Przejdź do treści
Facebook Instagram

„Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu”

Umowa o przyznanie pomocy Nr 03205-6935-UM0714915/22 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

Koszty całkowite realizacji operacji: 201 500,00 zł

Koszty kwalifikowalne: 168 001,38 zł

Kwota dofinansowania: 106 899,00 zł

Wkład własny: 94 601,00 zł

Okres realizacji operacji 02.01.2023 r. – 30.04.2024 r.

W wyniku realizacji operacji spełniono wskaźnik liczba wybudowanych lub przebudowanych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej.

Najnowsze wiadomości