Przejdź do treści
Facebook Instagram

Remont placów zabaw w Sierpcu

Rozpoczęły się remonty placów zabaw na terenie miasta.
W ramach prac wykonane będą: demontaż, piaskowanie, malowanie, wymiana uszkodzonych urządzeń oraz uzupełnienie i wymiana piasku.

W ciągu najbliższych dni zostanie uruchomiony także plac zabaw przy ul. Narutowicza.
Musimy dokonać jego naprawy, ponieważ po ostatnim akcie wandalizmu w ogrodzeniu wystawały druty, co stanowiło zagrożenie dla osób korzystających z placu.
Łącznie przygotowanych do wiosny będzie 12 miejsc:
 1. siłownia zewnętrzna przy ul. Aleksandra Fredry (Jeziórko),
 2. plac zabaw osiedle Paderewskiego oraz „Street Workout Park”,
 3. siłownia zewnętrzna przy ul. Wiosny Ludów – Płocka,
 4. plac zabaw przy ul. Jagiełły,
 5. plac zabaw ul. Chrobrego,
 6. plac zabaw i siłownia ul. Stefanii Sempołowskiej,
 7. plac zabaw ul. Kwiatowa,
 8. plac zabaw i siłownia ul. Dworcowa,
 9. plac zabaw ul. Władysława Reymonta,
 10. plac zabaw i siłownia ul. Armii Krajowej,
 11. plac zabaw i siłownia ul. Kazimierza Pułaskiego,
 12. plac zabaw ul. Jana Kilińskiego.
Kolejne miejsca będą naprawiane na przełomie 2024 i 2025 roku.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.