Przejdź do treści
Facebook Instagram

Burmistrz Miasta Sierpca informuje o naborze wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwieniu płyt azbestowo-cementowych pochodzących z wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego/gospodarczego.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców miasta Sierpca.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 242758648

Wniosek można pobrać ze strony https://bip.sierpc.pl/bipkod/10878844

Termin składania wniosków do 30.08.2024 rok

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.