Przejdź do treści
Facebook Instagram

Nowe bloki komunalne przy ul. Armii Krajowej

Podpisaliśmy akt notarialny dzielący wspólnotę Armii Krajowej nr 3 i nr 5 na dwie oddzielne wspólnoty. Jest to ostatni krok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedstawiamy zrealizowany przez Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski S.C. . projekt dwóch budynków wielorodzinnych, które mamy nadzieje powstaną przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu w najbliższej kadencji. Zastąpią one stare zabudowania kolejowe.
  • Budynki będą wyposażone w windy przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz inne udogodnienia (tj. centralne ogrzewanie, łazienka w każdym z mieszkań), których do tej pory brakowało Mieszkańcom.
W obu budynkach zaprojektowano 78 mieszkań o różnych przekrojach powierzchniowych od 26m2 do 60m2.
  • Architektonicznie, w zakresie bryły, gabarytów, ukształtowania dachów projektanci starali się zachować do klimatu ulicy Armii Krajowej.
Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się w 2025 roku.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.