Przejdź do treści
Facebook Instagram

Inwestycje

Trwa modernizacja sierpeckiej starówki

Trwają prace związane z modernizacją sierpeckiej starówki.

Zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca” dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Informacje o utrudnieniach na drodze krajowej nr 10

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi w ramach realizacji zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu” (budowa tzw. obwodnicy Sierpca), przypominamy o występujących utrudnieniach na krajowej „dziesiątce”.