Przejdź do treści
Facebook Instagram

Trwa II etap modernizacji sierpeckiej starówki

Trwa II etap modernizacji Starego Miasta polegający na zagospodarowaniu terenu przy Placu Chopina. Jest to proces długofalowy, rozłożony na kilkanaście sekcji budowlanych.

Co zostało już zrobione:
  • kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią,
  • miejsca parkingowe z kostki betonowej oraz budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej.
Jest to inwestycja za ponad 7 mln złotych!
Zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca” dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wartość dofinansowania: 6 905 835,00 zł
Całkowita wartość zadania: 7 269 300,00 zł

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

  • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
  • alejki piesze,
  • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
  • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.