Przejdź do treści
Facebook Instagram

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

  • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
  • alejki piesze,
  • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
  • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

 

Umowa z wykonawcą – Sołdański Paweł Usługi Remontowo- Budowlane została podpisana  w obecności Zastępcy Burmistrza Piotra Nowakowskiego oraz Radnych Rady Miejskiej: Waldemaar Frydrychowicza oraz Dariusza Siecińskiego.

 

Całkowity koszt zadania to 359 996,40 zł.

 

Podpisanie umowy na Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury. Na zdjęciu Zastępca burmistrza, Skarbnik oraz dwóch Radnych Rady Miejskiej Sierpca. Podpisanie umowy na Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury. Na zdjęciu, siedzą za biurkiem Zastępca burmistrza, Skarbnik oraz dwóch Radnych Rady Miejskiej Sierpca, którzy podpisują umowę. Podpisanie umowy na Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury. Na zdjęciu, siedzą za biurkiem wykonawca oraz Radny miejski. Podpisanie umowy na Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury. Na zdjęciu, siedzą za biurkiem Zastępca burmistrza, Skarbnik oraz dwóch Radnych Rady Miejskiej Sierpca, którzy podpisują umowę. Podpisanie umowy na Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury. Na zdjęciu, siedzą za biurkiem Zastępca burmistrza, Skarbnik oraz dwóch Radnych Rady Miejskiej Sierpca, którzy podpisują umowę.

Najnowsze wiadomości