Przejdź do treści
Facebook Instagram

Absolutorium i wotum zaufania za 2023 r.

W dniu 19 czerwca br., Rada Miejska Sierpca udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 r.

Po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz uchwałą Komisji Rewizyjnej, która wniosła o udzielenie absolutorium, Rada Miejska w Sierpcu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2023 rok oraz w sprawie udzielenia Burmistrzowi, Jarosławowi Perzyńskiemu, wotum zaufania i absolutorium.
Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w trakcie sesji Rady Miejskiej Sierpca. Na zdjęciu Burmistrz Jarosław Perzyński zabierający głos podczas omawiania Raportu o stanie gminy. W tle widocznie Radni Rady Miejskiej. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w trakcie sesji Rady Miejskiej Sierpca. Na zdjęciu Burmistrz Jarosław Perzyński zabierający głos podczas omawiania Raportu o stanie gminy. W tle widocznie Radni Rady Miejskiej. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w trakcie sesji Rady Miejskiej Sierpca. Na zdjęciu Burmistrz Jarosław Perzyński ściskający dłoń z radnym Krzysztofem Kacperskim. W tle widoczni Radni Miejscy. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Na zdjęciu widoczne dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn. Od lewej: skarbnik Katarzyna Joniak, Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski, Burmistrz Jarosłąw Perzyński oraz sekretarz Barbara Wojciechowska-Dobies. Grupowe zdjęcie Burmistrza z dyrektorami jednostek organizacyjnych Miasta Sierpca. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Grupowe zdjęcie Burmistrza z Radnymi Rady Miejskiej Sierpca oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych Miasta Sierpca. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w trakcie sesji Rady Miejskiej Sierpca. Na zdjęciu Burmistrz Jarosław Perzyński zabierający głos podczas omawiania Raportu o stanie gminy. W tle widocznie Radni Rady Miejskiej.
Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w trakcie sesji Rady Miejskiej Sierpca. Na zdjęciu Burmistrz Jarosław Perzyński zabierający głos podczas omawiania Raportu o stanie gminy. W tle widocznie Radni Rady Miejskiej.
Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w trakcie sesji Rady Miejskiej Sierpca. Na zdjęciu Burmistrz Jarosław Perzyński ściskający dłoń z radnym Krzysztofem Kacperskim. W tle widoczni Radni Miejscy.
Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Na zdjęciu widoczne dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn. Od lewej: skarbnik Katarzyna Joniak, Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski, Burmistrz Jarosłąw Perzyński oraz sekretarz Barbara Wojciechowska-Dobies.
Grupowe zdjęcie Burmistrza z dyrektorami jednostek organizacyjnych Miasta Sierpca. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Najnowsze wiadomości