Przejdź do treści
Facebook Instagram

Informacja

Dnia 2 lipca 2024 roku Klub Sportowy Taekyon z siedzibą w Sierpcu, ul. Rypińskiej 10, 09-200 Sierpc w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 571) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Obóz przygotowawczo-kondycyjny” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Uznając celowość realizacji w/w zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Z treścią oferty można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu w Wydziale Spraw Społecznych i Komunalnych, pokój 29 w godz. 7:30-15:30. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do Urzędu Miejskiego w Sierpcu pod adresem: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11 a lub e-mailem: na adres: k.szpakowska@um.sierpc.pl do dnia 10 lipca 2024 roku.

w/z NACZELNIKA
Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych
/-/
Agnieszka Pniewska

Najnowsze wiadomości