Przejdź do treści
Facebook Instagram

Prace drogowe na ul. Narutowicza

Trwa II etap remontu ul. Gabriela Narutowicza – odcinek od od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Piastowskiej.

W ulicy trwają obecnie prace związane z budową kanalizacji deszczowej, wymianą rur oraz remontem chodników.
Radni Rady Miejskiej Sierpca, Joanna Szewczykowska oraz Krzysztof Kacperski, w minionym tygodniu doglądali inwestycję.

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

  • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
  • alejki piesze,
  • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
  • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.