Przejdź do treści
Facebook Instagram

Specjalistyczna wanna dla sierpeckiego szpitala

Pomagamy sierpeckiemu szpitalowi!

Miasto Sierpc zakupiło specjalistyczną wannę, za blisko 55 tysięcy złotych, na potrzeby sierpeckiego szpitala.
13 marca br. w obecności Dyrektora SPZZOZ SIERPC – Pana Marka Kuczmarskiego, Członków Rady Społecznej Szpitala: Radnego Rady Miejskiej Sierpca – Krzysztof Rudowski oraz Radego Rady Powiatu Sierpeckiego – Wojciecha Rychtera, podpisaliśmy umowę na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla sierpeckiej placówki.
Mamy nadzieję, że wanna będzie ogromnym wsparciem dla pracowników oraz pacjentów, szczególnie tych przebywających w nowopowstałym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, który funkcjonuje przy szpitalu.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.