Przejdź do treści
Facebook Instagram

Wizyta techniczna na dworcu kolejowym

27 lutego Burmistrz razem z radnym Krzysztofem Rudowskim oraz z Radnym Krzysztofem Kacperskim – Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, odwiedzili z wizytą techniczną teren budowy na dworcu kolejowym.

Postępy prac idą zgodnie z planem a wnętrze budynku nabiera nowego charakteru.

Zadanie pn. „Rewitalizacja historycznej części miasta-etap2-wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego oraz dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
1. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 4 500 000,00 zł.
2. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego: 4 000 000,00 zł.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.