Przejdź do treści
Facebook Instagram

Inwestycje

Postępy prac przy budowie ul. Leopolda Okulickiego

Trwa budowa ul. Leopolda Okulickiego.

Ma odcinku od ul. Romualda Traugutta do ul. Gabriela Narutowicza trwają roboty drogowe. W ramach realizacji zadania zostały już wykonane prace ziemne związane z wykonaniem nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II, regulacjach studni oraz przebudowie odcinka sieci wodociągowej. Obecnie trwają prace związane z budową ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa wjazdów.

Powstaje nowa kuchnia w Zespole Miejskich Przedszkoli w Sierpcu

Trwają prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb przedszkolnej kuchni.

Nowy blok kuchenny powstanie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych – jednostki oświatowe”.

Urząd bez barier

Rozpoczęły się prace związane z dobudową windy do budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej”.