Przejdź do treści
Facebook Instagram

Blisko 500 tysięcy złotych dla Sierpca!

Dofinansowanie dla Naszego Miasta z Samorządu Województwa Mazowieckiego!

 Otrzymaliśmy łącznie 482 604,00 zł na:
  • Modernizację systemu grzewczo – wentylacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr2 w Sierpc.
  • Rewitalizację parku miejskiego „Jeziórka”.
  • Wykonanie przeglądów kominiarskich i czyszczenia przewodów kominowych w Gminie Miasto Sierpc.
  • Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Sierpc.
Dziękujemy za wsparcie Naszych działań.
Na zdjęciu widoczne dwie osoby, od lewej Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego i Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca. W tle czerwona ścianka promocyjna marki Mazowsze.
Na zdjęciu widoczne trzy osoby. od lewej: Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Katarzyna Joniak Skarbnik Miejski, które trzymają tablice promocyjne z tablicami informującymi o dofinansowaniach. W tle czerwona ścianka reklamowa marki Mazowsze.

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.