Przejdź do treści
Facebook Instagram

Podpisanie umowy na II etap remontu ul. Gabriela Narutowicza.

Umowa z wykonawcą, firmą BORA Sp. z o.o z Płocka, została podpisana.
Lada dzień pracownicy firmą wejdą na teren budowy!

Termin oddania to grudzień 2024 roku.
„Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu – szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza – Muzeum Wsi Mazowieckiej” ( I i II etap).
Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 960 000 zł.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.