Przejdź do treści
Facebook Instagram

Budowa „Małej obwodnicy Sierpca”

W środę 28 lutego br., Burmistrz Jarosław Perzyński z Dariuszem Malanowskim – Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca oraz Wojciechem Skorłutowskim Radnym Rady Miejskiej Sierpca , sprawdzili na jakim etapie są prace związane z budową obwodnicy.

Aktualnie rozpoczął się montaż oświetlenia. Zostaną zamontowane nowoczesne lampy typu LED.

Nie możemy się doczekać, aż Nasza „Mała Obwodnica Sierpca” będzie dostępna dla wszystkich!

Liczymy na to, że prace zostaną zakończone pod koniec pierwszego półrocza.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego za wsparcie, bez którego realizacja tak dużego zadania nie byłaby możliwa.
Inwestycja dofinansowana jest także w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.