Przejdź do treści
Facebook Instagram

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Sierpcu

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… nowe budownictwo!

Został ogłoszony przetarg na budowę zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Sierpcu, w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM).
W Naszym Mieście wybudujemy budynki wielorodzinne z 40 mieszkaniami, dla rodzin, które:
  • nie posiadają własnego mieszkania,
  • dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu,
  • posiadają zbyt niskie dochody na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.
Jakie są korzyści z bycia najemcą SIM?
  • Mieszkanie bez kredytu,
  • Partycypacja w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego,
  • Umowa najmu z dojściem do własności (możliwość wykupu mieszkania po minimum 15 latach najmu).

Burmistrz Jarosław Perzyński wspólnie z radnymi Krzysztofem Kacperskim oraz Krzysztofem Skrzyńskim wizytowali na terenie przeznaczonym pod budowę.

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

  • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
  • alejki piesze,
  • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
  • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.