • działania w ramach pracy socjalnej i prac Zespołu interdyscyplinarnego

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  w Sierpcu ul. Słowackiego 16 tel. 24/275 85 47

  • udziela świadczeń osobom uzależnionym od: alkoholu, hazardu, alkoholu i narkotyków (uzależnienie mieszane), a także osobom współuzależnionym.

 

Najnowsze wiadomości